Понеділок, 12 квітня 2021 |

Спостережна комісія

ПРО  ОНОВЛЕННЯ  СКЛАДУ СПОСТЕРЕЖНОЇ КОМІСІЇ 

Спостережна  комісія створена відповідно  до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 22.11.2016 №256 «Про затвердження нового складу спостережної комісії при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради». Діє на підставі Положення про спостережну комісію при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради,  затвердженого рішенням  виконкому Ірпінської міської ради від 25.10.2011 року №249.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про спостережні комісії», спостережна комісія утворюється строком на три роки. Виконавчий комітет Ірпінської міської ради повідомляє про  припинення повноважень комісії та формування її нового складу.

До складу спостережної комісії входять представники громадських організацій, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та окремі громадяни. Її членами не можуть бути судді, представники органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної виконавчої служби, адвокати, особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також ті, які раніше входили до складу спостережних комісій і повноваження яких були припинені достроково. Кількісний склад комісії визначається залежно від обсягу роботи, як правило від 5 до 11 осіб.

Підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, які бажають включити до складу комісії своїх представників, подають до органу, який утворює спорстережну комісію, відповідні пропозиції, підписані керівником підприємства, установи, або рішення керівного органу організації. Окремі громадяни подають заяви, підписані особисто.

Заяви та копії документів надсилати поштою або надавати особисто на ім’я голови спостережної комісії, керуючого справами  – Дмитра Михайловича Негреши  (08200, м.Ірпінь, вул.Шевченка,2-а).  Приймання заяв бажаючих увійти до складу спостережної комісії  припиняється 05 листопада 2019р. Телефон для довідок 61-983.
ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

21.11.2014р.    м. Ірпінь   № 196         

 

Про зміни у складі спостережної комісії при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради

У зв’язку із кадровими змінами та відповідно до Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року за № 429 і постановою  Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 року за № 383 « Про внесення змін до положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах», керуючись ст. 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Ірпінської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Ввести до складу спостережної комісії:
Плешко М.В. – керуючий справами, голова спостережної комісії.

2. Внести зміни в положення  про спостережну комісію при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 249 від 25.10.2011 р.:
 -   у пункті 3 слова “Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” замінити словами “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”;
 -   у пункті 9:
 -   слово “юстиції,” виключити;
 -   після слів “Державної кримінально-виконавчої служби” доповнити   словами “, Державної виконавчої служби”;
 -   в  абзаці другому пункту 9 слова “провадженні за кримінальними справами” замінити словами “кримінальному провадженні”.

3. Контроль за виконанням даного рішення покладено на керуючого справами Плешко М.В.

Міський голова                                                     В.А.Карплюк

 

  

 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

06.2015 р.                        № 146

 

Про зміни у складі спостережної комісії при виконавчому комітеті  Ірпінської міської ради

У зв’язку з кадровими змінами та відповідно до Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 р. №429 „Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах” (із змінами), керуючись ст. 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Ірпінської міської ради

           В И Р І Ш И В :

  1. Вивести зі складу спостережної комісії при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Главацьку Юлію Олександрівну – заступника голови спостережної комісії.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ірпінської міської ради Плешка М.В.

 

           Міський голова                                                              В.А.Карплюк         ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я     

«10» листопада 2015 року                                                              

№ 239

Про зміни у складі спостережної комісії при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради

У зв’язку із кадровими змінами та відповідно до Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року за № 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах» (зі змінами), керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Ірпінської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Ввести до складу Спостережної комісії при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Карєва Костянтина Юрійовича – керуючий справами.

2. Затвердити наступний склад Спостережної комісії:

Голова комісії:

Карєв Костянтин Юрійович – керуючий справами виконавчого комітету Ірпінської міської ради

Заступник голови комісії:

Неборачко Марина Володимирівна – директор Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Секретар комісії:

Пуришева Катерина Петрівна – начальник відділу з питань праці та соціально-трудових відносин УПСЗН

Члени комісії:

Бойко Іван Олексійович – начальник Ірпінського міського управління юстиції;

Кищик Олег Олександрович – голова добровільного громадського формування з охорони правопорядку «Сокіл», заступник студентського ректора НУДПСУ;

Малашенко Валерій Олександрович – представник Ірпінської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів);

Небога Лариса Павлівна – голова Ірпінської міської громадської організації Союз жінок Приірпіння «За майбутнє дітей та безпечне довкілля»;

Поповичук Олег Миколайович – голова Ірпінської міської громадської організації «Зелений квартал»;

Романенко Юрій Вікторович – член фонду інвалідів Чорнобиля міста Ірпеня;

Сотнікова Олена Вікторівна – заступник директора Ірпінського міського центру зайнятості.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ірпінської міської ради Карєва К.Ю.

Міський голова                   (підпис)                                       В.А. Карплюк