Понеділок, 20 березня 2023 |

Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні виконавчого комітету міської ради, розміщується на офіційному веб-сайті Ірпінської міської ради www.imr.gov.ua

ЗРАЗОК - Форма запиту на інформацію

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу - вул. Шевченка, 2-а, м. Ірпінь, 08200;

на електронну адресу - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

за телефоном - (04597) 56-0-56.

Запит може бути поданий особисто до сектору забезпечення доступу до публічної інформації відділу адміністраторів Управління надання адміністративних послуг та по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Ірпінської міської ради щодня, крім вихідних та святкових днів, з 8.00 до 16.00 години.

У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

У разі, коли запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат,пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом п’яти робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

- Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.
- Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.
- Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до п. 9 цього роз’яснення.
- Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).Звіт про задоволення запитів на публічну інформація за 2018 рік

Звіт про задоволення запитів на публічну інформація за I квартал 2019 року

Звіт про задоволення запитів на публічну інформація за II квартал 2019 року

Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію за ІІІ квартал 2019  року

Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію за ІV квартал 2019 року

Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію за 2019 рік

Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію за I квартал 2020 року 

Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію за IІІ квартал 2020 року 

Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію за IІ квартал 2021 року 

Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію за ІV квартал 2021 року

Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію за І квартал 2022 року

Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію за ІI квартал 2022 року

Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію за ІІІ квартал 2022 року

   
Про забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації
 

З 9 травня цього року вступив у дію Закон України «Про доступ до публічної інформації». Основна мета прийняття такого закону – забезпечити право кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, чи знаходиться у їх володінні. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, передбачених законом.

Цей Закон не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

У Ірпінській міській раді, з метою забезпечення прозорості і відкритості її діяльності, доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на сторінках міської газети «Ірпінський вісник», на офіційному веб-сайті Ірпінської міської ради в мережі Інтернет, на офіційних стендах в приміщенні міської ради та надання інформації за запитами на інформацію.

Відповідно до норм вище зазначеного закону розроблена і затверджена форма запиту на інформацію. Бланки таких запитів є у загальному відділі міськвиконкому, на який покладено відповідальність за реєстрацію, облік та систематизацію запитів на інформацію, та у всіх інших структурних підрозділах, тобто відділах і службах міськвиконкому.


Відповідно до ст.ст. 19, 20, 21 Закону України „Про доступ до публічної інформації”:

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. В залежності від суті запиту відповідь запитувачу надається або невідкладно, або у п’ятиденний термін. Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями є приміщення (кабінет №27, ІІ поверх) міськвиконкому. Відповідно п.3 ст.10

Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, в даному випадку Ірпінська міська рада, зобов’язані надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом. Відповідальними за дотриманням встановленого законодавством порядку розгляду запитів на інформацію є керівники структурних підрозділів міськвиконкому.


Додаток №1

до рішення Ірпінської міської ради  

від 29.03.2018р. №3344-49-VII

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету

1. Загальні положення

1.1 Положення про порядок організації доступу до публічної інформації визначає форми та порядок забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність міської ради, виконавчого комітету міської ради, її структурних підрозділів, організацій та підприємств, що належать до сфери її управління, осіб, відповідальних за надання відомостей за запитами на інформацію, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації», та інформації, що становить суспільний інтерес.

1.2 Метою є забезпечення прозорості та відкритості діяльності  міської ради, виконавчого комітету міської ради, її структурних підрозділів, організацій та підприємств, що належать до сфери її управління, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання міською радою, виконавчим комітетом міської ради, її структурними підрозділами, організаціями та підприємствами, що належать до сфери її управління, своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством.

1.3 Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до виконавчого комітету Ірпінської міської ради в усній формі, в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

1.4 Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити: 

П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа,  щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

1.5 Відсутність у запиті або наявність у не повному обсязі інформації про запитувача, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Повідомлення на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу.

1.6 Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

2. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

2.1 Запити щодо надання публічної інформації приймаються протягом робочого часу (з понеділка по п’ятницю – з 8:00 до 16:00 год).

2.2 Всі запити на інформацію реєструються в день надходження у секторі забезпечення доступу до публічної інформації відділу адміністраторів Управління надання адміністративних послуг та  по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Ірпінської міської ради (далі-ЦНАП) в програмному забезпеченні АСКОД II, побудованій на базі обов’язкових реквізитів: дата та вихідний номер кореспондента; дата та вихідний номер запита; автор (кореспондент); короткий зміст запита; резолюція (виконавець, зміст доручення, автор, дата); відповідальний виконавець; шляхи надходження запита; термін виконання (дата фактичного виконання запита).

2.3 Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, надсилаються на спеціальну електронну адресу ЦНАП «cnapЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.».

2.4 Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до виконавчого комітету міської ради у вигляді електронного документа, здійснюється в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

2.5  Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту розпорядником інформації.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

2.6 У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівник, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

2.7  У випадках, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, керівник, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання розпорядником запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження запитувачем інформації оплати вартості фактичних витрат.

2.8 У разі, якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, а також підпадає під вимоги Закону України «Про звернення громадян», то відповідь на таке питання може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

2.9 У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому і реєстрації такого запиту відповідні структурні підрозділи залучають працівників юридичного відділу для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа та підготовки відповіді на нього в межах законодавства.

3. Порядок надання відповідей на інформаційні запити

3.1 Відповідь на запит готується виконавцем за підписом  профільного заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету або керівника структурних підрозділів, організацій та підприємств, що належать до сфери її управління, осіб, відповідальних за надання відомостей за запитами на інформацію.

3.2 Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса розпорядника інформації, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

4. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації

4.1 Контроль за дотримання термінів виконання запитів на інформацію, здійснюється шляхом нагадування (роздруківка переліку реєстраційної-контрольної картки) адміністраторами сектору забезпечення доступу до публічної інформації  відділу адміністраторів Управління надання адміністративних послуг та  по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Ірпінської міської ради.

4.2 Відповідальність за виконання, своєчасний розгляд, надання письмової відповіді заявнику несуть посадові особи, зазначені у розпорядчому документі, резолюції керівника, а також безпосередні виконавці.

Міський голова                                                           В.А. Карплюк


- Рішення «Про затвердження Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету»

- ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету