Tuesday, 6 June 2023 |

Очищення влади

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Стаття 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення - порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів - тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Примітка.

 1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
 2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень.

Стаття 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення - незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень, - тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала їй (їм) відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень, - тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у частині першій цієї статті є особи, зазначені у пункті 1 та підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", а також особи, зазначені в частині другій статті 17 Закону України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань".

Викривачем визнається особа, зазначена у статті 1 Закону України "Про запобігання корупції".

Стаття 172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення - невжиття заходів щодо протидії корупції

Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення - тягне за собою накладення штрафу від ста двадцяти п’яти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є також особи, зазначені в частині третій статті 17 Закону України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань".ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ СТОСОВНО ДЕКЛАРУВАННЯ

Законом України від 02.10.2019 р. №140-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» внесено зміни до ст.ст. 46, 52 Закону України «Про запобігання корупції» стосовно вимог фінансового контролю, які вводяться в дію з 01.01.2020 р.

Статтею 46 Закону України «Про запобігання корупції» визначено інформацію, яка зазначається в декларації:

 1. У декларації зазначаються відомості про:

1) прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї, зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування, у тому числі належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

{Абзац перший пункту 1 частини першої статті 46 в редакції Закону № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}

Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу не зазначають відомості про місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду;

{Пункт 1 частини першої статті 46 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017}

особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, - також відомості про назву конкурсної комісії, до складу якої вони входять (входили);

{Пункт 1 частини першої статті 46 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017; в редакції Закону № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}

{Пункт 1 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1022-VIII від 15.03.2016}

2) об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

{Пункт 2 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}

2.1) об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які:

а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України;

б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права;

в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

Такі відомості включають:

а) інформацію про місцезнаходження об’єкта;

б) інформацію про власника або користувача земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво об’єкта;

в) якщо об’єкт перебуває у спільній власності - про всіх його співвласників зазначаються відомості, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

{Частину першу статті 46 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 631-VIII від 16.07.2015}

3) цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

б) дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості;

в) у разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Примітка. Декларування цінного рухомого майна, зазначеного у цьому пункті (крім транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів), права на яке набуті до подання суб’єктом декларування першої декларації відповідно до вимог цього Закону, здійснюється з обов’язковим зазначенням інформації про набуття такого майна до початку періоду здійснення діяльності із виконання функцій держави або місцевого самоврядування або у такий період. При цьому зазначення даних щодо його вартості та дати набуття у власність, володіння або користування не є обов’язковим;

{Пункт 3 частини першої статті 46 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № 1022-VIII від 15.03.2016}

{Пункт 3 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}

4) цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів. У разі якщо цінні папери передані в управління іншій особі, щодо цієї особи також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

{Пункт 4 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}

5) інші корпоративні права, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із зазначенням найменування кожного суб’єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні;

5.1) юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", "траст" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

{Частину першу статті 46 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015; в редакції Закону № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}

6) нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті криптовалюти. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них;

{Пункт 6 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}

7) отримані доходи суб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

{Абзац перший пункту 7 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}

Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п’ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів - якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п’ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;

{Абзац другий пункту 7 частини першої статті 46 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016}

8) наявні у суб’єкта декларування або членів його сім’ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;

{Пункт 8 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законами № 198-VIII від 12.02.2015, № 1774-VIII від 06.12.2016, № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}

8.1) банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї;

{Частину першу статті 46 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}

9) фінансові зобов’язання суб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення. Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та дату виникнення зобов’язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

{Абзац перший пункту 9 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законами № 198-VIII від 12.02.2015, № 1774-VIII від 06.12.2016, № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}

У разі якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання є нерухоме або рухоме майно, в декларації зазначаються вид майна, його місцезнаходження, вартість та інформація про власника майна відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо засобом забезпечення отриманого зобов’язання є порука, в декларації має бути вказано інформацію про поручителя, зазначену у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

{Абзац другий пункту 9 частини першої статті 46 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}

10) видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

{Абзац перший пункту 10 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет. На письмовий запит Національного агентства суб’єкт декларування надає інформацію щодо найменування контрагента;

{Абзац другий пункту 10 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015; в редакції Закону № 1022-VIII від 15.03.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016}

11) посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа працює або працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків;

12) входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднань, членство в таких об’єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об’єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

 1. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються незалежно від того, знаходиться об’єкт декларування на території України чи за її межами.

Національне агентство визначає у формі декларації дані, що повинні зазначатися з метою ідентифікації фізичних або юридичних осіб, у тому числі іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, а також об’єктів декларування, інформація щодо яких подається у декларації.

{Частину другу статті 46 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}

Дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

{Частину другу статті 46 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}

 1. У декларації зазначаються також відомості про об’єкти декларування, передбачені пунктами 2-8 частини першої цієї статті, що є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.

Відомості, передбачені цією частиною, не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у пункті 5-1 частини першої цієї статті, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (промислове обладнання, спеціальна техніка тощо).

Положення цієї частини застосовуються під час подання декларації службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктами декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону.

