Понеділок, 23 травня 2022 |

Новини

Впродовж 8 місяців поточного року до місцевого бюджету Ірпінського регіону при очікуваних надходженнях єдиного податку в сумі 20,5 млн.грн., надійшло майже 25,5 млн.грн. Бюджетні призначення виконані на 123,8 %.

Фізичні особи – підприємці спрямували до бюджету майже 21 млн.грн., що на 4,6 млн.грн. більше запланованих показників. Прогнозний показник виконано на 128,7%. Юридичні особи, які використовують спрощену систему оподаткування, сплатили майже 4,7 млн.грн. Додатково надійшло майже 300 тис.грн.

«У нинішніх умовах повнота та своєчасність надходжень до місцевого бюджету має велике значення, а єдиний податок є одним із потужних джерел його наповнення»,- зауважила заступник начальника Ірпінської ОДПІ Людмила Ступак підчас черговой зустрічі з журналістами.

Також вона розповіла , що стабільно поповнюють місцевий бюджет і надходження від земельного податку. Так, за 8 місяців левову частку надходжень – 27,5 млн.грн. – сплатили суб’єкти господарювання – юридичні особи. Від фізичних осіб-підприємців та громадян надійшло майже 4 млн.грн. Як підкреслює Людмила Ступак, головними пріоритетами в роботі фахівців ДПІ залишається надання якісних адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг платникам податків.

Ірпінська ОДПІ

6 вересня відбулися змагання велосипедистів «Київська сотка – 2015». За словами організаторів, київська велосотка – це сто кілометрів справжніх велоперегонів, чипова фіксація результатів, чудові сувеніри та незабутні емоції для всіх учасників.

Минулого року у дебютному старті брало участь майже 700 учасників. Цього року учасників було не менше, серед яких як професійні спортсмени, так і любителі.

Організатори підготували безпечну трасу для змагання, частина якої проходила через Ірпінь, а заїзд супроводжували представники ДАІ, спец-автомобілі та карети швидкої допомоги.

Учасники та організатори змагань «Київська сотка – 2015» популяризують здоровий спосіб життя та екологічний вид транспорту – велосипед.

   

Як повідомив керуючий справами виконавчого комітету Ірпінської міської ради Максим Плешко, сьогодні у адміністрації вкрай важливим є запровадження посади енергоменеджера.

Енергоменеджер – це спеціаліст з управління енергетичними потоками, що повинен враховувати екологічні, економічні та соціальні аспекти при прийнятті рішень щодо раціонального використання природних ресурсів з метою сприяння сталому розвитку громади.

Енергоменеджер у структурі міськвиконкому – обов’язкова умова в Угоді мерів. «Коли ми матимемо посаду енергоменеджера, ми зможемо підписати Угоду мерів й брати участь у різних грантах, різних проектах на сталий розвиток та енергозбереження», - зазначає посадовець.

Ірпінська ОДПІ провела черговий сеанс телефонного зв’язку  «гаряча лінія» на тему: «Погашення (стягнення) податкового боргу платника податків. Порядок надання розстрочення/відстрочення грошових зобов’язань. Новації згідно Закону України від 16.07.2015р. №643-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість"» за участю заступника начальника Людмили Ступак.

Наводимо відповіді на запитання, з якими зверталися під час проведення заходу.

Питання 1: Яке майно фізичної особи - підприємця не може бути використане як джерело погашення податкового боргу?

Відповідь: Відповідно до п. 87.3 ст. 87 Податкового кодексу не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника податків: 

- майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам (на час дії такої застави);

- майно, яке належить на правах власності іншим особам та перебуває у володінні або користуванні платника податків;

- майнові права інших осіб, надані платнику податків у користування або володіння, а також немайнові права, у тому числі права інтелектуальної (промислової) власності, передані в користування такому платнику податків без права їх відчуження; 

- кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою установою, суми акредитивів, що виставлені на ім’я платника податків, але не відкриті, суми авансових платежів;

- майно, вільний обіг якого заборонено згідно із законодавством України; 

- майно, що не може бути предметом застави відповідно до Закону України «Про заставу»; 

- кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче управління, а також власні кошти юридичної особи (фізичної особи - підприємця), що використовуються для виплат заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою.

Питання 2: Яким чином платник податку може отримати інформацію щодо відсутності податкової застави майна ?

Відповідь:  Відповідно до ст. 45 Закону України від 18 листопада 2003 року № 1255-IV „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» держатель або реєстратор Державного реєстру зобов’язані на запит будь-якої фізичної або юридичної особи надати завірений держателем або реєстратором Державного реєстру витяг з Державного реєстру.

Витяг надається у строк не пізніше трьох робочих днів із дня отримання держателем або реєстратором Державного реєстру відповідного запиту. Відмова в наданні витягу з Державного реєстру допускається лише в разі невнесення заявником плати за надання витягу.

