Вівторок, 18 грудня 2018 |

Новини

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, які померли (загинули) в період проходження строкової військової служби незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв”язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника чи ні, з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника. Якщо цей термін пропущений, то пенсія призначається з дня звернення за її призначенням.

Батьки і чоловік ( дружина ) померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв”язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування.

Непрацездатними членами сімї вважаються:

- чоловік ( дружина ), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли  пенсійного віку, передбаченого ст.26 Закону України “Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування”;

- діти ( у тому числі діти, які народилися до закінчення 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.

Діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І- ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

- чоловік ( дружина ), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення нею 8 років.

До членів сім”ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, відносяться непрацездатні особи, якщо вони :

були на повному утриманні померлого годувальника;

одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Члени сім’ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які й самі одержували пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пенсію у зв”язку з втратою годувальника.

Положення цього Закону, що стосуються сім”ї померлого, відповідно поширюються і на сім”ю особи, визнаної безвісно відсутньою або оголошеною померлою у встановленому законом порядку. Якщо померла особа не була застрахованою за Законом України “Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування” або на день смерті не мала страхового стажу, необхідного для призначення пенсії по інвалідності, такій особі призначається державна соціальна допомога.

Якщо годувальник помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, пенсія призначається за Законом України “Про загальнообов”язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

У таблиці наведено категорії осіб, які належать до непрацездатних членів сім”ї померлого, та умови, за яких вони вважаються такими, що перебували на утриманні годувальника:

Категорія  осіб

Умова

Особливості призначення пенсії

Чоловік (дружина), батько, мати померлого годувальника

Вони є інвалідами

Пенсію призначають, якщо зазначені особи:

- були на повному утриманні померлого;

- одержували від нього допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування;

- не були на утриманні померлого, але у зв”язку з його смертю втратили джерело засобів до існування (таку втрату встановлюють у судовому порядку)

Вони досягли пенсійного віку(чол. – 60 років, жін. – 55 років)

Діти померлого годувальника (у тому числі діти, які наро- дилися не пізніше 10 місяців з дня його смерті)

Їм не виповнилося 18 років

  1. Пенсію призначають незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого.
  2. Право на пенсію зберігається, навіть, якщо дітей буде усиновлено.
  3. Усиновлені діти мають право на пенсію нарівні з рідними.
  4. Пасинок (падчерка) мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми,якщо вони не одержували аліментів від батьків.

Незалежно від віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років

Діти померлого старші 18 років, які навчаються за денною формою навчання у  вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах

До закінчення ними навчальних закладів, але тільки до досягнення ними 23 років

  1. Пенсію призначають незалежно від того,чи були вони на утриманні померлого.

2. З 1 січня 2004 року не мають права на призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника діти померлого у віці старші за 18 років, які навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації з вечірньою та заочною формою навчання, навіть за умови, що в цей період вони не працюють.

Діти-сироти (у яких померли обоє батьків)

До досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні

 

Пенсію призначають незалежно від того, чи були

вони на утриманні  обох чи лише одного з померлих батьків.

Чоловік (дружина), а за їх відсутності - один

з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника

Незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють та доглядають за дитиною померлого годувальника до досягнення

нею (ними) 8 років

Пенсію призначають, якщо зазначені особи:

 - були на повному утриманні годувальника;

 - або одержували від нього допомогу, що була для  них постійним і основним джерелом засобів до  існування.

Пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається одна на всіх членів сім’ї, які мають право на неї, і розподіляється між непрацездатними членами сім”ї рівними частками. За бажанням пенсіонера може бути виділено його частку пенсії, яка виплачуватиметься окремо. Пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім”ї, які досягли пенсійного віку – довічно.

Розмір пенсії у зв”язку із втратою годувальника визначається у такому порядку:

Кількість непрацездатних членів сім’ї

Розмір пенсії

1

50% пенсії за віком померлого годувальника

2 і більше

100% пенсії за віком померлого годувальника

Дітям-сиротам пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Крім того,  згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року №265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян”, у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат ( з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, суми індексації, та ін. доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в осіб, яким призначено пенсію у зв”язку із втратою годувальника, на одного непрацездатного члена сім”ї 100%, на двох – 120%, на трьох і більше – 150% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії  у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Додатково повідомляємо, що у зв”язку з набранням чинності 1 січня 2006року Закону України “Про внесення змін до ЗУ”Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, інваліди з дитинства та діти-інваліди мають право на одночасне призначення та виплату пенсії в разі втрати годувальника (якщо має право на її призначення) органами управлінь Пенсійного фонду та державної соціальної допомоги відповідно до Закону України ”Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” регіональними управліннями праці та соціального захисту населення.

Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її призначенням. Для цього до управління необхідно надати наступні документи:

Заява про призначення державної соціальної допомоги.

Паспорт заявника (інваліда з дитинства, одного з батьків дитини-інваліда, опікуна, піклувальника), копія та оригінал.

Свідоцтво про народження дитини-інваліда, копія та оригінал.

Ідентифікаційний код заявника.

Довідка про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника та дитини-інваліда.

