Понеділок, 14 червня 2021 |

Виконавчі органи ради

Начальник відділу - Стадухіна Олена Миколаївна

1964 року народження, освіта повна вища, навчалася з 1982 по 1987 роках у  Таганрозькому радіотехнічному інституті ім. Калмикова за спеціальністю "Прикладна математика".

З вересня 2003 року працює у виконавчому комітеті Ірпінської міської ради у Київській області.

З жовтня 2007 року – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців.

Загальний трудовий стаж  -  34 роки, стаж державної служби – понад 10 років.

Одружена, має двох доньок.


Прийом громадян:

Понеділок – п’ятниця з 9:00 – 12:00


Структура відділу:

Начальник відділу: Стадухіна Олена Миколаївна

Головний спеціаліст: 


 ПОЛОЖЕННЯ про відділ  ведення  Державного  реєстру виборців виконавчого комітету  Ірпінської міської ради

І  Загальні положення

  • Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі – відділ ведення реєстру) є виконавчий орган міської ради, який утворюється міською радою, їй підзвітний та підконтрольний і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові. Приміщення відділу має статус приміщення з обмеженим доступом.
  • Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, голови обласної  державної адміністрації, виконавчого комітету міської ради  та міського голови, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також  положення про відділ.

ІІ Основні завдання відділу

2.1. Ведення реєстру , до  якого вносяться відомості про громадян  України, що  мають право голосу, або перебувають  на території міста.

2.2. Складання  та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

ІІІ Функції відділу

3.1 Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;

3.2. Веде облік усіх операцій, пов’язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

3.3 Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

3.4 Установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер  територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить  виборець;

3.5. Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

3.6 Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

3.7 Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

3.8 Здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру;

3.9 Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

3.10 Надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

3.11 Розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України “Про Держаний реєстр виборців”;

3.12 Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

3.13 Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

ІV Права відділу

Відділ ведення Реєстру має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

4.2. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього  завдань із структурними підрозділами територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

V  Організація роботи відділу

5.1. Відділ очолює начальник, у разі відсутності начальника, його обов’язки виконує головний спеціаліст.

5.2. Начальник відділу ведення  Реєстру, працівники відділу призначаються на посаду і  звільняються з посади міським головою.

На посаду головного спеціаліста відділу ведення Реєстру призначаються особи, що мають вищу освіту, як правило, за спеціальністю, пов’язаною з інформаційними технологіями, освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, спеціаліста, з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим органом управління державною службою.

На посади інших спеціалістів відділу ведення Реєстру призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим органом управління державною службою, та практичним досвідом автоматизованої обробки інформації.

5.3. Службові обов’язки працівників відділу призначаються посадовими інструкціями, які  затверджуються міським головою. Розподіл обов’язків між працівниками відділу ведення Реєстру виборців здійснюється начальником  відділу.

5.4.  Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України “Про Держаний реєстр виборців”.

5.5. Діловодство відділу ведеться  згідно з номенклатурою  справ відділу, яка затверджується  керуючою справами виконавчого комітету.

VІ Начальник відділу

6.1. Забезпечує виконання Закону України “Про Державний реєстр виборців” на відповідній території;

6.2. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

6.3. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

6.4. Видає розпорядження у випадках та в порядку, визначених Законом України “Про Державний реєстр виборців”, організовує і контролює їх виконання;

6.5. Забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

6.6. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;

6.7. Підписує документи, визначені Законом України “Про Державний реєстр виборців”, що скріплюються печаткою місцевої держадміністрації, виконавчого комітету ради, МЗС;

6.8. Вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України “Про Державний реєстр виборців”;

6.9. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

6.10. Начальник відділу ведення Реєстру повинен мати  вищу освіту, як  правило юридичну, за освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, спеціаліста та стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше трьох років або на керівних посадах в інших сферах не менше п’яти років при необхідності, виходячи із виконанням структурним підрозділом основних завдань.

6.11. Відділ ведення Державного реєстру виборців має круглу печатку з відтиском “Україна. Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області. Відділ ведення Державного реєстру виборців".


Контакти:

Адреса: 08200, Київська область, м.Ірпінь, вул.Т.Шевченка, 2А ,

Тел./факс (04497) 60-437

електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.