Субота, 25 травня 2019 |

Спостережна комісія

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

21.11.2014р.    м. Ірпінь   № 196         

 

Про зміни у складі спостережної комісії при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради

У зв’язку із кадровими змінами та відповідно до Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року за № 429 і постановою  Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 року за № 383 « Про внесення змін до положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах», керуючись ст. 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Ірпінської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Ввести до складу спостережної комісії:
Плешко М.В. – керуючий справами, голова спостережної комісії.

2. Внести зміни в положення  про спостережну комісію при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 249 від 25.10.2011 р.:
 -   у пункті 3 слова “Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” замінити словами “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”;
 -   у пункті 9:
 -   слово “юстиції,” виключити;
 -   після слів “Державної кримінально-виконавчої служби” доповнити   словами “, Державної виконавчої служби”;
 -   в  абзаці другому пункту 9 слова “провадженні за кримінальними справами” замінити словами “кримінальному провадженні”.

3. Контроль за виконанням даного рішення покладено на керуючого справами Плешко М.В.

Міський голова                                                     В.А.Карплюк

 

  

 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

06.2015 р.                        № 146

 

Про зміни у складі спостережної комісії при виконавчому комітеті  Ірпінської міської ради

У зв’язку з кадровими змінами та відповідно до Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 р. №429 „Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах” (із змінами), керуючись ст. 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Ірпінської міської ради

           В И Р І Ш И В :

  1. Вивести зі складу спостережної комісії при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Главацьку Юлію Олександрівну – заступника голови спостережної комісії.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ірпінської міської ради Плешка М.В.

 

           Міський голова                                                              В.А.Карплюк         ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я     

«10» листопада 2015 року                                                              

№ 239

Про зміни у складі спостережної комісії при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради

У зв’язку із кадровими змінами та відповідно до Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року за № 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах» (зі змінами), керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Ірпінської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Ввести до складу Спостережної комісії при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Карєва Костянтина Юрійовича – керуючий справами.

2. Затвердити наступний склад Спостережної комісії:

Голова комісії:

Карєв Костянтин Юрійович – керуючий справами виконавчого комітету Ірпінської міської ради

Заступник голови комісії:

Неборачко Марина Володимирівна – директор Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Секретар комісії:

Пуришева Катерина Петрівна – начальник відділу з питань праці та соціально-трудових відносин УПСЗН

Члени комісії:

Бойко Іван Олексійович – начальник Ірпінського міського управління юстиції;

Кищик Олег Олександрович – голова добровільного громадського формування з охорони правопорядку «Сокіл», заступник студентського ректора НУДПСУ;

Малашенко Валерій Олександрович – представник Ірпінської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів);

Небога Лариса Павлівна – голова Ірпінської міської громадської організації Союз жінок Приірпіння «За майбутнє дітей та безпечне довкілля»;

Поповичук Олег Миколайович – голова Ірпінської міської громадської організації «Зелений квартал»;

Романенко Юрій Вікторович – член фонду інвалідів Чорнобиля міста Ірпеня;

Сотнікова Олена Вікторівна – заступник директора Ірпінського міського центру зайнятості.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ірпінської міської ради Карєва К.Ю.

Міський голова                   (підпис)                                       В.А. Карплюк