Довідка з місця навчання дитини-інваліда.

Відомості про роботу інваліда з дитинства.

Довідка медико-соціальної експертизи або медичний висновок, видані у встановленому порядку.

Довідка з Пенсійного фонду про припинення виплати пенсії по інвалідності та призначення пенсії в разі втрати годувальника.

Рахунок банку, на який буде перераховуватись допомога.

Якщо з заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування. Один з непрацюючих батьків,усиновителів, опікун чи піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років, додатково подають довідку про те, що вони не працюють та не займаються підприємницькою діяльністю.

Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради постійно проводиться робота щодо своєчасної виплати заробітної плати та недопущення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях м.Ірпеня та селищ.

З метою ліквідації соціальних боргів утворено міську тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. В склад комісії входять представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів. На засіданнях комісії керівники підприємств-боржників доповідають про вжиті заходи щодо ліквідації соціальних боргів. Встановлено жорсткий контроль за виконанням графіків погашення заборгованості. Протягом 2015р. відбулось 8 засідань комісії.

Про факти порушення законодавства з оплати праці надсилається інформація до територіальної державної інспекції з питань праці та прокуратури м.Ірпеня

Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення проводиться моніторинг стану виплати заробітної плати на підприємствах м.Ірпеня та селищ. Результати моніторингу щотижнево надаються департаменту соціального захисту населення Київської ОДА.

Внаслідок проведеної роботи станом на 01.09.2015р. згідно статистичних даних заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях м.Ірпеня та селищ відсутня.

У нинішніх кризових умовах актуальною темою сьогодення є боротьба з виплатою заробітної плати у „конвертах”, реалізація гарантій оплати праці та організація заходів недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. Підприємства, установи, організації та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати.

Працівники, які одержують гроші „в конвертах”, є заручниками самих себе. Працівник, отримуючи нелегальну винагороду в результаті домовленості з роботодавцем, позбавляє себе соціальних виплат та гарантій.

Виплата заробітної плати у „конвертах” – тягар сучасності, який несе за собою багато негараздів як країні так і кожному з нас. Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів. Тому легалізація заробітної плати, прихованої зайнятості на сьогодні є одним з найпріоритетніших напрямків роботи державних службовців.

Дуже важливо, щоб громадяни усвідомили, що їх згода отримувати зарплату „в конвертах” позбавляє їх соціального захисту. Адже пенсію вони матимуть тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.

Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено, що страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто, якщо працівнику нарахована заробітна плата не менше законодавчо встановленого мінімального рівня і з неї сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України (а з 01.01.2011 року – єдиний соціальний внесок відповідно до Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”), то такий місяць повністю враховується в страховий стаж і заробітна плата за цей місяць враховується для обчислення пенсії.

Якщо ж сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачені внески, менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно заробітній платі.

Неоформлений офіційно працівник ризикує залишитися без права на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні пенсії та здійсненні перерахунків пенсій у подальшому.

Тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним, а бюджет Пенсійного фонду матиме стабільні надходження для своєчасного фінансування пенсійних виплат. Суспільство має зрозуміти, що легалізації заробітної плати альтернативи немає.

Верховною Радою України 28 грудня 2014 прийнято Закон України №76 – VІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», яким внесено до окремих Законів України зміни, гідно з якими з 1 липня 2015 року пільги надаються окремим категоріям пільговиків. Якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім»ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільги (у 2015 році – 1710 гривень).

Зазначена форма застосовуватиметься при наданні пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв»язку, на придбання твердого палива, скрапленого газу.

При цьому, залишається незмінним порядок надання пільг для інвалідів війни, учасників бойових дій, «чорнобильців» 1 та 2 категорій, ветеранів військової служби та органів МВС, їх вдів, реабілітованих осіб, інвалідів військової служби.

На виконання вищезазначеного Закону Урядом постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 затверджено Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім»ї.

До сукупного доходу сім»ї пільговика включаються нараховані: пенсія, заробітна плата, грошове забезпечення, стипендія, соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності).

Отже, щоб отримати пільги з 1 липня 2015 року, громадянин повинен подати декларацію про доходи сім»ї пільговика не пізніше вересня поточного року.

Зважаючи на вищевикладене: Ірпінське управління праці та соціального захисту населення до 25 вересня 2015 року закінчить формувати списки осіб, які мають право на пільги та мають передати їх підприємствам – надавачам послуг для здійснення перерахунку пільг з 1 липня поточного року.

Верховною Радою України було прийнято Закон України від 01 липня 2015 року № 569 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій», який набрав чинності з 23 липня 2015 року.

У разі перевищення платниками єдиного податку в календарному році обсягу доходу 1 млн. грн. обов’язковим стає застосування РРО

Повідомляємо, що таким платникам єдиного податку ІІІ групи (фізичні особи-підприємці) необхідно врахувати цю інформацію, оскільки уже з 1 жовтня 2015 року вони зобов’язані при здійсненні своєї господарської діяльності застосовувати РРО, або перейти на використання виключно безготівкових розрахунків

Також ДФС повідомляє про необхідність платникам єдиного податку ІІІ групи (фізичні особи-підприємці) постійно контролювати обсяг своїх доходів.

