Середа, 3 березня 2021 |

Спостережна комісія

Спостережна комісія створена відповідно до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 28.11.2013 року №215 „Про затвердження нового складу спостережної комісії при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради”.

Спостережна комісія діє на підставі Положення про Спостережну комісію при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 25.10.2011року №249.  До складу спостережної комісії входять 11 осіб., в т.ч. представники міського центру зайнятості,  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління праці та соціального захисту населення, громадських організацій. Рішенням виконавчого комітету міської ради  від  21.11.2014р. №196 головою  спостережної  комісії  призначено  Плешка М.В.

Організаційною формою роботи  спостережної комісії є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на місяць.

Протягом  січня-червня 2015р. проведено  28  засідань комісії (в т.ч 1 спільне засідання  із спостережною комісією Київської облдержадміністрації) розглянуто  80  матеріалів , в т.ч.  за статтями:

  • ст.81 КК України (умовно-дострокове звільнення засуджених  від відбування покарання) – 58;
  • ст. 82 КК України (заміни невідбутої  частини покарання більш м’яким) - 12;
  • ст.100,101 ч.3 КВК України   (переведення засуджених, які злісно порушують режим відбування покарання з дільниці соціальної реабілітації до дільниці ресоціалізації) – 8;
  • ст..ст.82 ч.5, 81 ч.1, 81 ч.3 п.2 КК України, ст.46 ч.2, 154 ч.3 КВК Украї – умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у вигляді виправних робіт та додаткової міри покарання   -  1;
  • ст.46 ч.2, 154 ч.3 Кримінально-виконавчого кодексу України , ст.53 КК України - заміна невідбутої частини покарання у виді виправних робіт штрафом -  1

На підставі повідомлень, отриманих від органів та установ виконання покарань ведеться облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання. Станом на 01.10.2015р. на обліку спостережної комісії знаходилось 32 особи  відповідної  категорії. З метою здійснення громадського контролю за поведінкою вказаних осіб направлені  листи депутатам Ірпінської міськоЇ ради за адресою відповідного округу та центру соціальної служби для дітей, сім`ї та молоді, а також надіслани листи громадянам, які умовно-достроково звільнені від відбування покарання  щодо можливості їх звернення до спостережної  комісії  у разі потреби.

Одним з основних завдань є надання допомоги в соціальній адаптації особам,які звільнені від відбування покарання. 30.06.2015 р. відбулось спільне засідання міської та  спостережних комісій Київської обласної державної адміністрації.

На засіданні було розглянуто низку питань, зокрема про практику роботи  комісій із звільненими з місць позбавлення волі та організація спільної діяльності з установами та організаціями – надавачами  послуг для таких громадян, про організацію проведення заходів із соціальної адаптації осіб, які відбули покаранняю За дорученням голови спостережної комісії членами  спостережної комісії спільно з представниками Ірпінського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено  зустрічи  з особами, які звільнилися з місць позбавлення волі з метою їх соціальної адаптації. 7 чол.  було надано консультації з  різних питань, в тому числі  з питань працевлаштування, відновлення документів, вирішення психологічних проблем  та налагодження соціально-корисних зв’язків, зокрема з родиною. Гр.Міхай С.М. та Барвінського С.В. направлено до Ірпінського міського центру зайнятості  для  підбору підходящої роботи. 18.06.2015р. спостережна комісія відвідала Бучанську виправну колонію №85 з метою вивчення    питання стану соціально-виховної роботи із засудженими в  установі,  практику застосування  стягнень  та заохочень. Під час візиту було обстежено приміщення для  утримання засуджених,   приміщення   для здійснення релігійних обрядів, заагальноосвітній заклад при установі та клуб. На території установи облаштовано футбольне поле, де проводяться футбольні матчі, участь в яких беруть як  засуджені, так і працівники установи. Під час відвідування проводився індивідуальний прийом засуджених .Один із засуджених звернувся  до комісії щодо можливості одружитися,   другий  - щодо надання можливості іншої особи (братові) представляти його інтереси під час приватизації земельної ділянки  Засудженим було надано консультативну допомогу  для вирішення даних питань.

З метою надання  допомоги засудженим, які утримуються в Бучанській виправної колонії (№85) та Ірпінському виправному центрі (№132) проведено зустрічі з представниками громадських та релігійних організацій  м.Ірпеня та селищ та  направлено листа до реабілітаційного центру «Благодать» (м.Ірпінь). Членами спостережної комісії проводиться робота щодо  створення в Ірпінському регіоні центру соціальної адаптації звільнених осіб.

З  метою прискорення виправлення та ресоціалізації засуджених та з нагоди святкування Дня Незалежності України  в Бучанській ВК №85   за ініціативою спостережної  комісії проведено святковий концерт  гурту воїнів інтернаціоналістів «Перевал». 29 вересня 2015 року членами спостережної комісії здійснено моніторинговий  візит до Ірпінського виправного центру №132. Спостережна комісія вивчала стан матеріально-побутового забезпечення засуджених, стан організації соціально-виховної роботи із засудженими. Було обстежено приміщення для утримання засуджених, кімнати для довгострокових побачень, приміщень харчоблоку та інших приміщень. Під час обходу проводились бесіди із засудженими стосовно умов їх утримання, надавались рекомендації щодо можливості іх працевлаштування після звільнення.

Результати роботи спостережної комісії періодично публікуються в місцевої газеті «Ірпінський вісник».  На веб-сайті Ірпінської міської ради створено розділ-рубрику «Спостережна комісія», де розміщена інформація про діяльність даної комісії.