Субота, 17 листопада 2018 |

Новини

Питання надання пільг учасникам бойових дій врегульовано Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Порядок надання статусу учасника бойових дій, категорії осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, а також райони антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України".
Учасникам бойових дій надаються такі пільги:
1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням (щороку) або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. 
4) 75-процентна знижка плати за користування  житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв.  метр загальної площі житла на кожну особу,  яка  постійно проживає  у  житловому  приміщенні (будинку) і має право на знижку плати,  та  додатково  10,5 кв. метра на сім'ю);
5) 75-процентна  знижка  плати  за користування комунальними послугами (газом,  електроенергією та іншими  послугами)  та скрапленим  балонним  газом  для побутових потреб в межах середніх норм  споживання.
6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню,  для  осіб,  які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
7) безплатний  проїзд  усіма  видами  міського пасажирського транспорту,  автомобільним транспортом загального  користування  в сільській  місцевості,  а  також  залізничним і водним транспортом приміського  сполучення  та  автобусами  приміських  і  міжміських маршрутів,  у  тому  числі внутрірайонних,  внутрі- та міжобласних незалежно  від  відстані  та  місця  проживання;
8)  користування  при  виході  на  пенсію (незалежно від часу виходу   на   пенсію)  чи  зміні  місця  роботи  поліклініками  та госпіталями,  до  яких  вони були прикріплені за попереднім місцем роботи; 
9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
10) першочергове обслуговування  в  лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів  середньої  заробітної  плати  незалежно  від  стажу роботи;
12) використання чергової щорічної відпустки  у  зручний  для них час, а також    одержання додаткової відпустки без  збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
13) переважне право на залишення  на  роботі  при  скороченні чисельності  чи  штату  працівників  у  зв'язку  із   змінами    в організації виробництва і праці  та  на  працевлаштування  у  разі ліквідації підприємства, установи, організації;
14)  першочергове  забезпечення  жилою  площею   осіб,    які потребують поліпшення житлових умов, та  першочергове   відведення земельних  ділянок  для  індивідуального  житлового   будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих  будинків  і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.
15) одержання  позики  на  будівництво,  реконструкцію   або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або  придбання  дачних  будинків  і  благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи  з  п'ятого  року  після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається  Кабінетом  Міністрів  України;
16)  першочергове  право  на  вступ  до   житлово-будівельних (житлових)  кооперативів,  кооперативів    по    будівництву    та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх  технічне  обслуговування,  до  садівницьких  товариств,  на придбання матеріалів для  індивідуального  будівництва  і  садових будинків;
17) безплатний проїзд один раз на два  роки  (туди  і  назад) залізничним,  водним,  повітряним  або  міжміським   автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення,  або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами  транспорту з 50-процентною знижкою;
18)  зі  сплати  податків,  зборів, мита та інших платежів до бюджету   відповідно  до  податкового  та  митного  законодавства;
19)  позачергове  користування  всіма  послугами  зв'язку  та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних  телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата  за  користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів  від  затверджених тарифів;
20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями    служби    побуту,    громадського     харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;
21)  позачергове  влаштування до закладів соціального захисту населення,  а  також  обслуговування  службами соціального захисту населення   вдома.   У   разі   неможливості   здійснення   такого обслуговування    закладами    соціального    захисту    населення відшкодовуються  витрати,  пов'язані  з  доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством.
Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне  довічне  грошове утримання чи державна соціальна допомога,  що виплачується замість пенсії,  підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для  осіб,  які  втратили  працездатність.  
Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова  грошова  допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України  в  межах  бюджетних  призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Особи, на яких поширюється чинність Закону
Чинність Закону поширюється на сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
До членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, партизанів та інших осіб, належать:
- утриманці загиблого  або  того,  хто пропав безвісти,  яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;
- батьки;
- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
- діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
- діти, які мають свої сім'ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;
- діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;

