Вівторок, 24 листопада 2020 |

Регламент Ірпінської міської ради встановлює порядок діяльності, основні правила і процедури роботи міської ради, її органів і посадових осіб, у тому числі порядок скликання сесії міської ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень міської ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, порядок організації роботи постійних комісій та тимчасових контрольних комісій, тощо.

Стаття 1. Правовий статус Ірпінської міської ради

1. Ірпінська міська рада – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду Ірпінського регіону та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.
2. Ірпінська міська рада складається з 36 депутатів, які обираються територіальною громадою на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається законодавством.
3. Строк повноважень ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.
4. У своїй діяльності міська рада, її органи та посадові особи керуються чинним законодавством України та цим Регламентом.
5. Регламент Ірпінської міської ради визначає порядок проведення першої сесії ради, обрання секретаря міської ради, особливості організації чергової та позачергової сесій ради, призначення пленарних засідань ради, підготовку і розгляд питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань.
6. Регламент роботи Ірпінської міської ради та положення про постійні комісії ради затверджується не пізніше ніж на другій сесії ради.
7. До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.
8. Рішення міської ради, міського голови, виконавчого органу міської ради, прийняті в межах повноважень, визначених законом, є обов’язковими до виконання на території міста Ірпеня громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Ірпеня, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами, органами виконавчої влади.
9. Рада є юридичною особою, має власну печатку, самостійний баланс, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути учасником процесу (позивачем, відповідачем, іншою стороною, третьою особою) у суді та мати інші повноваження юридичної особи, визначені чинним законодавством.
10. Рада з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад може об'єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання, які підлягають реєстрації відповідно до чинного законодавства в органах Міністерства юстиції України.

Завантажити:

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