Субота, 26 травня 2018 |

Новини

На виконання Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки Кабінетом Міністрів схвалено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання жорстокому поводженню з дітьми, виникненню безпосередньої загрози їхньому життю або здоров’ю та подолання цих явищ”.

За період незалежності України із 1991 року по 2015-й чисельність дітей зменшилась на 4947,6 тис. осіб, а їхня питома вага у загальній чисельності населення скоротилася з 25,6 % до 17,9 %. На початок 2016 р. чисельність дітей віком до 18 років в Україні становила 7 614 006 осіб (без врахування даних населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя).

Значний вплив на зменшення чисельності дитячого контингенту має смертність дітей віком до 1 року, яка є одним із найчутливіших індикаторів ступеня соціально-економічного розвитку суспільства. Це індикатор, зокрема, рівня освіти та культури, стану навколишнього середовища, ефективності заходів щодо формування основ здорового способу життя, рівня доступності та якості медичної допомоги, розподілу соціальних і матеріальних благ у суспільстві, а головне – рівня відповідальності батьків за життя, виховання та розвиток дітей. У 2015 році рівень смертності дітей у віці до 1 року становив 7,9 % на 1 000 дітей народжених живими.

Особливе занепокоєння викликає смертність дітей від зовнішніх причин, тобто від причин, які можна усунути за умови якісного догляду і піклування у сім’ї. Зовнішні причини посідають третє місце в структурі смертності дітей віком до 1 року, призводячи до 6 % смертельних випадків. Серед таких причин переважають нещасні випадки із загрозою диханню – 63,6 % від усіх зовнішніх причин.

Також актуальною проблемою є те, що із понад 100 тис. дітей, які проживають у закладах інституційного догляду та виховання дітей, лише близько 8 % – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а решта мають батьків. Крім того, тільки 17 % дітей-вихованців згаданих закладів мають інвалідність.

Вищенаведені дані свідчать про важливість формування відповідального батьківства та належного виконання посадовими особами у сфері охорони дитинства своїх обов’язків.

З огляду на вищевикладене законопроектом передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Сімейного кодексу України, низки законів України щодо посилення адміністративної та кримінальної відповідальності батьків шляхом збільшення штрафних санкцій, введення за невиконання батьківських обов’язків таких санкцій, як громадські роботи та проходження корекційних програм; позбавлення батьківських прав за залишення дитини без піклування в закладі інституційного догляду; а також стосовно встановлення повноважень державних органів влади та органів місцевого самоврядування щодо організації невідкладних заходів надання допомоги дітям у разі виникнення безпосередньої загрози їх життю або здоров’ю.

Отже, очікується, що реалізація закону сприятиме організації безпечного середовища для зростання та розвитку дітей.

Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України «Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки». Законопроект розроблений Національним агентством з питань запобігання корупції з метою визначення комплексу заходів, спрямованих на зменшення рівня корупції в Україні та подальше просування антикорупційних ініціатив у державі.

Підготовлений на основі аналізу ситуації щодо корупції, а також результатів виконання попередньої Антикорупційної стратегії, проект Закону спрямований на досягнення таких результатів:

1) забезпечення здійснення результативної антикорупційної політики шляхом удосконалення правового регулювання питань запобігання, виявлення та протидії корупції, виявлення та усунення причин та умов, що сприяють її проявам, формування в суспільстві нетерпимого ставлення до корупції в усіх сферах суспільного життя та у приватному секторі;

2) підвищення рівня прозорості в діяльності представницьких органів, посилення фінансової дисципліни політичних партій, дотримання встановленого порядку отримання внесків від фізичних та юридичних осіб, запровадження електронної системи звітності політичних партій;

3) проведення необхідних антикорупційних заходів в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, забезпечення прозорості в їх діяльності та істотне зниження рівня їх корумпованості;

4) завершення реформування судової влади та органів кримінальної юстиції в Україні, забезпечення доброчесної поведінки прокурорів, істотне зниження рівня корупції в діяльності органів прокуратури та усунення корупційних ризиків у судочинстві;