Пільги особам, на яких поширюється чинність цього Закону:
1) безплатне    одержання   ліків,   лікарських   засобів, імунобіологічних  препаратів  та  виробів медичного призначення за рецептами  лікарів;
2)  безплатне першочергове зубопротезування  (за   винятком протезування з дорогоцінних металів);
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням (раз на 2 роки) або одержання  компенсації  вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
4)   50-процентна   знижка   плати   за  користування  житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21  кв.  метр загальної площі житла на кожну особу,  яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має  право  на  знижку плати,  та  додатково  10,5 кв. метра на сім'ю);
5)  50-процентна  знижка  плати  за користування комунальними послугами   (газом,   електроенергією   та  іншими  послугами)  та скрапленим  балонним  газом  для побутових потреб в межах середніх норм  споживання;
6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню,  для  осіб,  які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
7)  безплатний,  проїзд  усіма  видами міського пасажирського транспорту,  автомобільним транспортом загального  користування  в сільській  місцевості,  а  також  залізничним і водним транспортом  приміського  сполучення  та  автобусами  приміських  і  міжміських маршрутів,  у  тому  числі внутрірайонних,  внутрі- та міжобласних незалежно  від  відстані  та  місця  проживання;
8) позачерговий безплатний капітальний ремонт  власних  жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
9)  користування  при  виході  на  пенсію (незалежно від часу виходу   на   пенсію)  чи  зміні  місця  роботи  поліклініками  та госпіталями,  до  яких  вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;  
10)  щорічне  медичне  обстеження  і    диспансеризація    із залученням необхідних спеціалістів;
11) першочергове обслуговування  в  лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
12) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів  середньої  заробітної  плати  незалежно  від  стажу роботи;
13) використання чергової щорічної відпустки  у  зручний  для них час; одержання додаткової відпустки без збереження  заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
14) переважне право на залишення  на  роботі  при  скороченні чисельності  чи  штату  працівників  у  зв'язку  із   змінами    в організації виробництва і праці  та  на  працевлаштування  в  разі ліквідації підприємства, установи, організації;
15)  позачергове  забезпечення  жилою  площею    осіб,    які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої  влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих  рад  та  державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій статті,  забезпечуються  жилою  площею  протягом  двох років з дня взяття  на  квартирний  облік.  
Органи  виконавчої  влади,  виконавчі  комітети  місцевих рад зобов'язані  подавати  допомогу  інвалідам війни і сім'ям загиблих військовослужбовців  у  будівництві індивідуальних жилих будинків. Земельні   ділянки   для  індивідуального  житлового  будівництва, садівництва   і   городництва   відводяться  зазначеним  особам  у першочерговому  порядку;  
16)   одержання  позики  на  будівництво,  реконструкцію  або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або  придбання  дачних  будинків  і  благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи  з  п'ятого  року  після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається  Кабінетом  Міністрів  України;  (  Пункт  16 частини першої  статті  15  в  редакції  Закону  N 2344-IV ( 2344-15 ) від 13.01.2005 )
17)  першочергове  право  на  вступ  до   житлово-будівельних (житлових)  кооперативів,  кооперативів    по    будівництву    та експлуатації колективних гаражів, до  садівницьких  товариств,  на придбання матеріалів для  індивідуального  будівництва  і  садових будинків,  технічне  обслуговування  та  забезпечення    стоянками транспортних засобів;
18) безплатний проїзд один раз на два  роки  (туди  і  назад) залізничним,  водним,  повітряним  або  міжміським   автомобільним транспортом незалежно від наявності  залізничного  сполучення  або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами  транспорту з 50-процентною знижкою;
19)  зі  сплати  податків,  зборів, мита та інших платежів до бюджету   відповідно  до  податкового  та  митного  законодавства;     
20)  позачергове  користування  всіма  послугами  зв'язку  та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних  телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата  за  користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів  від  затверджених тарифів.
21) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями    служби    побуту,    громадського     харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;
22) позачергове влаштування до закладів  соціального  захисту населення, а також  обслуговування  службами  соціального  захисту населення  вдома.  У  разі    неможливості    здійснення    такого обслуговування    закладами    соціального    захисту    населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за ветераном  війни, в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;
23)  вступ  поза  конкурсом до державних та комунальних вищих навчальних  закладів  на  спеціальності,   підготовка   за   якими здійснюється  за  рахунок коштів відповідно дежавного та місцевих бюджетів.
Щорічно  до  5  травня  членам  сімей,  зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону,  а  також  дружинам  (чоловікам)  померлих інвалідів війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами  від  загального захворювання,  трудового каліцтва та з інших  причин,  які  не  одружилися  вдруге,  виплачується  разова грошова допомога у розмірах,  які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних  призначень,  встановлених  законом  про Державний бюджет України.