{Статтю 46 доповнено новою частиною згідно із Законом № 631-VIII від 16.07.2015}

 1. Відомості, передбачені пунктом 10 частини першої цієї статті, не зазначаються у деклараціях осіб, які претендують на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, а також у деклараціях, що подаються відповідно до абзацу другого частини третьої статті 45 цього Закону.

{Частина четверта статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1975-VIII від 23.03.2017, № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}

 1. Відображення доходів і видатків суб’єктів декларування здійснюється у грошовій одиниці України.

Вартість майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, передбачених частиною першою цієї статті, зазначається у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.

Вартість майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб’єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона відома суб’єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

 1. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків. Щодо доходів/видатків, одержаних/здійснених за кордоном, зазначається держава, в якій їх було одержано/здійснено.
 2. У разі відмови члена сім’ї суб’єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб’єкт декларування зобов’язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім’ї, визначену пунктами 1-12 частини першої цієї статті.

Примітка. У цілях розділу VII цього Закону членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

{Статтю 46 доповнено приміткою згідно із Законом № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}

Статтею 52 Закону України «Про запобігання корупції» визначено додаткові заходи здійснення фінансового контролю:

 1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
 2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Положення частини другої цієї статті застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону.

{Частину другу статті 52 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}

{Частина друга статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1774-VIII від 06.12.2016, № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}

Відділ з питань запобігання корупціїПлан заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради щодо запобігання корупції на 2019 рікЯк повідомити про корупцію


ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

18.10.2019 р. набрав чинності Закон України від 02.10.2019 р. №140-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» (далі – Закон від 02.10.2019 р.), яким вносяться, зокрема, деякі зміни до Закону України «Про запобігання корупції».

В Законі поняття «близькі особи» викладено в новій редакції, а саме: близькими особами є члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта.

Отже, до близьких осіб віднесено також двоюрідних братів, сестер, рідного брата та сестру дружини (чоловіка), племінника, племінницю, рідного дядька, рідну тітку, батька та матір дружини (чоловіка) сина (дочки).

Крім того, у визначенні поняття «близькі особи» вживається термін «члени сім’ї», який також зазнав змін у зв’язку із прийняттям Закону від 02.10.2019 р., а саме:

члени сім’ї:

а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

Прошу враховувати, що термін «близькі особи» є визначальним для обмеження, передбаченого статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції» щодо спільної роботи близьких осіб, а також для обмеження щодо одержання подарунків, передбаченого статтею 23 зазначеного Закону.

Так, відповідні зміни до Закону України «Про запобігання корупції» розширюють перелік близьких осіб, спільна робота з якими заборонена, і водночас розширюють коло осіб, від яких особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи можуть отримувати подарунки.

Законом від 02.10.2019 р. також внесено зміни до частини п’ятої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» та замінено обов’язок звертатися за роз’ясненням до територіальних органів Національного агентства з питань запобігання корупції у разі існування в особи сумнівів щодо наявності у неї конфлікту інтересів на відповідне право особи звертатися з таким роз’ясненням безпосередньо до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відділ з питань запобігання корупції


До уваги посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів Ірпінської міської ради, посадових осіб юридичних осіб публічного права!

З 1 січня 2019 року розпочався етап подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

Посадові особи місцевого самоврядування, депутати Ірпінської міської ради, посадові особи юридичних осіб публічного права (комунальних підприємств) зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку та терміни, визначені ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», інші повідомлення, подання яких передбачено ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції». Зазначені декларації (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані) подаються згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Враховуючи викладене вище, відповідно до вимог ст.ст. 1, 3, 45, 52 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи місцевого самоврядування, депутати Ірпінської міської ради, посадові особи юридичних осіб публічного права (комунальних підприємств) зобов’язані:

 1. Щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

 1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
 2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

Порядок інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані визначаються Національним агентством з питань запобігання корупції.

Крім того, згідно ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Зверніть увагу на те, що 07.11.2018 р. набрав чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги», а Закон України «Про електронний цифровий підпис» втратив чинність. Будь ласка, враховуйте це при отриманні послуг електронного цифрового підпису.

Відповідно до ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

За порушення суб’єктом декларування встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог фінансового контролю (несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни в майновому стані) передбачено притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності у встановленому законом порядку.

Відділ з питань запобігання корупції виконавчого комітету Ірпінської міської радиШАНОВНІ СУБ'ЄКТИ ДЕКЛАРУВАННЯ!

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадує, що 01.01.2019 розпочинається черговий етап подання щорічних електронних декларацій за 2018 рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадує, що 01.01.2019 розпочинається черговий етап подання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), щорічних електронних декларацій за 2018 рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У зв’язку з цим Національне агентство надає відповіді на поширені питання при роботі з Реєстром, а також оновлені рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні. Зазначені матеріали розміщені на веб-сайті Національного агентства у розділах «Декларування», а також «Роз’яснення для суб’єктів декларування».

Звертаємо Вашу увагу також на те, що 07.11.2018 набирає чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги», а Закон України «Про електронний цифровий підпис» втрачає чинність. Будь ласка, враховуйте це при отриманні послуг електронного цифрового підпису.

Завчасно підготувавшись до чергового етапу електронного декларування в Україні, Ви полегшите собі роботу з Реєстром.