5) протидія корупції в процесі приватизації та управлінні публічними ресурсами;

6) усунення корупційних передумов ведення бізнесу, формування сприятливого для відмови від корупційної практики бізнес-клімату та нетолерантного ставлення бізнесу до корупції;

7) посилення системи виявлення та розслідування корупційних злочинів і пов’язаних з корупцією правопорушень, конфіскації майна, яке було предметом або доходом від злочинної діяльності, повернення конфіскованих доходів, здобутих злочинним шляхом, із-за кордону, забезпечення невідворотності притягнення до відповідальності осіб, що вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

8) формування в суспільстві атмосфери нетерпимості до проявів корупції, формування у населення довіри до антикорупційної політики держави і позитивного ставлення до викривачів, а також системне залучення державою активної частини населення, громадських об’єднань, представників бізнесу до антикорупційних заходів.

При цьому визначення заходів для досягнення кожного із окреслених результатів здійснювалося з обов’язковим врахуванням рекомендацій, наданих Групою держав проти корупції (GRECO) за результатами четвертого раунду оцінювання України, а також рекомендацій, наданих Україні в рамках моніторингу Стамбульського плану дій для країн Антикорупційної мережі країн ОЕСР.

Під час підготовки законопроекту Національне агентство використовувало аналіз ефективності попередньої Антикорупційної стратегії з урахуванням пропозицій заінтересованих органів, громадських організацій і провідних національних та міжнародних експертів, соціологічних і аналітичних досліджень з вивчення ситуації щодо корупції, статистичних спостережень, практики застосування антикорупційного законодавства, оцінки рівня імплементації міжнародних стандартів у сфері антикорупційної політики.

Після прийняття Антикорупційної стратегії Верховною Радою України, у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом Уряд затвердить Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2018-2020 роки.

Як повідомлялось, законопроект розроблений Національним агентством на виконання вимог статті 18 Закону України «Про запобігання корупції» та пункту 3 розділу І «Формування та реалізація державної антикорупційної політики» додатка 2 до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265.

25 квітня на базі Ірпінської дитячої школи мистецтв ім. М. Вериківського в рамках Всесвітнього Дня джазу відбувся І Регіональний фестиваль-конкурс джазового мистецтва АRTJAZZIRPIN – 2018, на якому були представлені джазові композиції сольних виконавців та ансамблів учнів трьох мистецьких закладів регіону – Ірпінської дитячої школи мистецтв (смт Коцюбинське), Бучанської дитячої школи мистецтв ім. Л. Ревуцького та безпосередньо школи мистецтв ім. М. Вериківського.

День джазу розпочався відкритими уроками викладачів Євгена Давиденка і Валерія Жирнова та концертом викладачів Михайла Самохвалова, Валерія Жирнова, Євгена Давиденка, Валерії Марченко, де прозвучали джазові композиції різних стилів. Провела концерт Тетяна Савушкіна.

Для присудження призових місць і вручення дипломів було запрошене почесне журі на чолі з начальником відділу культури, національностей та релігій Євгенією Антонюк. До складу журі ввійшли директори зазначених шкіл – Наталя Дидикіна, Майя Неголюк, Олена Дубравіна, заступники директора Ірпінської ДШМ Наталя Маніва, Лариса Андрухович та викладач-методист Валерій Пінчук, завідувач відділу духових, ударних та естрадних інструментів, який і став ініціатором проведення Регіонального фестивалю-конкурсу джазового мистецтва АRTJAZZIRPIN.

Високий професійний рівень, гаряче зацікавлення публіки та учасників наводить на думку в наступному році провести конкурс на рівні Київської області.

Джерело: http://theirpin.city/read/articles/article/16383

   

Кабінет Міністрів України затвердив План заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки.

Документ був підготовлений Державним комітетом телебачення і радіомовлення на виконання відповідного розпорядження КМУ. Головні завдання плану – підвищення рівня поінформованості громадян України про можливості, що існують у рамках співпраці з ЄС, та залучення громадян до комунікації. Йдеться, зокрема, про організацію та проведення широкомасштабної інформаційної кампанії, оприлюднення результатів імплементації положень Угоди про асоціацію та інші заходи. Цьогорічний план також передбачає утворення Координаційної ради з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки.