Видача посвідчення:
Учасникам бойових дій (стаття 6 Закону) видаються посвідчення з написом "Посвідчення учасника бойових дій" та нагрудний знак "Ветеран війни - учасник бойових дій". Порядок надання статусу учасника бойових дій  визначає Кабінет Міністрів України.
"Посвідчення учасника бойових дій" і нагрудний знак видаються органами Міноборони, МВС, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПтС, Управління державної охорони, ДПС, Адміністрації Державної прикордонної служби, Держспецзв'язку, а також Держспецтрансслужбою за місцем реєстрації ветерана.
Особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (стаття 10 Закону) видаються посвідчення з написом "Посвідчення члена сім'ї загиблого".
"Посвідчення члена сім'ї загиблого" видаються органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.
Для отримання “Посвідчення члена сім’ї загиблого” необхідно звернутися із заявою та відповідними документами до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації, а саме:
- свідоцтво про одруження ( для чоловіка чи дружини померлого);
- свідоцтво про народження померлого ( для батьків);
- довідка з навчального закладу (для дітей померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж досягнення ними 23 років);
- свідоцтво про народження заявника (для дітей померлого);
- довідка з військкомату, яка підтверджує безпосередню участь в бойових діях;
-  свідоцтво про смерть ветерана війни;
-  фотокартка 3х4;
- копія паспорта громадянина України: 1, 2 сторінка та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання;
- довідка медико-експертної комісії про інвалідність померлого ветерана війни (при наявності інвалідності);
-  посвідчення померлого ветерана війни;
-  довідка з житлової організації про склад сім’ї ф.3 (для дітей померлого, які не мають і не мали своїх сімей).

Пенсійне забезпечення:
Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Також слід зазначити, що пенсіонерам з числа військовослужбовців, яких було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення із служби виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років на день їх демобілізації. Якщо новий розмір пенсії у цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсії здійснюється у розмірі, який вони отримували на день призову на службу у зв’язку з мобілізацією.
Відповідно до статті 36 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” членам сім’ї загиблого призначається пенсія у розмірі 40 відсотків грошового забезпечення загиблого годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї. Проте завдяки нещодавно внесеним змінам до вітчизняного законодавства з 1 січня 2015 року розмір пенсії вже становитиме незалежно від того, чи перебували члени родини на утриманні загиблого (померлого) годувальника, у розмірі 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї.
Якщо ж на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім’ї. У таких самих розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків.

Одноразова грошова допомога призначається і виплачується:
Стаття 16 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” передбачає гарантовану державою виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи інвалідності військовослужбовця.
Вказана одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста, це - 609 тис. грн.
Виплата одноразової грошової допомоги проводиться обласними військовими комісаріатами рівними частками членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого військовослужбовця (перераховується на банківські рахунки).
Крім того, члени родини загиблого військовослужбовця отримають нараховане, але не отримане військовослужбовцем до дня загибелі грошове забезпечення (у тому числі за весь місяць, у якому військовослужбовець загинув). Родинам також  надається грошова допомога в проведенні поховання у розмірі 500 грн.
Сума грошової допомоги у разі отримання ушкодження здоров’ю залежить від встановленої військовослужбовцю, військовозобов’язаному та резервісту інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності:
а) військовослужбовцю, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, у розмірі:
·   250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності I групи;
·   200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності II групи;
·   150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності III групи;
б) військовослужбовцю, інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби, у розмірі:
·   120-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності I групи;
·   90-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності II групи;
·   70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності III групи;
в) військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов’язаному чи резервісту під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві, у розмірі:
·   120-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності I групи;
·   90-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності II групи;
·   70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності III групи.
У разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється медико-соціальними експертними комісіями, у розмірі, що визначається у відсотках від:
·   70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності, — військовослужбовцю, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
·   50-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності, — військовослужбовцю строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
50-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності, — військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.