====================================================================

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 27.12.2017 р. №323 «Про затвердження Плану заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради щодо запобігання корупції на 2018 рік»
 

План заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради щодо запобігання корупції на 2018 рікЗ 1 січня 2018 року розпочався етап подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік

До уваги посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів Ірпінської міської ради, посадових осіб юридичних осіб публічного права!

З 1 січня 2018 року розпочався етап подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Посадові особи місцевого самоврядування, депутати Ірпінської міської ради, посадові особи юридичних осіб публічного права (комунальних підприємств) зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку та терміни, визначені ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», інші повідомлення, подання яких передбачено ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції». Зазначені декларації (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані) подаються згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. З метою забезпечення подання декларацій (повідомлень про суттєві зміни в майновому стані) шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції суб’єктам декларування необхідно отримати послуги електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів Міністерства юстиції України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України тощо у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Враховуючи викладене вище, відповідно до вимог ст.ст. 1, 3, 45, 52 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи місцевого самоврядування, депутати Ірпінської міської ради, посадові особи юридичних осіб публічного права (комунальних підприємств) зобов’язані:

1. Щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

2. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

3. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

Порядок інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані визначаються Національним агентством з питань запобігання корупції.

Крім того, згідно ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Відповідно до ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Юридичний відділ Ірпінської міської ради


З нового року розпочинається черговий етап е-декларування!

З 1 січня 2018 року розпочався етап подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік. Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) державні службовці, інші суб’єкти декларування, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за минулий рік за формою, яку визначає Національне агентство.

Акцентуємо увагу на тому, що необхідно зробити декларанту.

По-перше, перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).

По-друге, перевірити термін дії та працездатність Вашого електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) для роботи з Реєстром. Для отримання інформації про термін дії ЕЦП необхідно завантажити посилений сертифікат особистого ЕЦП з веб-сайту акредитованого центру сертифікації ключів (далі - АЦСК), в якому був отриманий ЕЦП. Після цього натиснути на сертифікат подвійним кліком лівої кнопки миші та у вікні, яке відкрилось, переглянути термін дії сертифікату ЕЦП. Якщо термін дії сертифікату сплинув, скористатись ЕЦП неможливо, тому необхідно звернутись до АЦСК та отримати новий ЕЦП.

Після отримання нового ЕЦП необхідно зайти на сторінку входу до Реєстру https://portal.nazk.gov.ua і скористатись посиланням: «Я загубив/змінив свій приватний ключ». У полі «Поточна електронна адреса» потрібно вказати електронну поштову скриньку, з якою зареєстрований декларант в Реєстрі, та натиснути кнопку «Вислати код для відновлення». На вказану поштову скриньку надійде лист «Зміна ЕЦП | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ». Для зміни ЕЦП необхідно перейти за посиланням у листі, після цього у полі АЦСК обрати акредитований центр сертифікації ключів, в якому був отриманий новий ЕЦП, обрати файл нового ЕЦП, вказати пароль від нового ЕЦП та натиснути кнопку «Змінити ЕЦП». Після успішного виконання вказаних дій з’явиться повідомлення про розгляд поданої заявки. Заявки на зміну ЕЦП розглядаються протягом 1 доби у робочий час.

Радимо скористатись рекомендаціями щодо роботи з Реєстром та роз’ясненнями щодо заповнення форми е-декларації або ж відповідями на найчастіші запитання.

Національним агентством підготовлено відео-курс з роз'ясненнями щодо заповнення е-декларацій за розділами.

Також пропонуємо декілька відповідей на найбільш запитувані останнім часом питання від декларантів, надані Національним агентством.

Щодо розділу 3 «Об`єкти нерухомості» декларації:

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Чи необхідно зазначати у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації інформацію про об’єкти нерухомості за зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання суб’єкта декларування?

Закон передбачає обов’язок зазначати в декларації усі об’єкти, які належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї на праві користування. Такими правами користування можуть бути: оренда, сервітути, право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), утримання, застава, користування на підставі довіреності, у тому числі генеральної довіреності, інші права, передбачені законом.

Відповідно до вимог Закону суб’єкт декларування повинен задекларувати усі об’єкти нерухомості незалежно від їх вартості, що належать йому на праві власності, знаходяться у нього на праві оренди чи іншого права користування станом на останній день звітного періоду (31 грудня звітного року для щорічної декларації).

Відповідно до статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини.

Реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», для оформлення реєстрації необхідно документи, що підтверджують право особи на проживання в даному приміщенні. Це можуть бути документи на право власності, рішення суду про надання права на користування житловим приміщенням, договір оренди або інші документи. У разі якщо таких документів немає, реєстрація може здійснюватися тільки за згодою власника житла (якщо власників кілька – за згодою всіх власників).

Якщо зареєстроване місце проживання особи знаходиться в помешканні, право власності яке їй не належить, при реєстрації власник повинен був дати згоду на реєстрацію та проживання цієї особи в зазначеному помешканні, а тому в декларації це помешкання необхідно зазначити у розділі 3 «Об`єкти нерухомості», тип права – право користування у зв’язку з реєстрацією місця проживання.