«Це важливий крок у промоції реформ, пов’язаних із євроінтеграцією. Ми вперше запроваджуємо механізм соціологічних зрізів поінформованості населення України про зусилля Уряду щодо європейської інтеграції України», – зазначила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Україна Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи ухвалення документа.

Вона також наголосила, що протягом останніх років інформаційні кампанії з комунікації євроінтеграції здійснювалися коштом іноземних партнерів, і часто українська сторона залучалася до розробки меседжів і завдань суто формально. «Цьогоріч ми плануємо власні кампанії про зміст та цілі євроінтеграції», - додала Віце-прем'єр-міністр.

«Згідно з березневим опитуванням КМІС, 60% громадян бракує інформації щодо стратегічного курсу країни. Ми виділяємо бюджетні кошти, інвестуємо в поінформованість українців щодо стратегій розвитку держави. Це велика зміна», – додала Іванна Климпуш-Цинцадзе. За її словами, бюджетне фінансування інформаційних кампаній з євроінтеграції – це відповідальний позитивний крок у правильному напрямку, попри те, що кошти, закладені в бюджет, поки далекі від реальних потреб для потужного інформування з боку держави.

Вона також наголосила на тому, що повноцінна реалізація стратегії комунікації євроінтеграції стане черговим важливим елементом захисту «інформаційної території» держави.

«Ми повинні інвестувати у глибше і краще розуміння громадянами переваг вільного світу, можливостей, які з’являються для бізнесу, науковців, студентів та представників культури у рамках програм, пов’язаних з реалізацією європейської інтеграції України», – резюмувала Віце-прем’єр-міністр.

Кабінет Міністрів України затвердив План заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки.

Документ був підготовлений Державним комітетом телебачення і радіомовлення на виконання відповідного розпорядження КМУ. Головні завдання плану – підвищення рівня поінформованості громадян України про можливості, що існують у рамках співпраці з ЄС, та залучення громадян до комунікації. Йдеться, зокрема, про організацію та проведення широкомасштабної інформаційної кампанії, оприлюднення результатів імплементації положень Угоди про асоціацію та інші заходи. Цьогорічний план також передбачає утворення Координаційної ради з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки.

«Це важливий крок у промоції реформ, пов’язаних із євроінтеграцією. Ми вперше запроваджуємо механізм соціологічних зрізів поінформованості населення України про зусилля Уряду щодо європейської інтеграції України», – зазначила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Україна Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи ухвалення документа.

Вона також наголосила, що протягом останніх років інформаційні кампанії з комунікації євроінтеграції здійснювалися коштом іноземних партнерів, і часто українська сторона залучалася до розробки меседжів і завдань суто формально. «Цьогоріч ми плануємо власні кампанії про зміст та цілі євроінтеграції», - додала Віце-прем'єр-міністр.

«Згідно з березневим опитуванням КМІС, 60% громадян бракує інформації щодо стратегічного курсу країни. Ми виділяємо бюджетні кошти, інвестуємо в поінформованість українців щодо стратегій розвитку держави. Це велика зміна», – додала Іванна Климпуш-Цинцадзе. За її словами, бюджетне фінансування інформаційних кампаній з євроінтеграції – це відповідальний позитивний крок у правильному напрямку, попри те, що кошти, закладені в бюджет, поки далекі від реальних потреб для потужного інформування з боку держави.

Вона також наголосила на тому, що повноцінна реалізація стратегії комунікації євроінтеграції стане черговим важливим елементом захисту «інформаційної території» держави.

«Ми повинні інвестувати у глибше і краще розуміння громадянами переваг вільного світу, можливостей, які з’являються для бізнесу, науковців, студентів та представників культури у рамках програм, пов’язаних з реалізацією європейської інтеграції України», – резюмувала Віце-прем’єр-міністр.