Зокрема, всі платники єдиного податку ІІІ групи (фізичні особи-підприємці) зобов’язані при перевищенні обсягу доходу 1 млн. грн. розпочати застосовувати РРО.

Водночас, платники єдиного податку ІІ групи (фізичні особи-підприємці) у разі перевищення обсягу доходу 1 млн. грн. у 2015 році (незалежно від місяця, у якому відбулося таке перевищення) зобов’язані з 01.01.2016 при провадженні своєї господарської діяльності розпочати застосування РРО. 

Довідково:

Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

(Кодекс податковий, ВР України, від 02.12.2010, № 2755-VI «Податковий кодекс України»)

296.10. Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку: 

першої групи; 

другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із  законами України від 05.07.2012 р. N 5083-VI,

 від 20.11.2012 р. N 5503-VI,

 від 24.10.2013 р. N 657-VII,

від 28.12.2014 р. N 71-VIII,

від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

Ірпінська ОДПІ

31 серпня у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» відбулися урочистості з нагоди Дня знань.

Директор коледжу, заслужений працівник освіти Сергій Михайлов у вітальному слові першокурсникам побажав успішного навчання, активного студентського життя, батькам та усім присутнім міцного здоров’я, миру, щастя, добра, достатку, щедрої долі, педагогічному колективу - подальших успіхів та перемог в усіх починаннях заради процвітання навчального закладу і незалежної України.

З вітальними словами і найщирішими побажаннями виступили також почесні гості свята: міський голова Володимир Карплюк, декан економічного факультету НУБіП України, доктор економічних наук, професор Анатолій Діброва, декан факультету інформаційних технологій НУБіП України, доктор педагогічних наук Олена Глазунова, керуючий справами виконавчого комітету Ірпінської міської ради Максим Плешко. Учасники художньої самодіяльності подарували присутнім музичні вітання.

Завершальним акордом свята стало вручення студентам – першокурсникам символічних атрибутів Країни знань, проголошення клятви першокурсника і спільне виконання пісні «Зоря юності» - гімну коледжу.

У добру путь,дорогі наші першокурсники!

   

Дорогі школярі, шановні вчителі, батьки!

Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року, який означає відкриття нової дороги — дороги до знань, до нових звершень.

Ви ступили на цю дорогу у визначний час – 25 рік незалежності нашої держави. Це дорога боротьби за нові висоти у науках, за нові глибини у розумінні суті життя.

Тож бажаю вам бути наполегливими, рішучими, допитливими, небайдужими. Пам’ятайте, що дорогу здолає той, хто йде. Урок за уроком, крок за кроком ставайте мудрішими, сильнішими, зростайте розумом і душею. Адже нашій незалежній Україні потрібні саме такі юні громадяни, патріоти, які стануть опорою її майбутнього процвітання.

Наше місто славиться своїми вчителями, які виховують молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів Ірпеня. Бажаю вам вдячних і здібних учнів, міцного здоров'я, покращення умов праці!

Щиро бажаю всім миру, здоров’я, творчого натхнення і професійного зростання. Нехай у новому навчальному році виправдаються надії, реалізуються найсміливіші плани та здійсняться усі мрії!

Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу, у кожну родину!

Зі святом Вас!

З повагою, Ірпінський міський голова Володимир КАРПЛЮК

Шановні споживачі!

ПАТ “КИЇВОБЛЕНЕРГО” інформує про введення нових тарифів на електроенергію, що відпускається населенню, для власних потреб дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія”, на комунально-побутові потреби релігійних організацій, міському електричному транспорту на період з 01.09.2015 по 29.02.2016 включно.

Відповідно до абзацу третього пункту 1 постанови НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню» ПАТ «Київобленерго» інформує про введення нових рівнів тарифів на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01.09.2015 до 29.02.2016 включно.

Відповідно до абзацу третього пункту 1 постанови НКРЕ від 11.03.2010 № 218 «Про затвердження тарифів на електричну енергію для дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» тариф на електричну енергію, що відпускається для власних потреб дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія”, на комунально-побутові потреби релігійних організацій, міському електричному транспорту, установлено на рівні 65,75 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ) на період з 01.09.2015 до 29.02.2016 включно.

Тарифи на електроенергію з 1 вересня 2015 року.

Індекс промислової продукції у січні–липні 2015 року порівняно з січнем–липнем 2014 року та у липні порівняно з попереднім місяцем становив відповідно 97,0% та 108,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції проти січня–липня 2014р. зменшився на 16,6%, у переробній промисловості індекс промислової продукції склав 99,9%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно з січнем–липнем 2014р. індекс промислової продукції зменшився на 6,7%.На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції у січні–липні 2015р. становив 94,6%.

На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності за січень–липень 2015р. індекс промислової продукції склав 85,0%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції за січень–липень 2015р. індекс продукції становив 120,8%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів індекс промислової продукції проти січня–липня 2014р. становив 95,2%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–липні п.р. обсяги виробництва продукції зменшились на 1,7%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування індекс промислового виробництва за січень–липень 2015 року збільшився в 1,1 раза.