Забезпечення житлом
Відповідно до розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  13.08.2014 р. № 729-р “Про виділення коштів для закупівлі житла”  Івано-Франківській області виділено кошти для закупівлі житла для забезпечення сімей загиблих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які брали безпосередню участь в анти терористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями,  звільнення цих об’єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.
Списки членів сімей загиблих, які мають право на одержання житла відповідно до цього розпорядження та перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов подають  Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ.

  Після урочистого відкриття дитячої поліклініки було проведено брифінг для представників всеукраїнських, обласних та регіональних ЗМІ.  

— Багато хто з ірпінців працює в Києві і там сплачує податки. Ці кошти не надходять до місцевого бюджету, зокрема й на фінансування медицини. Як цей дисонанс можливо вирішити у контексті децентралізації влади?  

Володимир Шандра: — На сьогодні децентралізація — актуальне питання, перш за все, у фінансовому плані. І за часів СРСР, і за роки незалежності України намагалися все вирішувати зверху. Тому нічого й не виходило. Місцева громада сама має визначати, що їй потрібно.  

Так, люди працюють у Києві, там сплачують податки. А все соціальне навантаження — школи, дитячі садочки, лікарні, комунальна сфера — лягає на міста-супутники. Тому треба зробити, щоб податки сплачувалися там, де люди живуть. Думаю, влада це розуміє, будемо до цього йти.  

— Чи налагоджена співпраця з підприємцями? Які аргументи знайшла місцева адміністрація, щоб у регіон прийшли інвестори, спонсори?  

Володимир Карплюк: — Ми запропонували місцевому підприємництву прозорі та вигідні для них умови. Вони бачать, що усі кошти, які вони сплачують як податки, вкладають у вигляді благодійних проектів заради міста, втілюються у такі інфраструктурні об'єкти. І це своєрідним чином відразу відбивається і на їхніх прибутках. Адже чим більше інфраструктурних об'єктів у місті – тим воно більш привабливе для різних напрямків діяльності, тим більше коштів заробляють і самі підприємці. У даному випадку три місяці нашої співпраці — підприємців та влади — показали, що чесні, прозорі правила гри породжують у бізнесменів бажання інвестувати у соціальні проекти.  

— Яка вартість нової поліклініки? Яким чином проводилося фінансування будівельних робіт? Чого вдалося досягти?  

В. К.: — Загалом витратили приблизно 11 млн. грн. Майже 70% ми профінансували за рахунок пайової участі, тобто з місцевого бюджету. Показали правила прозорої гри. Ті самі будівельники, які споруджують житло у місті, бачать, що пайова участь, яку вони сплачують, йде на розвиток інфраструктури, а не комусь у кишеню. Ми переробили тут абсолютно все: від підлоги до даху. Перед вами — надсучасний ремонт, який допоможе дітям відчувати себе абсолютно комфортно. На сьогодні працюємо ще над двома дуже важливими стратегічними завданнями, щоб ця поліклініка була повнофункціональною. До наявного медичного обладнання закупили ще нове, надсучасне. Залучаємо до співпраці іноземних спеціалістів, зокрема налагоджено відносини з Польщею, використовуємо усі можливості, які нам надає держава для навчання спеціалістів, які працюватимуть у цій поліклініці. Ми розуміємо, що не лише красивий ремонт, а й якісні послуги лікаря та сучасне обладнання для нормальної діагностики — це має бути основою медичного закладу.  

— Які плани на майбутнє у цьому напрямку?  

В. К.: — У руслі реформування медичної галузі хочемо до кінця року створити по 4-х мікрорайонах Ірпеня амбулаторії, щоб людям було зручніше отримувати послуги. Не хочу, щоб матері з дітьми добиралися до поліклініки через півміста. У них буде можливість отримати первинну допомогу безпосередньо в амбулаторії, яка знаходитиметься у тому мікрорайоні, де вони проживають.  

Записав Ігор ШВЕЦЬ

3 лютого 2015 року в місті Ірпені відбулося урочисте відкриття нового поліклінічного відділення Ірпінської дитячої міської лікарні. У заході взяли участь: голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра, Ірпінський міський голова Володимир Карплюк, представники громадськості та засобів масової інформації.