 

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

24 квітня з нагоди 95-річчя всесвітньо відомого академіка Заріфи Алієвої до Ірпеня приїхала делегація посольства Азербайджану в Україні.

Разом із представниками міської ради та школи №12, яка носить ім'я З. Алівої, гості поклали квіти до пам'ятника великої азербайджанки.

 «Погода сьогодні дуже тепла та сонячна, як і наші давні дружні стосунки з азербайджанською діаспорою. Це історія міжнародної дружби нашого міста, тому ми завжди раді візиту шановних наших гостей», - зазначив у своїй промові керуючий справами виконавчого комітету Дмитро Негреша .

«Хочу подякувати всім, хто шанує світлу пам’ять великої азербайджанки, відомого академіка, матері президента країни Заріфи Алієвої», - прокоментував Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджану в Україні Азер Худаяр оглу Худієв.

Керівництво міста разом з гостями поклали квіти до пам’ятника Заріфі Алієвій в однойменному парку культури та відпочинку.

Варто зазначити, що у 2004 році в Ірпені на прохання і коштом азербайджанської громади Приірпіння було встановлено пам'ятник академіку Заріфі Азіз кизи Алієвій, дружині азербайджанського президента Гейдара Алієва. Згодом ім’ям академіка Заріфи Алієвої було названо одну з центральних вулиць Ірпеня. Ірпінська спеціалізована школа №12 носить ім’я всесвітньовідомого офтольмолога, на базі навчального закладу створено музей академіка Заріфи Алієвої.

 

            

25 квітня в Ірпінській міській раді відбулося засідання робочої групи щодо організаційних питань Громадського бюджету.

Варто зазначити, що під час круглого столу було обговорено недоліки минулого року та враховано всі побажання, як робочої групи, так і громадян.

Загальна сума фінансування на 2019 рік – 2 000 000 грн., - відповідно до Міської цільової програми «Громадський бюджет міста Ірпінь на 2016-2020 роки».

«Цьогоріч серед проектів є дуже багато цікавих та інноваційних ідей. Подача проектів цього року пройшла успішно. Під час сьогоднішнього засідання робочої групи було обговорено та виправлено недоліки минулого року. Ми активно обговорювали всі пропозиції громадян», - зазначив керуючий справами виконавчого комітету Ірпінської міської ради Дмитро Негреша.

Варто нагадати, що до 15 травня проходить етап складання остаточних списків, узагальнення карт аналізу проектів, створення реєстрів проектів,які отримали негативну та позитивну оцінки за остаточне визначення проектів,  які допускаються до голосування.

На веб-сайті Ірпінської міської ради опрацьовані і затверджені робочою групою проекти опублікують 23 травня 2018 року.

 

    

25 квітня Київська обласна державна адміністрація підвела підсумки розвитку фізичної культури та спорту на Київщині у 2017 році. Про це розповів Ірпінський міський голова Володимир Карплюк на своїй публічній сторінці у Фейсбук.

«Ірпінь посів перше місце у розвитку фізичної культури, спорту і спортивної інфраструктури. А Ірпінська дитячо-юнацька спортивна школа стала третьою за результатами огляду-конкурсу ДЮСШ в 1-групі з олімпійських видів спорту», - зазначив очільник Ірпеня.

«Це перемога не тільки спортсменів, тренерів і міських управлінців, які відповідають за цей напрямок роботи. Це перемога і тих, хто допомагає будувати, розвивати і зберігати наші спортивні об’єкти, хто організовує змагання і підтримує виступи наших спортсменів. Зрештою, це перемога усіх шанувальників здорового способу життя в Ірпені», - додав Володимир Карплюк.

Ірпінський міський голова привітав всю громаду Ірпеня зі ще однією вагомою перемогою у житті нашого міста.

   

25 квітня в приміщенні Київської обласної державної адміністрації відбулася розширена нарада управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації.

Участь у нараді взяли керівники комунальних закладів Київської обласної ради фізкультурно-спортивного спрямування структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту районних державних адміністрацій і міськвиконкомів  (міст обласного значення) та директорів  дитячо-юнацьких  спортивних шкіл Київської області.