У машинобудуванні індекс промислової продукції за підсумками січня–липня 2015р. становив 98,4%, на підприємствах із виробництва автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів та інших транспортних засобів – 115,5%.

На підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги продукції за січень–липень п.р. зменшились на 20,2%. За період з початку 2015р. вироблено 2405,5 млн.кВт. годин електроенергії, що на 1156,5 млн.кВт. годин (на 32,5%) менше, ніж за такий же період торік.

Сільське господарство

У січні–липні 2015р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–липнем 2014р. становив 100,6%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 99,5%, у господарствах населення – 103,4%.

За січень–липень п.р. індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 108,7%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 107,4%, у господарствах населення – 111,7%.

На 1 серпня п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі  226,5 тис.га, що становить 73% площ, посіяних під урожай п.р. (торік – 61% таких площ), виробництво зерна становило 1016,4 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 23,8% більше, ніж було одержано на початок серпня 2014р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 44,9 ц зерна (так, як і торік), у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – по 46,3 ц (на 0,4 ц більше), господарствами населення – по 39,7 ц (на 1,0 ц менше).

Виробництво озимих зернових культур (8032,5 тис.ц, або 79% загального обсягу зібраного зерна) на 26,5% більше, ніж на початок серпня 2014р. Валовий збір пшениці озимої (7525,4 тис.ц, або 94% у структурі озимих зернових культур) більший на 29,7% за рахунок вищих темпів збирання площ (на 30,9%, або на 37,6 тис.га більше), однак середня врожайність становить 47,2 ц з 1 га проти 47,7 ц з 1 га торік (або на 1,0% менше). Ячменю озимого (373,5 тис.ц) зібрано на 11,5% більше як за рахунок збільшення його зібраних площ (перевищують минулорічний рівень на 8,3%), так і за рахунок зростання врожайності (становить 43,0 ц з 1 га, що на 3,1% більше).

Порівняно з початком серпня 2014р. валовий збір ярих зернових  культур (2131,5 тис.ц) збільшився на 14,8%. У загальному виробництві ярих зернових 87% складає ячмінь ярий (1856,9 тис.ц), валовий збір якого збільшився на 14,3% за рахунок збільшення зібраної площі на 14,9%.

Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 34,3 тис.га (на 9,3% менше, ніж на початок серпня 2014р.), що складає 95% площ, посіяних під урожай 2015р. Його валовий збір становив 968,1 тис.ц, що на 13,5% менше, ніж торік, а середня врожайність – 28,2 ц з 1 га (зменшилася на 4,7%).

Усіма категоріями господарств накопано 83,8 тис.ц картоплі, що на 47,8% менше, ніж на початок серпня 2014р., за рахунок зниження темпів збирання площ (на 62,4% менше, ніж торік) при середній урожайності 149 ц з 1 га. Виробництво овочів відкритого ґрунту скоротилося проти минулорічного на 4,7% (становило 1278,8 тис.ц) за рахунок зниження їхньої врожайності (151 ц з 1 га, що на 26 ц з 1 га менше, ніж торік). Загальне виробництво плодоягідної продукції (237,2 тис.ц) збільшилося порівняно з початком серпня 2014р. на 16,2% (за рахунок збільшення площі збирання на 2,2% і зростання середньої врожайності  з 1 га площі  насаджень  у  плодоносному  віці  на  13,6%,  або  на 8,5 ц).

У січні–липні п.р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 96,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 95,5%, господарствах населення – 98,4%.

У січні–липні 2015р. реалізовано на забій 171,6 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 4,2% менше порівняно з січнем–липнем 2014р., вироблено 261,3 тис.т молока (на 5,5% менше), 1632,2 млн.шт. яєць (на 4,4% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–липні 2015р. склала відповідно 26%, 52% та 15%.

За розрахунками, на 1 серпня 2015р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 149,2 тис. голів (на 2,0% менше порівняно з 1 серпня 2014р.), у тому числі корів – 73,3 тис. голів (на 5,8% менше); свиней – 497,0 тис. голів (на  6,1%  менше),  овець  та  кіз – 37,0  тис. голів  (на 12,1% більше), птиці – 28,0 млн. голів (на 2,2% менше). У господарствах населення утримувалось 40% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 51%; свиней – 29%, овець і кіз – 84%, птиці всіх видів – 27%.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень–липень 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. збільшився у 1,7 р.б., у тому числі продукції  рослинництва – у 1,9 р.б., продукції тваринництва – на 42,0%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–липень 2015р. порівняно з січнем–липнем 2014р. зросли на усі основні види продукції, крім картоплі (знизились на 51,6%), найбільше – на насіння соняшнику (у 2,2 р.б.), ріпак та кукурудзу на зерно (у 1,9 р.б.). У липні 2015р. порівняно з червнем 2015р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції найбільше зросли на картоплю (у 2,9 р.б.), ріпак (на 36,2%) та пшеницю (на 7,8%), знизились – на плоди та ягоди (на 30,6%), овочі (на 28,9%) та яйця (на 11,0%).