Будівельні роботи тривали три місяці. У рекордно короткі терміни стара занедбана будівля отримала нове життя: здійснено капітальний ремонт, утеплено стіни приміщення, облаштовано затишні медичні кабінети. У сквері біля поліклініки встановлено дитячий майданчик.

Виступаючи на церемонії відкриття поліклініки, голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра зазначив, що попри усі труднощі, які переживає наша країна, не можна забувати про здоров’я майбутнього покоління. «Мені дуже хотілося б, щоб Ірпінь, а разом з ним і Київська область були попереду в реформуванні медицини в Україні», - наголосив він.

Міський голова Володимир Карплюк висловив слова вдячності територіальній громаді за підтримку у добрих починаннях на благо міста та його мешканців.

«Ви надихаєте нас кожного дня робити гарні справи у нашому місті. Надихаєте критикою, надихаєте подякою, надихаєте своїм ставленням до міста, бажанням робити щось краще і розвивати Ірпінь, – підкреслив Володимир Андрійович, звертаючись до громади. – Я більше ніж переконаний, що три місяці назад, коли ми відкривали перший сквер у нашому місті, мало хто вірив, тому, що за три місяці відкриємо ще один парк і дитячу поліклініку. Сьогодні ви бачите, що ми дотримали свого слова – відкриваємо дитячу поліклініку».

Володимир Карплюк запевнив, що міська влада не збавить темпи розвитку міста. На його думку, Україна повинна виграти війну не тільки на фронті, а й у тилу.

У затишній будівлі Ірпінської дитячої поліклініки працюватимуть вузькі спеціалісти, дитячі лікарі-стоматологи, у по-європейськи комфортних кімнатах облаштовано рентген-кабінет, кабінет масажу. Незабаром тут працюватиме апарат УЗД, кардіографи, нові стоматологічні установки з компресорами. Міська влада потурбувалася про те, щоб дитяча поліклініка була оснащена усім тим, що допомагатиме лікарям надавати, а пацієнтам отримувати якісні медичні послуги.

Фото: В.Шилов

30 січня 2015 року по вулиці Соборній (ІІІ-го Інтернаціоналу) в Ірпені у рамках програми благоустрою міста встановлено першу рекламну тумбу для безкоштовних оголошень. До вирішення питання несанкціонованого розміщення рекламних оголошень міська влада підходить комплексно.

Найближчим часом планується встановити двадцять тумб для афіш та оголошень. Спеціально відведені місця для безкоштовної реклами – альтернатива її хаотичному розміщенню, як на електричних опорах, що категорично заборонено, так і на стовбурах дерев.

29 січня 2015 року рішенням виконкому внесені зміни в організацію безкоштовного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

З середини лютого місяця вартість харчування одного учня буде складати 8 грн. на день. Окрім того безкоштовним харчуванням забезпечуються учні 5-11 класів з числа: дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; малозабезпечених сімей (при наявності відповідно оформлених документів).

Наразі управління освіти проводить тендер серед організацій, які зможуть забезпечити харчування молодших школярів.

Варто нагадати, що з 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року, яким внесено зміни до законодавчих актів, у тому числі:

- у Законі України «Про освіту»: 3)частину першу статті 25 викладено в такій редакції: «Організація та відповідальність за харчування у навчальних закладах державної та комунальної форми власності покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, керівників навчальних закладів»;

- у статті 2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» абзац п’ятий частини другої виключено.

- у Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

1) статтю 2 «Визначення категорій зон радіоактивно-забруднених територій» виключено;

2) у статті 30 «Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам»: у частині першій – пункти 1, 3, 5, 6, 8, 12 виключено.

Фото: http://www.politanalityk.com

30 січня 2015 року у міськвиконкомі відбулася зустріч Ірпінського міського голови Володимира Карплюка з представниками релігійних громад міста. У заході взяли участь: керуючий справами виконавчого комітету Максим Плешко, благочинний Ірпінського регіону отець Олександр Федоричко, священнослужителі православних храмів, пастори протестанських релігійних об`єднань, прадставники засобів масової інформації.