Розпочав захід заступник голови Київської обласної державної адміністрації Дмитро Назаренко, звернувшись з вітальним словом до всіх присутніх. Далі, також привітавши присутніх, продовжив виступ начальник управління фізичної культури і спорту та по сумісництву модератор заходу Сергій Тимофєєв.

Порядок денний

Інформацією щодо підсумків роботи місцевих органів влади та місцевого самоврядування з розвитку фізичної культури і спорту в Київській області поділився Сергій Тимофєєв. Також Сергій Олександрович повідомив про підсумки огляд-конкурсу серед ДЮСШ всіх форм власності та підпорядкування за результатами роботи у 2017 році.

Після чого Володимир Стеценко, заступник начальника управління фізичної культури і спорту доповів про результати діяльності комунальних закладів Київської обласної ради фізкультурно-спортивного спрямування.

Після обговорення досягнень і проблем спортивної галузі Київщини, за власної ініціативи виступили представники спортивної спільноти області та поділилися потребами свого регіону. Дмитро Назаренко повідомив, що всі пропозиції по розвитку спорту будуть розглянуті.

Церемонія вручення почесних відзнак

В рамках заходу відбулася традиційна урочиста церемонія вручення почесних відзнак.

Розпочали церемонію врученням 27 відзнак від Управління фізичної культури і спорту найкращим закладам, які посіли призові місця в огляд-конкурсі серед районів та ДЮСШ. Нагороди мав за честь вручити Сергій Тимофєєв.

Дмитром Назаренком було нагороджено Подяками від КОДА Київську обласну школу вищої спортивної майстерності та Спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву «Промінь» з велосипедного спорту.

Також відбулося вручення грамот найкращим на думку Міністерства освіти директорам шкіл від департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Анатолієм Ільченком, головою Київського обласного відділення комітету з фізвиховання Міністерства освіти і науки.

Також грамотами і подяками від Управління фізичної культури і спорту відзначили діяльність найкращих колективів навчально-спортивних закладів Київщини.

І насамкінець відбувся ще один важливий захід – найкращим учням Ірпінської ДЮСШ були вручені посвідчення кандидатів в майстри спорту, єдині стандарти яких були розроблені і затверджені Управлінням цього року.

Переможці та призери серед районів та ДЮСШ

З метою неупередженої та об’єктивної оцінки розвитку фізичної культури і спорту на території Київської області управлінням фізичної культури і спорту КОДА  сформовано наступні показники, на основі яких було сформовано відповідний рейтинг.

Отже, переможці та призери:

І група (представлена 9 районами з показником населення від 36 до 176 тисяч чоловік): 1 місце – Бориспільський район, 2 місце - Києво-Святошинський район, 3 місце - Білоцерківський район.

ІІ група (8 районів з населенням від 30 до 35 тис.чол.):  1 місце -  Миронівський район, 2 місце – Обухівський район, 3 місце - Богуславський район.

ІІІ група (8 районів з населенням від 5 до 30 тис.чол.):  1 місце -  Рокитнянський район, 2 місце - Переяслав-Хмельницький район,  3 місце - Іванківський район.

ІV група (міста обласного значення:: 1місце Ірпінь, 2 ісце - Біла Церква, 3 місце - Славутич.

Рейтинг ДЮСШ

Станом на 15 квітня 2018 року в Київській області функціонує 56 дитячо–юнацьких спортивних шкіл.

З метою визначення рівня організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи, підведення підсумків діяльності ДЮСШ управлінням фізичної культури і спорту Київської облдержадміністрації щорічно проводиться огляд-конкурс серед зазначених закладів.

На основі отриманих результатів та сформованого рейтингу за кожним із показників кожна група має наступних переможців та призерів:

І група (спортивні школи з кількістю понад 20 ставок тренерсько-викладацького складу): 1 місце - КЗ КОР „Київська обласна дитячо-юнацька спортивна школа", 2 місце - комунальний заклад  Білоцерківської міської ради „Дитячо-юнацька спортивна школа №1", 3 місце - Ірпінська ДЮСШ.