На 1 серпня 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1127,4 тис.т зерна (на 30,5% більше проти 1 серпня 2014р.), у тому  числі  782,8  тис.т  пшениці, 137,9 тис.т ячменю, 150,3 тис.т  кукурудзи, 5,3 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 914,1 тис.т зерна (на 34,3% більше), зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 213,3 тис.т зерна (на 16,3% більше). Запаси насіння соняшнику становили 37,1 тис.т (на 20,4% більше, ніж на 1 серпня 2014р.).

Будівництво

Підприємствами Київської області у січні–липні 2015р. виконано будівельних робіт на суму 1098,9 млн.грн.

Індекс будівельної продукції у січні–липні п.р. порівняно з січнем–липнем 2014р. становив 71,9%, у т.ч. у будівництві будівель – 71,9%, інженерних споруд – 72,1%.

У січні–липні 2015р. проти відповідного періоду 2014р. відбулося скорочення будівництва будівель на 28,1%, у т.ч. житлових – на 26,8% та нежитлових – на 29,5%. Індекс будівництва інженерних споруд зменшився на 27,9%.

За видами будівельної продукції у звітному періоді найбільше виконано робіт на будівництві будівель – на 682,6 млн.грн., або 62,1% до загального обсягу, з них обсяги будівництва житлових будівель склали 335,6 млн.грн. та нежитлових – 347,0 млн.грн. (30,5% та 31,6% до загального обсягу). На будівництві інженерних споруд виконано робіт на 416,3 млн.грн., частка яких складала 37,9% до загального обсягу по області.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 87,3% від загального обсягу виконаних робіт, капітальний і поточний ремонти – 9,2% та 3,5% відповідно.

Підприємствами міст Біла Церква, Бориспіль, Бровари та районів Вишгородського, Києво-Святошинського, Переяслав-Хмельницького виконано 69,2% загального обсягу будівництва.

За січень–червень 2015р. у Київській області прийнято в експлуатацію 675,8 тис.м2 загальної площі житла, що становить 93,0% аналогічного показника січня–червня 2014р.

Значну частину (54,7%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у будинках із двома й більше квартирами, 45,2% – в одноквартирних будинках.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 263,1 тис.м2 загальної площі житла (38,9% загального обсягу), у сільській місцевості – 412,7 тис.м2 (61,1%).

За рахунок коштів державного бюджету прийнято в експлуатацію 1561 м2 загальної площі житла, що становить 0,2% від загального обсягу.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 32,7 тис.м2 .

Наростили обсяги житлобудування порівняно з січнем–червнем 2014р. 4 міста та 10 районів області. Серед них найбільше – у Згурівському, Баришівському та Тетіївському районах.

Більше половини загального обсягу житла (68,8%) прийнято в експлуатацію у Києво-Святошинському, Вишгородському районах та містах Ірпінь і Бровари.

Водночас спостерігалось зменшення обсягів житлобудування у 13 районах та 8 містах. У місті Біла Церква введено в експлуатацію житла лише 6,5% відповідного періоду попереднього року.

При цьому найменше житла збудовано у Рокитнянському, Сквирському, Ставищенському, Переяслав-Хмельницькому районах та місті Ржищів.

За січень–червень 2015р. прийнято в експлуатацію 8715 квартир. Середній розмір квартири, збудованої у січні–червні 2015р. становив 77,5 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 83,1 м2, у міських поселеннях – 70,2 м2.

Примітка. Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно–монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів становив 776,7 млн.дол. США, імпорту – 1166,3 млн.дол. Порівняно із січнем–червнем 2014р. експорт зменшився на 15%, імпорт – на 40,5%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 389,6 млн.дол.  Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,67.

Зовнішньоторговельні операції з товарами проводилися з партнерами із 151 країни світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 216,8 млн.дол., або 27,9% від загального обсягу експорту області, та зменшився порівняно з відповідним періодом 2014р. на 12,6%. Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Німеччини – 6% від загального обсягу експорту, Польщі – 3,7% та Нідерландів – 3,3%; серед інших країн – до Індії – 7,4%, Російської Федерації – 6,7%, Китаю – 5,6%, Казахстану – 5,5%, Єгипту – 5,4% та Туреччини – 3,9%.

Основу товарної структури експорту області складали жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури, м’ясо та їстівні субпродукти, насіння і плоди олійних рослин, папір та картон, електричні машини, цукор і кондитерські вироби з цукру, алюмiнiй i вироби з нього.

Порівняно з І півріччям 2014р. експорт паперу та картону зменшився на 28,9%, жирів та олії тваринного або рослинного походження – на 26,2%, електричних машин – на 15,4%. При цьому експорт алюмiнiю i виробів з нього зріс на 86,2%, насіння і плодів олійних рослин – на 60,5%, зернових культур – на 37,4%.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 582,6 млн.дол., або 50% від загального обсягу імпорту, та зменшився проти відповідного періоду 2014р. на 36,4%. Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 14,3% від загального обсягу імпорту, Польщі – 7,5%, Франції – 4,1%, Литви – 3,4% та Угорщини – 3%; серед інших країн – з Китаю – 12%, Російської Федерації – 10,8%, Білорусі – 8,3% та США – 5,3%.

