Середа, 18 липня 2018 |

1. Виконавчим органом Ірпінської мiської ради Київської області (далі – міська рада) є виконавчий комiтет Ірпінської міської ради (далі - виконавчий комiтет), який утворюється міською радою на строк її повноважень. Пiсля закiнчення повноважень мiської ради, мiського голови виконавчий комiтет здiйснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комiтету.

2. Виконавчий комiтет є пiдзвiтним i пiдконтрольним мiськiй радi, а з питань здійснення їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

3. Виконавчий комiтет очолює мiський голова.

4. Виконавчий комiтет є юридичною особою, має печатку iз зображенням Державного Герба України i своїм найменуванням, рахунки в установах банку. На будівлі, де розташований виконавчий комiтет, встановлюється вивiска за зразком, який затверджуться Кабiнетом Мiнiстрiв України для державних адміністрацій, піднімається Державний прапор та прапор міста.

5. Для здiйснення повноважень, що належать до вiдання виконавчих органiв мiської ради, вона створює вiддiли, управлiння та iншi виконавчі органи міської ради, підприємства, установи, організації, що належать до комунальної власності міста.

6. Вiддiли, управлiння та iншi виконавчі органи міської ради, підприємства, установи, організації, що належать до комунальної власності міста є пiдзвiтними i пiдконтрольними мiськiй радi, пiдпорядкованими виконавчому комiтету та мiському головi.

7. Порядок дiяльностi виконавчого комiтету міської ради, вiддiлiв, управлiнь та iнших виконавчих органів міської ради підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної форми власності визначаються Конституцiєю України, Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", iншими законодавчими актами, цим Регламентом та положеннями про вiддiли, управлiння, iншi виконавчі органи міської ради.