Вівторок, 23 жовтня 2018 |

Виконавчі органи ради

 


Прийом громадян:

понеділок – 08:30 – 16:30

середа – 08:30 – 16:30

п’ятниця – 08:30 – 12:00


 

Контакти:

Адреса: вул. Шевченка, 2-а, м. Ірпінь

начальник відділу – каб. №32, тел./факс (04597) 67-407

головний спеціаліст відділу – каб. №34, тел./факс (04597) 60-132

електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


П О Л О Ж Е Н Н Я про відділ організаційної роботи та внутрішньої політики виконкому Ірпінської міської ради

І. Загальні положення

  • Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики (далі - відділ) є структурним підрозділом виконкому міської ради для організаційного забезпечення діяльності міського голови і виконкому, його заступників та керуючого справами і підпорядковується безпосередньо керуючому справами.
  • У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Київської облдержадміністрації, рішеннями Київської обласної ради, регламентом та рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
  • Положення про відділ затверджується міською радою за поданням керуючого справами.

ІІ. Основні завдання відділу

2.1.      Планування роботи виконавчого комітету.

2.2.      Організаційне забезпечення діяльності міськвиконкому.

2.3.      Забезпечення постійного зв’язку з виконкомами селищних рад, відділами і управліннями виконкому, організаціями і установами, що діють на території міста.

2.4.      Інформування облдержадміністрацію, міського голову, керуючого справами про події в місті та селищах.

2.5.      Надання консультативної, методичної та практичної допомоги виконкомам селищних рад, відділам та управлінням з питань, що належать до його компетенції.

2.6.      Підготовка і подання в облдержадміністрацію звіту про здійснення делегованих повноважень.

2.7.      Аналіз суспільно-політичної ситуації в місті, сприяння зв’язків з політичними партіями і громадськими організаціями, забезпечення здійснення внутрішньої політики держави на території міста.

2.8.      Підтримка зв’язків з організаційним відділом, управлінням внутрішньої політики облдержадміністрації.

2.10.    Забезпечення, в межах визначених законом, підготовки і організації проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, міського голови, місцевих референдумів.

2.11.    Підготовка проектів рішень і розпоряджень міського голови, що належать до компетенції відділу.

ІІІ. Функції відділу

3.1.  Самостійно або з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету перевіряє за дорученням міського голови додержання на території міста Конституції та Законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

3.2.  Опрацьовує і подає керуючому справами виконавчого комітету проекти планів роботи виконавчого комітету, забезпечує контроль за їх виконанням.

3.3.    Здійснює організаційне забезпечення сесій міської ради, її виконавчого комітету, а також нарад, що проводяться міським головою, його заступниками з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

3.4.   Готує пропозиції про поглиблення взаємодій міської ради, її виконавчого комітету з територіальною громадою, органами самоорганізації населення у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку міста.

3.5.  Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних питань, що розглядаються керуючим справами виконавчого комітету.

3.6.  За дорученням керуючого справами виконавчого комітету розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з організаційних питань.

3.7.  Аналізує разом з відділами, іншими структурними підрозділами виконавчого комітету соціально-економічне і суспільно-політичне становище на території міста, вносить пропозиції щодо його поліпшення.

3.8.   Готує звіти виконавчого комітету  міської ради  про  виконання  делегованих повноважень органів виконавчої влади.

3.9. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації на території міста.

3.10. Аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій на території міста.

3.11. Вивчає громадську думку та реагування населення щодо актуальних питань суспільно-політичного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень.

3.12. Розробляє пропозиції щодо заходів з питань взаємодії міськвиконкому з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, побудови демократичної, правової держави, розвитку громадського суспільства.

3.13. Забезпечує інформування, у встановленому порядку, організаційний відділ та управління з питань внутрішньої політики апарату облдержадміністрації про головні події політичного життя на території міста.

3.14. Організовує підготовку проектів розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.15. Здійснює організаційне забезпечення діяльності політично-консультативної ради при міськвиконкомі.

3.16. Надає допомогу депутатам, постійним комісіям ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією.

3.17. Вживає заходів до виконання наказів виборців, рішень місцевого референдуму, своєчасного розгляду місцевих ініціатив, пропозицій, запитів, рекомендацій, внесених під час громадських слухань, зборів громадян.

3.18. Бере участь у здійсненні у встановленому порядку організаційного забезпечення виборів і референдумів на території міста.

3.19. Виконує інші функції за дорученням міського голови та керуючого справами виконавчого комітету.

IV. Права відділу

  Відділ має право:

4.1. Вносити на розгляд міського голови проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, доповідні записки з питань, що належать до компетенції відділу.

4.2. Вивчати хід виконання актів законодавства, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу.

4.3. За погодженням з керуючим справами виконкому залучати спеціалістів відділів та інших структурних підрозділів апарату виконкому для вирішення питань, пов‘язаних з виконанням покладених на відділ завдань.

4.4. Одержувати у встановленому порядку від управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради дані, документи, матеріали, інформації, необхідні для використання в роботі та виконання покладених на відділ завдань.

V. Організація роботи відділу

5.1. Структура, чисельність працівників, штатний розпис відділу затверджується міським головою в межах граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання апарату виконавчого комітету, затверджених міським головою.

5.2. Відділ очолює начальник, у разі відсутності начальника його обов‘язки виконує головний спеціаліст відділу.

5.3. Начальник  відділу, працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

5.4. Робота відділу планується на півроку на основі плану роботи міської ради, її виконавчого комітету, доручень міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, завдань відділу.

5.5. Службові обов‘язки працівників відділу призначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керуючим справами виконавчого комітету. Розподіл обов‘язків між працівниками відділу здійснюється начальником  відділу.

5.6. Відділ взаємодіє з відділами та іншими структурними підрозділами апарату виконавчого комітету, відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради.

5.7. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу, яка затверджується керуючим справами виконавчого комітету.

VI. Начальник відділу

6.1. Організовує роботу відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і функцій, забезпечує виконання планів роботи відділу та виконавчого комітету з питань, що стосуються відділу, доручень міського голови, керуючого справами виконавчого комітету.

6.2. Затверджує розподіл обов‘язків між працівниками відділу, забезпечує отримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни.

6.3. Координує роботу відділу з іншими структурними підрозділами апарату виконавчого комітету.

6.4. В установленому порядку вносить подання про призначення, переміщення та накладення стягнень, погоджує надання їм відпусток.

6.5. Вносить на розгляд міського голови проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету, пропозиції та доповідні записки з питань, що відносяться до компетенції відділу.

6.6. Бере участь у засіданнях дорадчих органів виконавчого комітету, нарадах, семінарах, сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету.

6.7. Підписує і візує документи в межах своєї компетенції.

6.8. Начальник  відділу повинен мати:

  • повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
  • стаж роботи на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 5 років;
  • післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.