Основу товарної структури імпорту області складали палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали, різноманітна хімічна продукція, ефірні олії, фармацевтична продукція, електричні машини,  папір та картон, алюмiнiй i вироби з нього.

Проти І півріччя 2014р. імпорт палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки скоротився на 58,1%, засобів наземного транспорту, крім залізничного – на 48%, електричних машин – на 41,7%, фармацевтичної продукції – на 39,9%, механічних машин – на 35,9%, пластмас, полімерних матеріалів – на 34,9%, різноманітної хімічної продукції – на 29,9%, паперу та картону – на 24,4%, ефірних олій – на 18,8%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–липень 2015р. становив 28,8 млрд.грн., що на 13,4% менше обсягу січня–липня 2014р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі за січень–липень 2015р. становив 16,8 млрд.грн., що в порівнянних цінах на 14,6% менше обсягу січня–липня 2014р.

Через мережу автозаправних станцій, що налічує 468 одиниць, з них 9 – автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій, у липні 2015р. продано у роздріб світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 717,5 млн.грн., з якої 388,9 млн.грн. (54,2%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 249,7 млн.грн. (34,8%) – від продажу газойлів (палива дизельного), 75,0 млн.грн. (10,5%) – від продажу пропану і бутану скраплених та 3,9 млн.грн. (0,5%) – від продажу газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану).

Транспорт

За січень–липень 2015р. підприємствами транспорту перевезено  3153,4 тис.т вантажів, порівняно з січнем–липнем 2014р. обсяги перевезень вантажів зросли на 13,2%. Вантажооборот склав 1474,3 млн.ткм, що на 70,9% більше обсягу січня–липня 2014р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–липень 2015р. перевезено 3153,1 тис.т вантажів, вантажооборот склав 1474,0 млн.ткм, що на 13,2% та на 70,9% відповідно більше, ніж у січні–липні 2014р.

У січні–липні 2015р. послугами пасажирського транспорту скористалися 72,1 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 1397,2 млн.пас.км, що проти січня–липня 2014р. становило 99,6% та 101,8% відповідно.

Обсяги пасажирських автоперевезень (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–липень 2015р. склали 66,3 млн. пасажирів, або 96,1% від обсягів перевезень пасажирів у січні–липні 2014р., у тому числі маршрутні – 35,4 млн. пасажирів; пасажирооборот склав 1361,3 млн.пас.км (101,2% до обсягу січня–липня 2014р.), у тому числі маршрутний – 786,6 млн.пас.км.

Авіаційним транспортом з аеропортів області за січень–липень 2015р. відправлено 2,0 млн. пасажирів, 1,0 тис.т пошти та 4,9 тис.т вантажів.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у липні 2015р. по Київській області (без м. Києва) становив 98,5% (по Україні1 – 99,0%).

На споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 2,9%. Найбільше (на 28,0%) подешевшали овочі, у т.ч. капуста – на 49,1%, буряк – на 36,8%, морква – на 34,7%, картопля – на 28,2%, цибуля – на 20,7%. Крім того, на 8,7–4,8% знизилися ціни на фрукти, рис, яйця, на 2,8–0,6% – рибу та продукти з риби, макаронні вироби, продукти переробки зернових, масло, олію соняшникову, сир. Водночас на 4,1–0,8% подорожчали сало, цукор, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої.

Підвищення цін на алкогольні напої та тютюнові вироби на 0,4% зумовлено подорожчанням алкогольних напоїв на 2,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому не змінилися.

У сфері охорони здоров’я ціни знизилися на 0,2%, що насамперед спричинено здешевленням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,3%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,5% пов’язано з подорожчанням перевезень залізничним і автодорожнім транспортом на 8,7% і 0,5% відповідно, а також автомобілів на 0,7%.

Ціни у сфері відпочинку і культури зросли на 3,4% в основному через подорожчання туристичних послуг (на 14,1%).

Подорожчання послуг освіти на 0,1% зумовлено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на (0,5%).

За січень–липень п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 33,9%. Найбільше (в 1,8–1,5 раза) подорожчали фрукти, олія соняшникова, рис, безалкогольні напої, риба та продукти з риби. На 47,6–30,2% зросли ціни на овочі, маргарин, макаронні вироби, цукор, продукти переробки зернових, хліб.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 19,7%, у т.ч. тютюнові вироби – на 19,9%, алкогольні напої – на 19,6%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли у 2,5 раза, що зумовлено суттєвим підвищенням тарифів на природний газ у 5,5 раза, гарячу воду на 54,4%, електроенергію на 33,5%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 36,2%, зокрема, пилососи − на 40,5%, холодильники − на  35,9%, пральні машини − на 29,1%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 30,5% насамперед пов’язано з подорожчанням послуг лікарень на 44,4%. Крім того, стали дорожчими фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання і амбулаторні послуги на 29,2% і 16,3% відповідно.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 19,1% відбулося за рахунок подорожчанням автомобілів на 22,1%, палива та мастил на 19,2%, а також транспортних послуг на 18,2%.

У сфері відпочинку та культури ціни зросли на 42,4% в основному через подорожчання туристичних послуг (у 1,9 раза).