Питання 3: Чи може платник податків, майно якого перебуває в податковій заставі, розглядати питання щодо проведення зарахування зустрічних однорідних вимог без погодження з податковим керуючим згідно з Кодексом ?

Відповідь: Пунктом 92.1 ст.92 Кодексу визначено, що не підлягають узгодженню з контролюючими органами лише операції відчуження готової продукції, товарів і товарних запасів за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні та за умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати, єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або погашення податкового боргу.

Згідно з ч.1 ст.509 Цивільного кодексу України від 16.01.03р. №435–IV зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Таким чином, дії, які можуть призвести до припинення зобов’язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, можуть включати будь-які операції, в тому числі такі, що підлягають обов’язковому письмовому узгодженню з контролюючим органом.

Відповідно до п.92.2 ст.92 Кодексу, у разі відчуження або оренди (лізингу) майна, яке перебуває у податковій заставі, платник податків за згодою контролюючого органу зобов’язаний замінити його іншим майном такої самої або більшої вартості. Зменшення вартості заміненого майна допускається тільки за згодою контролюючого органу за умови часткового погашення податкового боргу.

Отже, однорідні вимоги, що включають операції із заставним майном платника податків, підлягають обов’язковому письмовому узгодженню з контролюючим органом.

Питання 4: Як погашаються грошові зобов’язання (податковий борг) у разі реорганізації платника податків та чи є підстави для зупинення або відстрочення стягнення податкового боргу?

Відповідь: Відповідно до п.98.2 ст.98 Кодексу у разі якщо власник платника податків або уповноважений ним орган приймає рішення про реорганізацію такого платника податків, грошові зобов’язання чи податковий борг підлягає врегулюванню в такому порядку:

- якщо реорганізація здійснюється шляхом зміни найменування, організаційно-правового статусу або місця реєстрації платника податків, після реорганізації він набуває усіх прав і обов’язків щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу, які виникли до його реорганізації (п.п. 98.2.1 п. 98.2 ст.98 Кодексу); 

- якщо реорганізація здійснюється шляхом об’єднання двох або більше платників податків в одного платника податків з ліквідацією платників податків, що об’єдналися, об’єднаний платник податків набуває усіх прав і обов’язків щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу всіх платників податків, що об’єдналися (п.п. 98.2.2 п. 98.2 ст.98 Кодексу);

 - якщо реорганізація здійснюється шляхом поділу платника податків на дві або більше особи з ліквідацією такого платника податків, що розподіляється, усі платники податків, які виникнуть після такої реорганізації, набувають усіх прав і обов’язків щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу, який виник до такої реорганізації (п.п. 98.2.3 п. 98.2 ст.98 Кодексу);

- у разі передачі в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства платник податків – орендар чи концесіонер після прийняття цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію набуває усіх прав і обов’язків щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу, які виникли у державного або комунального підприємства до передачі цілісного майнового комплексу в оренду чи концесію (п.п. 98.2.4 п. 98.2 ст.98 Кодексу).

Зазначені зобов’язання чи борг розподіляються між новоутвореними платниками податків пропорційно часткам балансової вартості майна, отриманого ними у процесі реорганізації згідно з розподільним балансом. 

У разі якщо одна чи більше новоутворених осіб не є платниками податків, щодо яких виникли грошові зобов’язання або борг платника податків, який був реорганізований, зазначені грошові зобов’язання чи податковий борг повністю розподіляються між особами, що є платниками таких податків, пропорційно часткам отриманого ними майна, без урахування майна, наданого особам, що не є платниками таких податків.

Також, відповідно до п.5.3 Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013р. № 574, при реорганізації платника податків, пов’язаній з утворенням нової юридичної особи, за платником, що реорганізується, зберігається право на отримане ним до такої реорганізації розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу), у разі якщо до новоствореної юридичної особи переходять відповідні права та обов’язки платника, що реорганізується.

При реорганізації платника, пов’язаній з утворенням нової юридичної особи, для відображення залишку розстрочення (відстрочення) в інформаційній системі новоствореної юридичної особи у чинних договорах за заявою платника змінюється сторона договору (вноситься нове найменування та інші реквізити) (п. 5.5 Порядку №574).

Реорганізація платника податків не змінює строків погашення грошових зобов’язань або податкового боргу платниками податків, утвореними у результаті такої реорганізації (п.98.7 ст.98 Кодексу).

Отже, підстави для зупинення або відстрочення стягнення податкового боргу платника податків, який реорганізується, відсутні.

Питання 5: Чи передбачена відповідальність у разі  несвоєчасно сплачених розстрочених сум податкового боргу (грошових зобов’язань)?