Мова йшла про надання допомоги вимушеним переселенцям, кількість яких в нашому регіоні постійно збільшується, з вирішення житлових питань, благодійної допомоги, пільг на комунальні послуги. Представники релігійних громад висловили також своє бачення щодо патріотичного виховання молоді.

«Дітей потрібно навчити любити. Любити свою землю, свою країну, своє місто, свій дім. Навчити вмінню прощати», - підкреслив благочиний Ірпінського регіону отець Олександр Федоричко.

Прихожани кожного релігійного об`єднання нашого міста жертвують свої кошти на допомогу військовослужбовцям, які перебувають у зоні АТО, чи тим, хто знаходиться на лікуванні у військовому госпіталі, вимушеним переселенцям, які залишили свій дім на сході України і переїхали мешкати в Ірпінь.

Міський голова запропонував учасникам зустрічі надати пропозиції, яким чином можна вирішити питання щодо тимчасового розміщення вимушених переселенців в межах нашого міста. Можливо, на території храмів є об`єкти, які можна було б використати під житло, попередньо провівши там ремонтні роботи. Один з можливих варіантів: віруючим ірпінцям тимчасово поселити сім`ю вимушених переселенців у власному домі, так як це практикують на Львівщині.

«Лише об`єднавши зусилля з вирішення соціальних питань, вимушених переселенців, ми зможемо рухатися до кращого майбутнього нашого міста», –зазначив очільник міста Володимир Карплюк.

29 січня 2015 року на сесії Ірпінської міської ради затвердили програму «Забезпечення житлом працівників бюджетної сфери міста Ірпеня на 2015-2020 роки», яка спрямована на надання тимчасового житла за договором найму працівникам бюджетної сфери міста Ірпеня.

Молодим правоохоронцям, лікарям та педагогам виділело сім квартир (вони однотипні, загальна площа кожної 44 кв. м., житлова – 16 кв. м.). Службове житло розраховане на двох осіб у однокімнатній квартирі.

У сесійній залі очільник міста вручив сертифікати молодим спеціалістам міліції, освіти та медицини, зокрема: Ользі Набок, Катерині Сосніній, Олександру Узуну, Ірині Калинюк, Оксані Кондратчук, Людмилі Мокич, Катерині Чопик, Олегу Буялу, Наталії Васильцовій, Віктору Рейді, Андрію Мельнику.

«Таким чином ми підтримуємо людей, які хочуть мати перспективу власного розвитку в Ірпені, працюючи в надзвичайно важливих сферах, але на сьогодні малооплачуваних, і тому не популярних», – підкреслив міський голова Володимир Карплюк.

Напередодні, під час засідання виконкому, Володимир Андрійович повідомив, що заплановано впродовж двох місяців завершити ремонтні роботи в гуртожитку, що мікрорайоні Романівка на вулиці Новоірпінській. «Там на першому поверсі вже проживають працівники медицини. На другом є дев’ять вільних квартир, – сказав В.Карплюк. – Зараз вирішується проблема з центральним опаленням і каналізацією.

Гуртожиток на Новоірпінській існує 15 років.Дев’ять квартир були в занедбаному стані, коли молоді спеціалісти бюджетної сфери Ірпеня потребують вирішення житлових питань.

За словами Володимира Карплюка, невдовзі туди буде заселено за таким же планом ще близько тридцяти молодих учителів, медиків, фахівців, які працюватимуть на благо нашого міста.

29 січня 2015 року рішенням сесії міської ради всім наявним в Ірпені паркам та скверам оформлено рекреаційний статус і вони передані на баланс відділу культури, національностей та релігій.

Тривалий час парки і сквери в Ірпені знаходилися на різних балансах комунальних підприємств міста, а деякі з цих територій взагалі не мали виразного статусу.

«Віднині кожна паркова зона і меморіальний знак матиме своєрідну охоронну грамоту, закріплену за нею нашим рішенням, яка оберігатиме її статус в майбутньому, хто б не був мером міста після Карплюка», – зазначив очільник міста.

29 січня 2015 року відбулася 66 сесія 6-го скликання Ірпінської міської ради. У засіданні взяли участь 31 депутат міськради, керівники установ і організацій, представники громадськості та засобів масової інформації.