ІІ група (10 до 20 ставок): 1 місце - комплексна ДЮСШ КОО ВФСТ „Колос” АПК України; 2 місце - комунальний заклад Білоцерківської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа "Юність", 3 місце - комунальний заклад Броварської районної ради „Дитячо – юнацька спортивна школа”.

ІІІ група (до 10 ставок ): 1 місце - ДЮСШ місто Обухів, 2 місце - Яготинська ДЮСШ,  3 місце - Березанська ДЮСШ «Старт».

Джерело: https://sport-koda.org/acticle/rozshyrena-narada-upravlinnya-fizychnoyi-kultury-i-sportu-kyyivskoyi-oblderzhadministraciyi

   

25 квітня Ірпінський міський голова Володимир Карплюк та виконавчий директор Французького інституту в Україні Матьє Арден обговорили перспективу проведення в місті Ірпені щорічного фестивалю «Французька весна в Україні».

Про це очільник Ірпеня написав на своїй публічній сторінці у Фейсбук.

«Після знайомства з Ірпенем пан Арден не тільки прийняв нашу пропозицію проведення тут фестивальних заходів, а й висловився щодо необхідності активно розвивати культурну співпрацю на постійній основі, – підкреслив Володимир Карплюк. – Я щиро вдячний Матьє Ардену за гарні відгуки про наше місто і особливо за його тонке відчуття мистецької аури Ірпеня. Будемо готувати спільні проекти».

   

Конкурс буде проведено 11 травня 2018 року у приміщенні виконавчого комітету Ірпінської міської ради.

Конкурсну документацію слід подавати не пізніше як за чотири робочі дні до дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, кімн. №50; тел. для довідок (04597) 63-260.

Винесені об'єкти для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності:

Балансоутримувач: Управління освіти і науки Ірпінської міської ради, нежитлове приміщення  за адресою:

- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Троїцька, 40, (частина нежитлового приміщення Ірпінської ДЮСШ) (160,6 м²);

- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська, 129-А, (частина нежитлового приміщення Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ст. №3) (66,7 м²);

Балансоутримувач: Відділ культури, національностей та релігії Ірпінської міської ради, нерухоме майно за адресою:

- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 183 (частина нежитлового приміщення (актова зала з балконом та фойє) (478,6 м²);

Балансоутримувач: Комунально-побутове підприємство "Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради, нерухоме майно за адресою:

- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 13 (частина нежитлового приміщення (бойлерна) (10,0 м²);

- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 107  (частина нежитлового приміщення (бойлерна) (10,0 м²);

- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3 А  (частина нежитлового приміщення (бойлерна) (10,0 м²);

- Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 7 (частина нежитлового приміщення (бойлерна) (10,0 м²);

Балансоутримувач: Комунальний заклад "Ірпінська центральна міська лікарня" Ірпінської міської ради, нерухоме майно за адресою:

- Київська обл., м. Буча, вул. Польова, 19 (частина нежитлового приміщення) (60-80 м²);

- Київська обл., м. Буча, вул. Польова, 19 (частина нежитлового приміщення) (2,0 м²);

Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:

- заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;

- копії установчих документів учасника конкурсу; 

- копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки; 

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого у встановленому законом порядку; 

- матеріали, в яких відображається досвід проведення незалежної оцінки;

- пропозиції учасника конкурсу щодо термінів виконання робіт та оплати (подаються в окремому опечатаному конверті). 

Умови конкурсу:

- мінімальний термін виконання робіт;

- мінімальна вартість послуг експерта щодо виконання незалежної оцінки.

Цінові пропозиції подавати на кожен об’єкт окремо.

Новини

Анонси

Звіт за 100 днів

Петиції

Громадський бюджет

Звіт за 3 роки

Звіт

Секретар ради інформує

munvarta

munvarta

munvarta

декларування

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ірпінського регіону на період до 2020 року

Громадська рада


Молодіжна громадська рада

ПАМ'ЯТАЄМО полеглих за Україну

 

Календар подій

Ірпінський вісник