Відповідь: Відповідно до п.п. 100.12.2 п. 100.12 ст.100 Кодексу у разі якщо платник податків порушує умови погашення розстроченого грошового зобов’язання чи податкового боргу або відстроченого грошового зобов’язання чи податкового боргу, то договори про розстрочення (відстрочення) можуть бути достроково розірвані з ініціативи контролюючого органу.

Пунктом 4.6 Порядку № 574 визначено, що з дня, наступного за днем розірвання договору, на розстрочені (відстрочені) суми, що залишилися не сплаченими, нараховуються пеня та штраф у розмірах, передбачених Кодексом.

Питання 6: Чи повинні застосовуватися до платника податків штрафні санкції за затримку сплати узгоджених сум податкових зобов’язань у разі укладання договору про розстрочення податкового боргу, та який порядок їх застосування?

Відповідь: У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств, рентної плати протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу. (п. 126.1 ст. 126 ПКУ).

При цьому згідно з п. 3.9 Порядку № 574, з дати укладання (підписання) договору до закінчення строку дії договору про розстрочення (відстрочення) грошового зобов’язання (податкового боргу) пеня та штрафи на розстрочений податковий борг не нараховуються. 

Нарахування штрафів здійснюється у день сплати розстроченої суми податкового боргу на суму фактичної сплати.

Питання 7: . Чи може бути накладено арешт та звернено стягнення на кошти, що перебувають на рахунках в системі електронного адміністрування податку на додану вартість ?

Відповідь: Згідно із змінами, внесеними Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість не поширюється дія Закону України "Про виконавче провадження", зокрема на кошти, що перебувають на таких рахунках, не може бути накладено арешт та звернено стягнення.

Вимоги, сформовані відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" до набрання чинності Законом України № 643 щодо коштів, які перебувають на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, вважаються анульованими.

Протягом п'яти робочих днів з дня набрання чинності Законом України №643, тобто до 04.08.2015р. підлягає зняттю органом, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, арешт з коштів, що перебувають на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на які були сформовані вимоги відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

Ірпінська ОДПІ

4 вересня Ірпінський міський голова Володимир Карплюк привітав підприємців Ірпінського регіону із наступаючим професійним святом та подякував за значний внесок, який вони роблять у розвиток міста.

«Я сам пройшов шлях малого підприємництва, тому розумію виклики, які стоять перед вами, - зазначив очільник Ірпеня. – Відчуваючи нагальну потребу у наповненні новим змістом і новими завданнями розвиток Ірпінського краю, ми розробили Стратегію розвитку на період до 2020 року. Зокрема, завдяки розвитку підприємництва у нашому місті кожна родина має стати заможною, Ірпінь – перспективним, а країна – процвітаючою».

Підприємці обговорили стан розвитку Ірпеня, озвучили головні проблеми, які доводиться вирішувати у малому та середньому бізнесі.

За багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток підприємництва, активну участь у благодійній діяльності та суспільному житті міста Володимир Карплюк вручив подяки ірпінським підприємцям.

        

Напередодні Дня підприємця керівництво Ірпінської ОДПІ відзначіло підприємців, їх високий професіоналізм, податкову культуру, акцентувало увагу на стабільних партнерських відносинах податківців з платниками податків Ірпінського регіону.

Під час заходу, заступник начальника Людмила Ступак, подякувала усім сумлінним підприємцям за своєчасне надходження коштів до державного і місцевого бюджетів, вирішення соціальних питань регіону, вклад у зростання економіки регіону. Вона зауважила, що підприємництво наразі залишається важливим економічним і соціальним фактором суспільного життя. Підприємці створюють робочі місця, залучають інвестиції для реалізації перспективних бізнес-проектів, забезпечують стабільне надходження платежів до бюджетів, і, водночас, доводять власним прикладом можливість становлення і самореалізації людини в складному сьогоденні. Тільки за 8 місяців поточного року до бюджетів усіх рівнів Ірпінськім бізнесом сплачено майже 500 мільонів гривень. Цей показник перевищив минулорічний рівень сплати більше, ніж на 15 мільонів гривень!

Не обійшлося на зустрічі і без нагород. Так, зокрема, за значний внесок в наповнення бюджетів усіх рівнів, своєчасну сплату податків у повному обсязі, сумлінну і самовіддану працю в партнерстві з органами фіскальної служби грамотами начальника Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області нагородженні керівники підприємств та фізичні-особи – підприємці.

Ірпінська ОДПІ

Уже традиційним стало проведення міні-семінарів-практикумів з громадянами, які бажають розпочати свою бізнес-справу. Ось і цього разу напередодні Дня підприємця знову відбулася чергова зустріч.Навчання відбулось у форматі діалогу, тому що лише так можна переконатися -  платник податку бажає працювати свідомо, прозоро і в межах чинного законодавства.