Крім того, у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації необхідно зазначати інформацію про об’єкти нерухомості, де фактично проживає суб’єкт декларування, навіть якщо такі об’єкти нерухомого майна не належать на праві власності суб’єкту декларування.

При цьому, якщо інформацію про зареєстроване місце проживання або місце фактичного проживання було зазначено у розділі 2.1 «Інформація про суб’єкта декларування» декларації, відповідну інформацію необхідно дублювати у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації.

Звертаємо увагу на необхідність заповнення інформації про всіх співвласників об’єктів нерухомого майна, якщо таке нерухоме майно перебуває у спільній власності.

У декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що знаходяться у членів сім’ї суб’єкта декларування в оренді чи на іншому праві користування.

Чи слід декларувати об’єкти нерухомого майна, якщо суб’єкт декларування користувався ними упродовж року, але станом на 31 грудня вже не користується?

Нерухомість, об’єкти незавершеного будівництва декларуються відповідно до їх наявності станом на останній день звітного періоду.

Наприклад, при поданні щорічної декларації, якщо зазначені об’єкти станом на 31 грудня попереднього року не перебувають у володінні, користуванні або власності суб’єкта декларування або членів його сім’ї, то вони не повинні відображатися в декларації, навіть якщо вони перебували на такому праві упродовж певного часу у звітному періоді.

Чи необхідно суб'єкту декларування, який зареєстрований як фізична особа-підприємець, у декларації зазначати інформацію про дохід, отриманий від підприємницької діяльності, інформацію про поворотну фінансову допомогу та подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані?

Відповідно до положень частини другої статті 52 Закону суб'єкт декларування зобов'язаний подати повідомлення у разі отримання ним доходу (незалежно від того, чи є він оподатковуваним) на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Крім того, якщо кредит, позика, поворотна безвідсоткова фінансова допомога (позичка) тощо були отримані суб'єктом декларування або членом його сім'ї упродовж звітного року, то вони повинні бути відображені в розділі «Доходи, у тому числі подарунки» як «Інші доходи» (із зазначенням, про який саме дохід йдеться). Якщо такий кредит, позика тощо були дійсними, тобто не сплачені повною мірою станом на останній день звітного періоду, то вони повинні бути додатково відображені у розділі «Фінансові зобов'язання», незалежно від того, чи були вони отримані у звітному періоді.Рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в УкраїніСуб'єктам декларування необхідно змінити електронні адреси російських доменів в Реєстрі декларацій

На виконання Указу Президента України від 15 травня 2017 року №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» просимо невідкладно змінити електронні поштові скриньки російських доменів (наприклад: mail.ru, yandex.ru, bk.ru) в особистих облікових записах Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на створені на українських серверах (наприклад: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com).

Для зміни електронної поштової скриньки облікового запису необхідно на одному з українських поштових сервісів отримати персональну електронну адресу. Після цього авторизуватися в Реєстрі за посиланням portal.nazk.gov.ua за допомогою власного ЕЦП. Потім треба перейти у вкладку «Мій профіль», натиснути кнопку «Змінити контактні дані», у полі «Новий E-mail» вказати нову поштову скриньку та натиснути кнопку «Змінити E-mail».

На нову поштову скриньку надійде лист «Зміна E-mail | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ». Для зміни E-mail перейдіть за посиланням.

Звертаємо увагу! Для зміни електронної адреси в Вашому особистому кабінеті у Реєстрі не потрібно отримувати новий ЕЦП!Інфографіка "Корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією"НАЗК: до відома суб’єктів декларування!

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє суб’єктам декларування про можливість використання посилених сертифікатів відкритого ключа.

Станом на 01 лютого 2017 року для доступу до системи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за адресою https://portal.nazk.gov.ua передбачено можливість використання посилених сертифікатів відкритого ключа, виданих такими акредитованими центрами сертифікації ключів (далі – АЦСК):

 • АЦСК Державної прикордонної служби України;

 • АЦСК Збройних Сил;

 • АЦСК Державної казначейської служби України;

 • АЦСК “Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації залізничного транспорту України”;

 • АЦСК ринку електричної енергії;

 • АЦСК органів юстиції України;

 • АЦСК Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності”;

 • АЦСК державного підприємства “Українські спеціальні системи”;

 • АЦСК Інформаційно-довідкового департаменту ДФС;

 • АЦСК публічного акціонерного товариства “Національний депозитарій України”;

 • АЦСК публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”;

 • АЦСК товариства з обмеженою відповідальністю “Алтерсайн”;

 • АЦСК “Masterkey” товариства з обмеженою відповідальністю “Арт-мастер”;

 • АЦСК товариства з обмеженою відповідальністю “Ключові системи”;

 • АЦСК ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”;

 • АЦСК товариства з обмеженою відповідальністю “Центр сертифікації ключів “Україна”.

Для входу до системи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за адресою https://portal.nazk.gov.ua), з використанням особистих ключів та відповідних їм посилених сертифікатів відкритого ключа, виданих акредитованими центрами сертифікації ключів, рекомендується завчасно отримати послуги електронного цифрового підпису.

Контактну інформацію зазначених АЦСК розміщено в електронному реєстрі суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з ЕЦП за адресою http://czo.gov.ua/ca-registry.

