Sunday, 4 June 2023 |

Повідомлення про початок процедури громадських слухань щодо розгляду та врахування пропозицій громадськості при розгляді детального плану території для розміщення багатоквартирної та громадської забудови із обєктами соціальної інфраструктури в межах вулиць Гуцала (колишня Маяковського), пров. Озерний, вул. Достоєвського та вул. Довженка(колишня Гайдара) в м. Ірпінь Київської області

        З 8 липня 2016 року по 8 серпня 2016 року (включно) триватиме громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розгляду та врахування пропозицій громадськості при розгляді детального плану території орієнтовною площею 15,426 га., для розміщення багатоквартирної та громадської забудови із об’єктами соціальної інфраструктури в межах вулиць Гуцала (колишня Маяковського), пров. Озерний, вул. Достоєвського та вул. Довженка(колишня Гайдара) в м. Ірпінь Київської області

  Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації:

        Для реалізації положень генерального плану м. Ірпінь Київської області, відповідно до рішення Ірпінської міської ради Київської області від 18.02.2016 року № 541-8-VII «Про розробку детального плану території забудови кварталу міста Ірпінь обмеженого вулицями Маяковського, провул. Озерний, вул. Достоєвського та вул. Гайдара» розроблено детальний план території житлової та громадської забудови кварталу міста Ірпінь обмеженого вулицями вулиць Гуцала (колишня Маяковського), пров. Озерний, вул. Достоєвського та вул. Довженка(колишня Гайдара) в м. Ірпінь Київської області, з наступним оновленням генерального плану та коригуванням плану зонування території міста.

      Проект виконано відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування» та ДБН Б.1.1.-14.2012 «Склад та зміст детального плану території».

         Детальний план території після затвердження стає основним документом, згідно якого повинно здійснюватися капітальне будівництво, благоустрій та інженерне облаштування території даного кварталу.

Земельна ділянка знаходиться у власності гр. Корнієвської О.Ю.

Територія для розробки детального плану території (надалі ДПТ) займає площу 15,426 га., де передбачені наступні межі:

- з півночі - садибна забудова, залізничні колії;

- з заходу - садибна забудова;

- з півдня - проектуєма багатоповерхова забудова;

- зі сходу - заплава річки Ірпінь.

 

Ділянка в цілому вільна від забудови, зелених насаджень та інженерних мереж.

Повідомлення про початок процедури громадських слухань

 

Основні техніко-економічні показники:

 

Відомості про замовника та розробника ДПТ:

Замовник – Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області.

Виконавець – Приватне підприємство «Ладопроект».

Підстава – рішення Ірпінської міської ради Київської області від 18.02.2016 року № 541-8-VII «Про розробку детального плану території забудови кварталу міста Ірпінь обмеженого вулицями Маяковського, провул. Озерний, вул. Достоєвського та вул. Гайдара»

 

Інформація про місце та строки ознайомлення з проектом:

З ДПТ можна ознайомитися у відділі архітектури та містобудування Ірпінської міської ради Київської області (Київська область, м.Ірпінь, вул. Шевченка, 2а, каб. № 62, 63 тел.: (04597) 61-540, 61-385.

Строки ознайомлення з проектом – з 8 липня 2016 року по 8 серпня 2016 року.

 

Інформація про посадову особу, відповідальну за організацію розгляду пропозицій:

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - Начальник відділу архітектури та містобудування Ірпінської міської ради Київської області Копач Михайло Іванович.

 

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій:

Подання з пропозиціями подаються у строк з 8 липня 2016 року по 8 серпня 2016 року (включно) до відділу архітектури та містобудування Ірпінської міської ради Київської області. Пропозиції будуть розглянуті у порядку передбаченому постановою КМУ № 555 від 25.05.2011 року.

Додатково повідомляємо, що відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

 

Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів:

- публічна конференція щодо обговорення проекту містобудівної документації;

- прилюдне експонування в приміщенні Ірпінської міської ради за адресою: Київська область, м.Ірпінь, вул. Шевченка, 2а.

 

Додаток

П'ятниця, 08 липня 2016