Середа, 20 січня 2021 |

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08200, м.Ірпінь, вул.Шевченка, 2-а                

ШІСТДЕСЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я №4146-60-VI

м. Ірпінь

06 листопада 2014 року

Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії шостого скликання Ірпінської міської ради №1192-21-VІ від 15 листопада 2011 року „Про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м.Ірпінь”

Відповідно до статті 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, Бюджетного кодексу України (із наступними змінами), керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення двадцять першої сесії шостого скликання Ірпінської міської ради №1192-21-VІ від 15 листопада 2011 року „Про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно – транспортної і соціальної інфраструктури м.Ірпінь” із змінами, внесеними рішенням Ірпінської міської ради від 20 грудня 2012 року №2635-39-VІ, а саме:

- Затвердити Положення про порядок залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м.Ірпінь в новій редакції, згідно з додатком 1.

- пункт 3 викласти в новій редакції:

3. Рекомендувати:

3.1. Інспекції державного архітектурно – будівельного контролю в Київській області не проводити реєстрацію Декларації про готовність об’єкту до експлуатації без довідки – повідомлення про сплату замовником пайового внеску до міського бюджету на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь, наданої відділом економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради.

- Реєстраційній службі Ірпінського міського управління юстиції Київської області не реєструвати права власності на об’єкти містобудування без довідки – повідомлення про сплату замовником пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь, наданої відділом економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради.”

3.3. Інспекції державного архітектурно – будівельного контролю в Київській області щомісячно станом на 1 число надавати виконавчому комітету Ірпінської міської ради Списки замовників будівництва, яким зареєстровано відповідну дозвільну документацію на початок проведення будівельних робіт та Списки, яким зареєстровано Декларації про готовність об’єкту до експлуатації площею 300 м2 і більше до 10 числа місяця, наступного за звітним”.

- пункт 4 викласти в новій редакції:

4. Доручити:

4.1. Відділу економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради:

- готувати проекти Договору, невід'ємною частиною якого є розрахунок величини пайової участі та графік сплати коштів на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м.Ірпінь;

- проводити реєстрацію договорів в Журналі реєстрації договорів про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь, згідно з додатком 2, та угод про внесення змін до цих договорів в Журналі реєстрації Угод про внесення змін до договорів про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь, згідно з додатком 3;

- вести облік договорів та забезпечувати зберігання їх оригіналів;

- здійснювати контроль за виконанням договорів про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь.

- у разі встановлення факту будівництва та реєстрації Декларації про готовність об’єкту до експлуатації без укладення договору про пайову участь забудовника у розвитку інфраструктури м. Ірпінь, надсилати замовнику будівництва рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення лист-повідомлення про необхідність укладення відповідного договору, в якому повідомляється про порядок укладення договору про пайову участь та інформувати юридичний відділ.

- Юридичному відділу Ірпінської міської ради у разі ухилення замовника від укладання договору про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь, за поданням відділу економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради, звертатися з позовами до суду щодо примусового укладання таких договорів, обов’язковість яких встановлено чинним законодавством та цим Порядком”.

2. Це рішення оприлюднити в місцевих засобах інформації та на офіційному сайті Ірпінської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Головкевича М.М. та постійні депутатські комісії з питань бюджету фінансів, цін та ціноутворення і з питань архітектури та капітального будівництва.

Міський голова                                                           В.А. Карплюк

Додаток