Нагадуємо, до другої хвилі е-декларування належать особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону.

https://nazk.gov.ua/news/nazk-do-vidoma-subyektiv-deklaruvannyaДо уваги посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів Ірпінської міської ради, посадових юридичних осіб публічного права!

Посадові особи місцевого самоврядування, депутати міської ради, посадові особи юридичних осіб публічного права зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку та терміни, визначені ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», інші повідомлення, подання яких передбачено ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції». Зазначені декларації (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані) подаються згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 р. №2 (із змінами, внесеними згідно рішення Національного агентства з питань запобігання корупції №1 від 18.08.2016 р.) визначено початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Згідно вказаного рішення НАЗК посадови особи місцевого самоврядування, депутати міської ради, посадові особи юридичних осіб публічного права подають декларації (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані), передбачені Законом, на другому етапі, який розпочав роботу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року.

З метою забезпечення подання декларацій (повідомлень) шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції суб’єктам декларування необхідно отримати послуги електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів Міністерства юстиції України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Враховуючи викладене вище, посадові особи місцевого самоврядування, депутати Ірпінської міської ради, посадові особи юридичних осіб публічного права зобов’язані:

1. Щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

2. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

3. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції у встановленому ним порядку ( з 01.01.2017 р.).

Крім того, згідно ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

У випадку притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

Згідно з ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Юридичний відділ Ірпінської міської ради- В НАЗК працює інтерактивна голосова допомога щодо е-декларування- Про внесення змін до Плану заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради щодо запобігання корупції на 2017 рік, затверджених розпорядженням Ірпінського міського голови від 28.12.2016 р. №272- Про електронне декларування

- Закон України "Про запобігання корупції"

- Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції №2 від 10.06.2016 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"

- Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції №3 від 10.06.2016 "Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"

- Інформація щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

- Обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції"

- Відповідальність за порушення законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції

- Роз'яснення щодо заповнення електронних декларацій- ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування- РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю


- Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції №1 від 18.08.2016 "Про внесення змін до деяких рішень Національного агентства з питань запобігання корупції щодо функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"

- Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції №2 від 17.06.2016 "Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків"

- Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 №20 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕКЛАРУВАННЯ- Звіт виконавчого комітету Ірпінської міської ради за 1 півріччя 2015р. про виконання Програми щодо запобігання і протидії корупції на 2014-2015 роки у Київській області


 

Відомості зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Загальна сума сукупного доходу: 235 387 грн.;

Відомості про нерухоме майно:

земельна ділянка в м.Ірпінь загальною площею 1589 кв.м; 50 кв.м;

житловий будинок загальною площею 353,3 кв.м;

Відомості про транспортні засоби: OPEL-VECTRA, 2006 року випуску;

Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи: 47 233 грн.

Загальна сума сукупного доходу: 200 672 грн.

Відомості про нерухоме майно:

земельна ділянка Кагарлицький р-н загальною площею 3,32 га;

Києво-Святошинський р-н загальною площею 0,10 га;

квартира в м.Ірпінь, загальною площею 104,7 кв.м.

Загальна сума сукупного доходу: 108 134 грн.

Відомості про транспортні засоби: НONDA CIVIC, 2004 року випуску.

Загальна сума сукупного доходу: 23 608 грн.

Відомості про нерухоме майно:

квартира в м. Ірпінь, загальною площею 43 кв.м;

Загальна сума сукупного доходу: 13 845 грн.

Відомості про транспортні засоби: Lexus RX 350, 2010 року випуску, Chevrolet Lacetti,

2008 року випуску.

 

Загальна сума сукупного доходу: 56 324 грн.

Відомості про нерухоме майно:

земельна ділянка: відсутня

Відомості про транспортні засоби: відсутні

Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи: відсутні

Загальна сума сукупного доходу: 130 128 грн.

Відомості про нерухоме майно:

земельна ділянка в с.Удовиченки Полтавської області загальною площею 17200 кв.м

квартира загальною площею 73,0 кв.м

Відомості про транспортні засоби: ВАЗ-2109-1500 см.куб., 2006 року випуску

Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи: відсутні

 

 

 

Відомості зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

 

Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу декларанта – 172 000,1 грн., у т.ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 27 999,1 грн.;
- аліменти – 144 000,00 грн.;
- дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав – 1 грн.;
Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу членів сім’ї декларанта – 126 034,99 грн., у т.ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 90 399,99 грн.,
- інші види доходів – 35 635,00 грн.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї
декларанта :
- квартира загальною площею – 106,7 кв. м.
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта:
- автомобіль легковий Opel Insignia (2010р.в.).
Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів:
- сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч. – 800,49 грн.
Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта:
- сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч. – 1 134,50 грн.;
- розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариств, підприємства, організації – 800 000,00 грн.Опубліковано: 21.04.16

Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу декларанта – 54 343 грн., у т.ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені)
декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 54 343 грн.;
Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу членів сім’ї декларанта – 91 231 грн., у т.ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені)
декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 75 031 грн.,
- інші види доходів – 16 200 грн.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним:
- земельна ділянка загальною площею – 900 кв. м.
- квартира загальною площею – 46 кв. м.
- квартира загальною площею (1/3) – 23 кв. м.
- квартира загальною площею – 46 кв. м.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта:
- земельна ділянка загальною площею – 2682 кв. м.
- земельна ділянка загальною площею – 841 кв. м.
- земельна ділянка загальною площею – 2164 кв. м.
- житловий будинок загальною площею (1/2) – 54 кв. м.
- квартира загальною площею (1/3) – 23 кв. м.
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування
декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування):
- автомобіль легковий Honda Accorol (2008 р. в.).
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта:
- автомобіль легковий BMW 545 I (2004 р. в.).
Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати:
- утримання зазначеного майна – 17 800 грн.
Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта:
- утримання зазначеного майна – 11 500 грн.


Опубліковано: 21.04.16

Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу декларанта – 75 277,79 грн., у т.ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені)
декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 75 277,79 грн.,
Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу членів сім’ї декларанта - 66 668,92 у т.ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 66 668,92 грн.,
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним :
- квартира загальною площею -53 кв. м.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї
декларанта :
- квартира загальною площею – 53 кв. м.
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування):
- придбання у власність, сума витрат 3605,00 грн. : автомобіль легковий УАЗ Д 23303 2445 - (1990 р. в.).


Опубліковано: 21.04.16

Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу декларанта – 94 438 грн., у т.ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені)
декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 67 410 грн.,
- дивіденди, проценти – 8 544 грн.,
- аліменти – 18 484 грн.,
Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу членів сім’ї декларанта – 64 815 грн., у т.ч.:
- інші види доходів – 64 815 грн.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним:
- земельна ділянка загальною площею – 1565 кв. м,
- житловий будинок загальною площею – 120,3 кв. м.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта :
- земельна ділянка загальною площею – 1565 кв. м,
- житловий будинок загальною площею – 120,3 кв. м.


Опубліковано: 21.04.16

 

 

 

 

 

 

 

Звіт виконавчого комітету Ірпінської міської ради за 1 півріччя 2014р. про виконання Програми щодо запобігання і протидії корупції на 2014-2015 роки у Київській області

На виконання Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011 „Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 „Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки”, Плану заходів з впровадження Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 27 грудня 2013 року № 499 „Про схвалення проекту Програми щодо запобігання і протидії корупції на 2014-2015 роки у Київській області”, виконавчим комітетом Ірпінської міської ради протягом 1 півріччя 2014 року вживались відповідні заходи щодо запобігання та протидії корупції.

З метою здійснення координації та організації роботи з питань запобігання корупційним проявам розпорядженням в.о. міського голови Ірпінської міської ради від 07.03.2014р. № 44-о визначено відповідальну особу за координацію, організацію роботи з питань запобігання проявам корупції.

Розпорядженням в.о. міського голови Ірпінської міської ради від 04.04.2014р. за № 53 було затверджено План заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2014рік.

Рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 28.05.2011 № 109 створена Громадська рада, до компетенції якої входить обговорення відповідних антикорупційних проектів рішень, розпоряджень та програм.

З метою зменшення випадків скоєння державними службовцями корупційних правопорушень проводилась роз’яснювальна робота серед співробітників виконавчого комітету щодо заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством та відповідальності за корупційні правопорушення. Надавалась консультація щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Протягом 1 півріччя 2014 року 8 працівників виконавчого комітету Ірпінської міської ради пройшли навчання та перепідготовку в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації, де також ознайомлювались з нормами антикорупційного законодавства.

На виконання антикорупційного законодавства з дотримання вимог фінансового характеру у 2014 році 146 осіб органів місцевого самоврядування подали Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. Відповідно законодавства відомості Декларації керівництва виконкому та міської ради оприлюднені на веб-сайті Ірпінської міської ради.

Добір кадрів здійснювався на основі неупередженого конкурсного відбору, з урахуванням ділових та моральних якостей кандидатів, відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (із змінами та доповненнями), Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби від 08.07.2011 №164, інших нормативних актів.

Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради визначено порядок проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування. У 1 півріччі 2014 року проведено 2 спеціальні перевірки щодо кандидатів на посади, пов’язаних з виконанням функцій місцевого самоврядування. Невідповідності поданих претендентами відомостей не виявлено.

За результатами конкурсного відбору у 1 півріччі 2014 року призначено на посаду в службу органів місцевого самоврядування 1 особу.

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності, на веб-сайті створена рубрика “Запобігання проявам корупції”, де розміщувались статті відповідного спрямування та забезпечено безперешкодний доступ юридичних та фізичних осіб до вказаної інформації.

З метою підвищення рівня обізнаності громадян з питань боротьби з корупцією на веб-сайті розміщено статтю “Зміни у порядку декларування: новели антикорупційного законодавства».

Рішенням Ірпінської міської ради №3057-44-6 від 25.04.2013р. створено Центр надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради.

З 1 півріччя 2014 р. до Центру надання адміністративних послуг надійшло 1162 звернення та надано 273чол. консультацій.