1 Без урахування тимчасово окупованої території  Автономної республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) у січні–червні 2015р. збільшилася порівняно з відповідним періодом 2014р. на 13,5% і становила 3794 грн. Розмір нарахувань у 3,1 раза перевищив законодавчо встановлені державні соціальні стандарти (мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум для працездатної особи – 1218 грн.).

Зберігалася значна диференціація розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності. Найвищу заробітну плату в економіці отримували працівники транспорту, складського господарства, а серед промислових видів діяльності – з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітна плата в 1,6–1,8 раза перевищила середній показник по економіці області.

Індекс реальної заробітної плати штатних працівників у січнічервні 2015р. зменшився відносно відповідного періоду попереднього року на  25,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по області на 1 липня 2015р. становила 128,5 млн.грн., що дорівнювало 8,4% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2015р. Протягом січня–червня 2015р. її розмір збільшився на 1,9 млн.грн., або на 1,5%. Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (на 1,4  млн.грн.) та промисловості (на 0,4 млн.грн.).

Основна частка боргу припадала на підприємства транспорту, складського господарства (90,2%), а в розрізі районів та міст області – на підприємства Бориспільського району (89,7%).

У структурі загальної суми заборгованості борг економічно активних підприємств складав   8,5%  і на 1 липня 2015р. становив 10,9 млн.грн.

Кількість працюючих, яким своєчасно не виплачена заробітна плата, на початок липня 2015р. становила 3,7 тис. осіб, або 1,1% від загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному з них не виплачено в середньому 2932 грн.

У січні–червні 2015р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг призначено 48,0 тис. домогосподарств, що становило 57,7% від кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 37,8 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–червні 2015р. становила 10,6 млн.грн., що у 7,2 раза більше відповідного показника 2014р., з неї у міських поселеннях – 8,7 млн.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2015р. становила 166 грн.

Сума нарахованих субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у січні–червні 2015р. становила 93,3 млн.грн.

Субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива у січні–червні 2015р. призначені 90 домогосподарствам області.

Загальна сума призначених субсидій цього виду у січні–червні 2015р. становила 136,7 тис.грн. (з них 115,0 тис.грн. у сільській місцевості).

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива у  червні 2015р. на одне домогосподарство становив 1729 грн.

Загальна сума отриманих субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–червні 2015р. становила 320,9 тис.грн., у січні–червні 2014р. – 199,1 тис.грн.

Упродовж січня–червня 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1,7 млрд.грн. (104,4% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у червні 2015р., порівняно з травнем, зменшилась на 4,0% і на кінець місяця становила 572,2 млн.грн., середній термін заборгованості населення склав 2 місяця (крім електроенергії).

У червні 2015р. мали борг за 3 місяці і більше: за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 21,3% власників особових рахунків, централізоване водопостачання та водовідведення – 19,9%, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 18,4%, газопостачання – 17,7%, вивезення побутових відходів – 15,3%.

[1] Дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2015р. становила 19,3 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних жінки складали 64,0%, а молодь у віці до 35 років – 42,9%. Допомогу по безробіттю отримували 81,1% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж липня 2015р. зменшився і на кінець місяця становив 1,8% населення працездатного віку. Зазначений показник мешканців міської місцевості перевищив рівень зареєстрованого безробіття мешканців сільської місцевості та складав 1,9% проти 1,7%. Серед зареєстрованих безробітних, які шукали роботу через державну службу зайнятості, 46,7% раніше займали посади службовців, 40,9% – робітників, 12,4% становили особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

За повідомленнями підприємств кількість вільних робочих місць і вакантних посад на кінець липня  2015р. становила 2,7 тис., що на 0,2% менше, ніж у червні 2015р. та на 5,7%  більше, ніж у липні 2014р. Найбільша кількість вільних робочих місць, вакантних посад спостерігалася в Білоцерківському районі – 419 посад, найменша  в Таращанському – 16 посад.

Навантаження зареєстрованих безробітних у державній службі зайнятості на одне вільне робоче місце (вакансію) загалом по області у липні 2015р. зменшилося та становило 7 осіб. За районами значення цього показника коливалося від 3 осіб в місті Славутич та Обухівському районі до 31 особи – у Тетіївському районі.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (18,5% від кількості вакансій на кінець липня 2015р.), професіоналів (16,3%) та на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (15,4%). Найменшим був попит підприємств на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства (1,2%).

За сприяння державної служби зайнятості в липні 2015р. працевлаштовано 1,0 тис. осіб, які мали статус безробітного, або 4,5% від їх загальної кількості.

Серед працевлаштованих осіб 57,9% складали жінки, 44,9% – молодь у віці до 35 років.

Найбільша частка працевлаштованих серед осіб, які мали статус безробітного, спостерігалася у Сквирському районі (16,8%), а найнижча – у Іванківському районі (1,9%).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у липні 2015р. становила 17,5 тис. осіб.

Середній розмір допомоги в липні 2015р. порівняно з червнем 2015р. збільшився на 3,7%, а з липнем 2014р. – на 6,4% і становив 1638 грн., що дорівнює 134,5% законодавчо встановленого в цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (1218 грн.).