«Новоствореним представникам бізнесу та громадянам, які зацікавлені  в розвитку власного бізнесу, фахівці нашої інспекції  надають усі необхідні консультації щодо звітності та сплати  визначених законом платежів до бюджету,- підкреслила заступник начальника Людмила Ступак,- адже місцеві підприємці не лише започаткували власну справу, але й розвивають її, підкріплюючи інвестиційну привабливість нашого регіону ». Вона підкреслила, що за 8 місяців цього року в Ірпінській ОДПІ зареєструвало бізнес майже 70 громадян, вони обрали різну систему оподаткування, однак кожен з них усвідомлює важливість  його справи для зміцнення економіки нашої держави. Адже малий і середній бізнес складає основу держави, створює нові робочі місця, швидко реагує на потреби ринку.

Відповідаючи на запитання присутніх, фахівці Ірпінської ОДПІ зауважили, що найактуальнішу інформацію з питань податкового законодавства платники податків можуть отримати на сторінках офіційного видання «Вісник-право знати все про податки і збори» або звернутися особисто до інспекції за адресою: 08200, м.Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.

Ірпінська ОДПІ

Шановні ірпінці!

Щиро вітаю професійних, енергійних і сміливих людей із святом — Днем підприємця.

Вміння задіяти менеджерський талант, ефективно працювати в умовах ринку – це ті риси, які є визначальними для підприємців. Розвиток підприємництва в Ірпені дає можливість вирішувати найактуальніші соціально-економічні проблеми, передбачає зміцнення економіки, надає їй гнучкості, здатності рухатися вперед.

Я сам пройшов шлях малого підприємництва, тому розумію виклики, які стоять перед вами. Відчуваючи нагальну потребу у наповненні новим змістом і новими завданнями розвиток Ірпінського краю, ми розробили Стратегію розвитку на період  до 2020 року. Зокрема, завдяки розвитку підприємництва у нашому місті кожна родина має стати заможною, Ірпінь – перспективним, а країна – процвітаючою.

Висловлюємо вам подяку за наполегливу працю та активну громадську позицію, високий професіоналізм та ініціативність.

Щиро бажаю всім підприємцям витримки, оптимізму і невичерпної наснаги у праці. Нехай кожна започаткована Вами справа буде вдалою і успішною. Щастя, здоров'я, миру і злагоди Вам і Вашим родинам!

З повагою, міський голова Володимир Карплюк

У День знань – 1 вересня – Наталя Семко та її помічники побували одразу в восьми школах свого округу на урочистих лінійках. Вони поздоровили школярів та викладацький склад школи №5 та №11 селища Ворзель, школи № 13, 14, 15 та №16 селища Гостомель. У селищі Коцюбинське Наталя Григорівна завітала до учнів та вчителів школи № 18 та Гуманітарного ліцею, усі разом розділили дружню та зворушливу атмосферу свята.

Школи отримали у подарунок: 2 комп’ютера, 3 принтера, планшет та інтерактивні дошки.

Поздоровлення школярів, співпраця з освітніми закладами Приірпіння та допомога у вирішенні нагальних потреб вже давно стали доброю традицією.

Наталя Григорівна зазначила, що знання дають людині віру, надію і здатність долати життєві труднощі, та побажала усім учасникам свята: Божого благословення, мирного неба над головою, душевного тепла, наснаги, і відмінних результатів.

У серпні поточного року платники Ірпінського регіону мобілізували до державного бюджету понад 2,2 млн.грн. військового збору.

Загалом, з початку 2015 року до бюджету країни від платників Ірпінського регіону надійшло понад 19 млн.грн. цього податку, а з початку запровадження військового збору надходження склали майже 30 млн. грн.

Нагадуємо, що цей платіж запроваджено з серпня минулого року зі ставкою 1,5% від доходів фізичних осіб, які визначаються по аналогії з доходами, що є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб, за деяким виключенням.

Відповідно до законодавчих змін з 11 червня 2015 року скасовано військовий збір на операції фізичних осіб з валютними цінностями.

Крім того, відповідно до Закону України від 18 червня 2015 року №548-VIII передбачено звільнення від оподаткування даним збором грошового забезпечення учасників АТО. Зокрема, визначено, що “тимчасово на період проведення антитерористичної операції, не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в антитерористичній операції. Порядок підтвердження статусу зазначених осіб з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором визначається Кабінетом Міністрів України. Дані зміни вводяться в дію через два місяці після набрання чинності. Законом №548-VIII (тобто з 10.09.2015).

Ірпінська ОДПІ

Дочірні категорії

Новини

Анонси

zvernennya-gromadyan

covid-19

uide.diia

brandbook

zovn reklama

Петиції

Громадський бюджет

Звіт за 100 днів

Звіт

 

munvarta

munvarta

Громадська рада

Молодіжна громадська радаПАМ'ЯТАЄМО полеглих за Україну