З метою здійснення заходів щодо виявлення та припинення корупційних правопорушень відповідно до розпорядження Ірпінського міського голови від 29.04.2014 № 65 «Про створення «гарячої» телефонної лінії «Ні корупції» в виконавчому комітеті Ірпінської міської ради» з 29 квітня 2014 рокупри виконавчому комітеті Ірпінської міської ради за номером телефону (04597) 60 132 працює відповідна телефонна лінія, на яку приймаються повідомлення про конкретні факти корупційних правопорушень.

З метою зменшення випадків втягування осіб органів місцевого самоврядування у корупційну діяльність проводився аналіз звернень громадян, які надходили до міськвиконкому письмово та в телефонному режимі.

За 1 півріччя 2014 року надійшло 2 звернення про вчинення державним службовцем корупційних діянь.

З метою попередження порушення вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням виконавчого комітету №223 від 10.12.2013р. та рішенням Ірпінської міської ради №3651-50-VIвід 20.12.2013р. було затверджено Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

У І півріччі 2014 року розроблено та погоджено проекти регуляторногих актів:
- "Про внесення змін до рішення 8 сесії V скликання № 256-8-V від 22.12.2006 року „Про затвердження Положення про порядок і нормативи відрахування до бюджету міста Ірпінь частини чистого прибутку (доходу) господарськими організаціями, які належать до комунальної власності”, із внесеними змінами";
- "Про внесення змін до рішення 6 сесії шостого скликання № 142-6-VI від 20.01.2011 року „Про місцеві податки і збори” із внесеними змінами";
- "Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії шостого скликання Ірпінської міської ради №1192-21-VІ від 15 листопада 2011 року „Про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м.Ірпінь”;
- "Про внесення змін до рішення сьомої сесії шостого скликання Ірпінської міської ради №175-7-VI від 28 січня 2011 року „Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів у м. Ірпінь та Порядку визначення відновної вартості зелених насаджень у м.Ірпінь” ;
- "Про затвердження форми Типового договору оренди земельної ділянки по м.Ірпінь";
- "Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради тринадцятої сесії шостого скликання №690-13-VІ від 30.06.2011 року „Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради шостої сесії шостого скликання №140-6-VІ від 20.01.2011 року „Про орендну плату за землю в місті Ірпінь”
З метою залучення громадян і громадських організацій до участі в обговоренні проектів нормативно-правових актів та з метою забезпечення прозорості та відкритості проводились заходи із забезпечення права кожного на доступ до інформації. Дані проекти регуляторних актів, повідомлення про їх оприлюднення, відповідні аналізи та звіти про результати базового відстеження результативності вказаних регуляторних актів та Плани-графіки здійснення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів висвітлювалися на офіційному веб-сайті Ірпінської міської ради у розділі «Регуляторна політика».
В.о. міського голови-
секретар ради Б.О.Мельничук

«Гаряча» телефонна лінія «Ні корупції»

З метою здійснення заходів щодо виявлення та припинення корупційних правопорушень відповідно до розпорядження Ірпінського міського голови від 29.04.2014 № 65 «Про створення «гарячої» телефонної лінії «Ні корупції» в виконавчому комітеті Ірпінської міської ради» з 29 квітня 2014 рокупри виконавчому комітеті Ірпінської міської ради за номером телефону (04597) 60 132 працює відповідна телефонна лінія, на яку приймаються повідомлення про конкретні факти корупційних правопорушень.

Декларації

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» міський голова Скаржинський В.Д. подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.
Згідно з декларацією загальна сума його сукупного доходу становить 264628 грн., у тому числі: заробітна плата – 158955 грн., інші види доходів – 105673 грн,. автомобіль – BMW 3252007р. Доходи членів сім'ї – 187537 грн, у тому числі: заробітна плата – 133941, інші види доходів 53596 грн.,земельна ділянка – 1200 кв.м., житловий будинок – 364 кв.м. гараж – 42 кв.м, автомобіль – Mersedes – BenzЕ280 – 2009р.

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» перший заступник міського голови Головкевич М.М. подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.
Згідно з декларацією загальна сума його сукупного доходу становить 255607,17 грн., у тому числі: заробітна плата – 160513,51 грн., інші види доходів – 95093,66 грн. Земельна ділянка – 1589 кв.м. та 50 кв.м., житловий будинок 353,3 кв., автомобіль– OpelVectra – 2200 см.куб. 2006р., сума коштів на рахунках у банках 10983 грн. Утримання майна – 8500грн. Доходи членів сім'ї – 104641,17 грн. у тому числі: заробітна плата – 79449,27 грн., інші види доходів – 25191,90 грн. Земельна ділянка – 15940 кв.м., житловий будинок 59,6 кв.м, автомобіль – SuzukiGrand-Vitara 1995 см.куб., 2008р.

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» перший заступник міського голови Борзило І.М. подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.
Згідно з декларацією загальна сума його сукупного доходу становить 77175 грн., у тому числі: заробітна плата –77175грн., земельна ділянка 1200 кв. м, житловий будинок 105 кв. м, квартира 35 кв. м, садовий (дачний) будинок 126 кв.м, автомобіль:BMWX5 2008р. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах – 289000грн., номінальна вартість цінних паперів – 374045. Майно членів сім'ї: земельна ділянка – 900 кв.м., житловий будинок – 505 кв.м., автомобіль - BMW325 2010р. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах – 34000 грн.