У порядку денному було розглянуто наступні питання: про внесення змін до рішення 64-ї позачергової сесії Ірпінської міської ради VІ скликання від 30.12.2014р. № 4573-64-VІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2015 рік», про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради №4278-61-УІ від 27.11.2014 року «Про персональний склад виконавчого комітету Ірпінської міської ради УІ скликання», про затвердження на посаді головного редактора КП «Редакція газети «Ірпінський вісник», про затвердження структури та штатної чисельності виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, про затвердження структури та штатної чисельності структурних підрозділів відділу культури, національностей та релігій, про створення комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) «Ірпінська дитяча школа мистецтв», про перейменування підліткового клубу «Атлет» у Клуб дитячої творчості, про затвердження змін до Статуту Комунального закладу «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», про затвердження змін до Статуту Комунального закладу «Ірпінська центральна міська лікарня», про перейменування відділу у справах сім’ї та молоді Ірпінської міської ради та затвердження Положення про службу у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради та інші.

Прийнято рішення щодооптимізації структуривиконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету. На 20% буде скорочено чисельність працівників виконкому. Скорочення штатних одиниць відбулося усамостійних відділах та управліннях Ірпінської міської ради. Навантаження на людей, які працюватимуть, збільшиться, але зросте й заробітна плата.

«З огляду на ситуацію в країні, оптимізація на часі, – зазначив міський голова Володимир Карплюк. – Рано чи пізно це надійде в директивному порядку, це – загальнодержавна тенденція».

Також сесія прийняла рішення щодо парків і скверів, які перебували на балансах у різних інстанціях. Тепер усі вони з відповідними назвами належно оформлені згідно з чинним законодавством і передані на баланс відділу культури, національностей і релігій.

Було розглянуто низку питань відділу земельних ресурсів, архітектури та містобудування. Міський голова зазначив: «На цій сесії ми розглядали земельні питання, які тягнуться уже давно. Тобто були вирішені звичайні людські проблеми, з якими громадяни роками ходили до виконкому, і вони не вирішувалися в силу різних обставин».

На сесії міської ради було ухвалено положення, яке може стати правовою базою для виділення територій під будівництво житлових приміщень для переселенців зі сходу.

«Військові події на сході України постійно загострюються. До мене на прийом дуже часто приходять вимушені переселенці з територій, охоплених бойовими діями, з проханням виділити їм хоч якесь житло. Я почав шукати інвесторів для спорудження такого житла. Вже є певні пропозиції від іноземних компаній. Але до цього часу ми не мали відповідного положення. І наразі його вже ухвалено», – зазначив очільник міста Володимир Карплюк.

Загалом сесія розглянула 125 питань та прийняла схвальні рішення.

28 січня 2015 року у міськвиконкомі відбувся тренінг для вимушених переселенців зі сходу на тему «Позитивне мислення в кризових ситуаціях. Як вижити у тяжкі часи». Такий захід проводиться уже не вперше. Тренінг направлений на психологічно-моральну підтримку людей, які переїхали в Ірпінський регіон із зони антитерористичної операції.

Спонсором заходу витупило Посольство Канади, представники якого були присутні безпосередньо на тренінгу. Організували захід члени Громадської ради при Ірпінському міськвиконкомі (голова Юлія Кульчицька).

Професійний тренер-психолог Раїса Кузьменко надала актуальні поради психологічного характеру, направлені на позитивне мислення і дії людей у кризовій ситуації.

Після тренінгу лунали щирі слова вдячності від людей, які були вимушені покинути свої рідні домівки. За їхніми словами, в них вселилась надія на краще майбутнє для себе і своїх дітей у місті Ірпені.

Кожного разу охочих відвідати тренінг збільшуються. Вимушені переселенці дізнаються про тренінг з повідомлень у соціальній мережі Фейсбук, також приходять на запрошення представників Ірпінської міської організації Товариства Червоного Хреста.

Новини

Анонси

 

brandbook

zovn reklama

Петиції

Громадський бюджет

Звіт за 100 днів

Звіт за 3 роки

Звіт

Секретар ради інформує

munvarta

munvarta

munvarta

Юстиії

декларування

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ірпінського регіону на період до 2020 року

Громадська рада


Молодіжна громадська рада

ПАМ'ЯТАЄМО полеглих за Україну

 

Календар подій

Ірпінський вісник