Демографічна ситуація

На 1 липня 2015р. в області, за оцінкою, проживало 1729,7 тис. осіб. За січень–червень 2015р. чисельність населення збільшилася на 488 осіб, що у розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,5 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося виключно за рахунок міграційного приросту населення (5913 осіб), водночас зафіксовано природне скорочення населення (5425 осіб).

Порівняно з січнем–червнем 2014р. обсяг природного скорочення збільшився на 1401 особу, або з 4,7 до 6,3 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Рівень народжуваності зменшився з 11,7 особи на 1000 наявного населення у січні–червні 2014р. до 11,2 у січні–червні 2015р.

Рівень смертності збільшився з 16,4 померлих на 1000 наявного населення у січні–червні 2014р. до 17,5 у січні–червні 2015р.

Криміногенна ситуація

За повідомленням прокуратури, протягом січня–липня 2015р. обліковано 15,0 тис. кримінальних правопорушень (що на 36,2% більше, ніж у січні–липні 2014р.), з яких 14,4 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 547 – органами прокуратури, 84 – органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 48 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 42,5% – тяжкі та особливо тяжкі (на 6,3 в.п. більше, ніж у січні–липні 2014р.).

У загальній кількості злочинів 60,1% становили злочини проти власності, 11,0% – злочини проти життя та здоров’я особи, 6,8% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 6,2% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,0% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,7% – злочини проти правосуддя, 1,6% – злочини проти громадської безпеки, 1,2% – злочини у сфері господарської діяльності, по 1,0% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та злочини проти громадського порядку та моральності.

Протягом січня–липня 2015р. обліковано 277 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство, 70 умисних тяжких тілесних ушкоджень (що відповідно більше на 72,0% та на 1,4%, ніж у січні–липні 2014р.),  6 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (в 2 рази менше порівняно з січнем–липнем 2014р.).

Порівняно із січнем–липнем 2014р. кількість крадіжок (7,3 тис.) збільшилася на 81,2%, кількість розбоїв (103 випадки), шахрайств (851 випадок),   грабежів (347 випадків) збільшилася відповідно на 47,1%, 32,3%, та 12,3%,  кількість випадків хабарництва (78) – збільшилася на 4,0%.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 2 злочинні організації, до складу яких входило 12 осіб; закінчено 2 кримінальних провадження про кримінальне правопорушення, вчинені організованими групами.

Від злочинів протягом січня–липня 2015р. потерпіло 9,4 тис. осіб (на 39,1% більше, ніж у січні–липні 2014р.), із яких 3,4 тис. осіб – жінки, 639 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 127 осіб – неповнолітні та 67 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість (5,5 тис. осіб) потерпіла від крадіжок, серед яких 35,8% – жінки (2,0 тис. осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 593 особи, з яких 128 осіб (21,6%) – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 264 особи, із яких 31,4% було вбито.

Серед 3,0 тис. виявлених осіб, які вчинили злочини, 24,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, 14,4% вчинили злочин у групі, 13,5% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 10,0% – жінки, 4,7% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 50,8%, безробітних – 22,4%.

29 серпня в Ірпені священнослужителі різних церков і конфесій – православні, п’ятидесятники, греко-католики, баптисти і харизмати – провели футбольний товариський матч. Не один проти одного, а разом, розділившись на чотири об’єднані команди. Захід відбувся за ініціативи Ради церков Ірпеня.

«Ми хочемо бути разом світлом єдності, світлом християнського життя, - зазначив у вітальному слові старший пастор ІБЦ Микола Романюк. – Ісус Христос казав, що Церква – це місто на верховині гори. Тож нехай єдність церков служить благословенням для міста Ірпеня».

Отець Андрій Клюшев, настоятель УПЦ Святомиколаївської парафії нагадав слова Блаженного Августина: «В головному – єдність, у другорядному – свобода, і в усьому – любов», які стали гаслом для цього змагання.

Отець Олександр Федоричко ще раз підкреслив, що священики та члени церков мали на меті показати ірпінцям, що є цінності в людському житті, які об’єднують, вони і проявилися у цьому заході.

Поміняти служіння в храмі на великий футбол, кажуть священики, ніхто з них не збирається. А от зіграти ще раз у великому міжконфесійному футбольному турнірі справді не проти.

«Цей захід підкреслює і цінність тіла, створеного Богом, і важливість змагання як зусилля для досягнення певної мети із самовідданістю і жертовністю. Це є прекрасною можливістю показувати радість життя, яка вирізняє усіх християн, - підкреслив отець Мирослав Латинник, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці.

Футбольний матч закінчився дружніми рукостисканнями. Смакуючи за обіднім столом пловом, усі присутні мали змогу обговорити гру.

   

Новини

Анонси

 

brandbook

zovn reklama

Петиції

Громадський бюджет

Звіт за 100 днів

Звіт за 3 роки

Звіт

Секретар ради інформує

munvarta

munvarta

munvarta

Юстиії

декларування

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ірпінського регіону на період до 2020 року

Громадська рада


Молодіжна громадська рада

ПАМ'ЯТАЄМО полеглих за Україну

 

Календар подій

Ірпінський вісник