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» заступник міського голови Михальченко Л.Я. подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.
Згідно з декларацією загальна сума її сукупного доходу становить 242719 грн., у тому числі: заробітна плата – 181455 грн., дивіденди, проценти – 3390грн, інші види доходів – 57874 грн. Земельна ділянка – 33200 кв.м. та 1000 кв.м. Доходи членів сім'ї – 154972 грн. у тому числі: заробітна плата – 150016 грн., інші види доходів – 4956 грн. Земельна ділянка – 22810 кв.м. та 16,22 кв.м., житловий будинок 238,1 кв.м, автомобілі– Scoda 1,8 см.куб. 2011р., KiaCeed1,6 см.куб. 2012р., водні засоби – човен «Крим» 1977р. Погашення основної суми позики (кредиту) – 49563 грн., погашення суми процентів за позикою 19750 грн.

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» керуючий справами Радько М.Я. подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.
Згідно з декларацією загальна сума його сукупного доходу становить 229778грн., у тому числі: заробітна плата –170260,71 грн., дохід від передачі в оренду майна – 5632,96 грн., інші види доходів – 53883,53 грн.Земельна ділянка 5600 кв. м, 66500 кв.м., 21600 кв.м., житловий будинок 133 кв. м, квартира 94,4 кв. м та 66,4 кв.м., автомобіль:NissanMicra 2008р. Номінальна вартість цінних паперів – 21 грн, розмір внесків до статутного капіталу товариства, підприємства, організації – 4015 грн. Утримання майна – 26112,30 грн. Погашення основної суми позики (кредиту) – 51000 грн., погашення суми процентів за позикою (кредитом) – 3000 грн. Доходи членів сім'ї – 12671 грн. у тому числі: інші види доходів – 12670,56 грн.

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» секретар ради Мельничук Б.О. подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.
Згідно з декларацією загальна сума його сукупного доходу становить 24360 грн., у тому числі: інші види доходів – 24360 грн. Земельні ділянки– 12000 кв.м. та 12000 кв.м., житловий будинок – 48,3 кв.м., квартира 1/6 частина від 80 кв.м., садовий (дачний) будинок – 566 кв.м.,автомобіль – Mersedes – BenzVito – 110,2003р. Доходи членів сім'ї – 86378,07 грн. у тому числі: заробітна плата – 67358,07 грн., інші види доходів – 19020грн. Квартира -1/6 частина від 80 кв.м. Автомобіль – Ford- Transit 2006р.

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» секретар ради (займав посаду з 16.01.2014р. по 25.02.2014р.) Вишняков І.А. подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.
Згідно з декларацією майно, що перебуває у власності декларанта: земельна ділянка – 1000 кв.м., квартира 1/3 част

Зміни у порядку декларування: новели антикорупційного законодавства

Поряд із посиленням відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, зміни антикорупційного законодавства, що відбулися у цьому році, стосуються також порядку здійснення фінансового контролю. Зміни вступають в силу з 1 січня 2014 року.

Що ж нового з’явилося у законі?

По перше, стаття 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» доповнена визначенням суб'єкта декларування. Так, суб'єктами декларування є особи, які зобов'язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. До цих осіб закон відніс усіх осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та посадових осіб юридичних осіб публічного права (тобто посадових осіб підприємств, установ організацій, які створені за рішенням органів державної влади чи органів місцевого самоврядування).

Строки подання декларації не змінилися. Декларація подається щорічно до 1 квітня, а якщо в особи не було можливості подати декларацію через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, то декларація подається до 31 грудня.

Новими є положення закону щодо декларування доходів особами, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Такі особи при звільненні повинні подати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Тобто, якщо особа подала декларацію до 1 квітня 2014 року за період з 1 січня до 31 грудня 2013 року і звільняється з посади 1 березня 2014 року, то за період з 1 січня до 1 березня 2014 року вона повинна подати декларацію.

Крім того, закон покладає обов’язок на суб'єктів декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік у порядку визначеному законом.

Зазначені новели внесені до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» згідно із Законом України від 14 травня 2013 року N 224-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» і набули чинності 9 червня цього року.

З 1 січня 2014 року набрали чинності норми зазначеного вище закону, які регламентують питання контролю за поданням декларацій. Зокрема, передбачається, що декларації перевірятимуться стосовно фактів своєчасності їх подання; на наявність конфлікту інтересів; а також проводитиметься логічний та арифметичний контроль декларацій.

Перевірка факту своєчасності подання декларації буде здійснюватися протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана.

Перевірка на наявність конфлікту інтересів суб'єкта декларування буде здійснюватися протягом тридцяти днів з дня подання декларації і полягатиме у порівнянні службових обов'язків суб'єкта декларування з його та членів його сім'ї фінансовими інтересами.

Логічний та арифметичний контроль декларації буде здійснюватися протягом тридцяти днів з дня подання декларації у спеціально визначеному порядку. У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок, буде невідкладно письмово повідомлено про це відповідного суб'єкта декларування, який має право протягом п'яти днів з дня отримання такого повідомлення подати уповноваженому підрозділу письмове пояснення та/або виправлену декларацію