Wednesday, 8 February 2023 |

Контакти організації, керівник

Адреса:

м. Ірпінь, вул. Шевченка 2-а

Начальник:

Ковальчук Микола Михайлович

Телефон чергової частини

(цілодобово):

(073) 070-05-57
(068) 379-92-27
(045 97) 60-400

Електронна адреса:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Адреса сайту:

https://www.vartairpin.org/

За інформацією щодо роботи звертайтесь за телефоном 093-692-24-26 Томченко Ірина Олегівна (відділ кадрів)

Прийомний

   день керівництвом      

                 Години прийому

понеділок

                 9:00 – 11:00

вівторок

                    14:00 - 16:00

 

Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради, створене та діє на підставі Статуту підприємства, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону діяльність», «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону», «Про благоустрій населених пунктів» та іншого чинного законодавства України.

КП " Муніципальна варта" належить до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь. Власником КП "Муніципальна варта" є Ірпінська міська рада. Органом уповноваженим управляти  КП "Муніципальна варта" є Виконавчий комітет Ірпінської міської ради.

У своїй діяльності  КП "Муніципальна варта" керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про охорону діяльність», «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону» «Про благоустрій населених пунктів»,  Кодексом України про адміністративні правопорушення, Цивільним та Господарським кодексами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Правилами благоустрою території міста Ірпінь, Статутом територіальної громади міста Ірпінь, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Статутом і іншими нормативними актами.

КП "Муніципальна варта" є уповноваженим представником Власника в сфері здійснення  охоронної діяльності  та дотримання громадського порядку в місті. Для забезпечення діяльності КП "Муніципальна варта" її працівники під час виконання своїх службових обов'язків мають право на носіння, зберігання, застосовування спеціальних засобів у порядку і спосіб визначений Законів України «Про охоронну діяльність», «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності».

Кольорографічні схеми, написи і відповідні світлові і звукові сигнали транспорту реагування, зразок форменого одягу, знаки розрізнення, особового посвідчення працівника КП "Муніципальна  варта" затверджуються рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради, згідно вимог Закону України «Про охоронну діяльність».

Метою діяльності КП "Муніципальна варта" є:

захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання

та фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування;

 • забезпечення контролю за здійсненням заходів з охорони майна та фізичних осіб;
 • розвитку та вдосконалення сфери надання послуг з охорони власності та громадян;
 • забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади  попередження та запобігання правопорушенням, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку; 
 • здійснення іншої господарської діяльності не забороненої законом.

Основними завданнями КП "Муніципальна варта " є:

 • забезпечення дотримання громадського порядку у місті;
 • забезпечення цілісності об’єктів комунальної власності (будівель, споруд, територій, транспортних засобів, іншого рухомого і нерухомого майна, матеріальних цінностей тощо);
 • успішна протидія можливим загрозам, провокаціям, проявам тероризму;
 • підтримка нормальної життєдіяльності міста, стабільної роботи його важливих об’єктів;
 • попередження та успішне подолання небезпечних та надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків;
 • інформування органів Національної поліції про вчинені або ті, що готуються,  злочини,  місця концентрації злочинних угруповань;
 • сприяння органам Національної поліції у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств,   установ,   організацій,   громадян   від  злочинних
  посягань;  
 • підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, зменшення дорожньо-транспортних пригод, кількості злочинів, пов’язаних з використанням автотранспорту, підвищення безпеки дорожнього руху;
 • зменшення кількості крадіжок, грабежів, розбійних нападів, хуліганських вчинків тощо;
 • зростання ефективності прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень щодо забезпечення безпеки у місті;
 • здійснення спільно з виконавчими органами Ірпінської міської ради і іншими суб’єктами комунальної власності забезпечення благоустрою населених пунктів;
 • надання невідкладної допомоги  особам,  які  потерпіли  від
  нещасних випадків чи правопорушень;
 • участь у рятуванні людей і майна,  підтриманні  громадського
  порядку у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин;
 • надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання кримінальним і адміністративним правопорушенням.

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА"Про затвердження Положення про порядок в'їзду транспортних засобів на вулицю Шевченка в м.Ірпінь