Неділя, 18 серпня 2019 |

Новини

14 травня в Ірпінській центральній міській лікарні відкрили відділення невідкладних станів.

Тут пацієнти зможуть оперативно отримувати медичну допомогу при гострих станах, діагностиці інфаркту, інсульту, станах, що супроводжуються втратою свідомості тощо. Для підтримки життя пацієнта та термінової діагностики є все необхідне обладнання: дефібрилятори, апарати штучної вентиляції легень, хірургічні відсмоктувачі, сучасні електрокардіографи, спеціальні монітори пацієнта. Загалом на облаштування відділення невідкладних станів з ірпінського бюджету було виділено понад 1 млн. грн! Про це розповіла на своїй публічній сторінці у Фейсбук в.о. міського голови – секретар Ірпінської міської ради Анастасія Попсуй.

 В Ірпені продовжують перевіряти роботу підрядників з асфальтування доріг міських вулиць.

 Про це написав на своїй публічній сторінці у Фейсбук перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин.

 "Сьогодні перевірили якість нового асфальтного покриття на вулиці Громадянській (від вулиці Озерної до Личака). Представники лабораторії науково-виробничого центру «Київський Будпроект» взяли три зразки асфальту у різних місцях дороги. Товщина кожного із них від 6 до 7 см. А це навіть більше норми, передбаченої в проекті. Дякую підрядній організації за якісно виконану роботу! Нагадаю, що в Ірпені під час реконструкції доріг повністю оновлюють підземні комунікації. А на вулиці Громадянській ми не лише замінили систему водопостачання, але й збудували нову каналізацію, якої тут ніколи не було", - підкреслив Олександр Маркушин.

 1. Чи необхідно суб'єкту декларування подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у разі отримання кредиту, позики, поворотної фінансової допомоги (позички) тощо?

        Частиною другою статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» визначено, що у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме: отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідомити про це Національне агентство.

        Відповідно до пункту 1 Правил заповнення форми повідомлення під суттєвою зміною в майновому стані суб'єкта декларування розуміється отримання ним одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня року, у якому подається повідомлення. Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування.

        Згідно з пп. 14.1.54  п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України  дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді, зокрема, доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю.

        Враховуючи зазначене, суб'єкт декларування зобов'язаний подати повідомлення у разі отримання ним кредиту, позики, поворотної фінансової допомоги (позички) тощо на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

 

 1. Чи подається повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у разі отримання доходу або придбання майна членом сім’ї?

        Відповідно до пункту 3 Форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, затвердженої рішенням Національного агентства від 10 червня 2016 року N3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за N961/29091, інформація  про отримання доходу або придбання майна членом сім’ї суб’єкта декларування не повідомляється.

 

 1. Чи подається повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування у разі отримання спадщини, подарунка, приватизації нерухомого майна вартість яких не відома?

       Якщо при отриманні спадщини, подарунка, приватизації нерухомого майна грошова оцінка такого майна не проводилась і вартість його не відома, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не подається.

 

 1. Коли необхідно подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у разі придбання автомобіля, якщо його придбано за кордоном?

        Відповідно до пункту 1 Правил заповнення форми повідомлення під суттєвою зміною у майновому стані суб'єкта декларування розуміється отримання ним одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня року, у якому подається повідомлення.

        Відповідно до ст. 334 Цивільного кодексу України право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.

        Переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв'язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов'язання доставки.

        Згідно з пунктом 5 Правил заповнення форми повідомлення доходи та видатки на придбання майна суб'єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у повідомленні перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів / здійснення видатків.

         Вартість майна, що було придбано суб'єктом декларування, зазначається у грошовій одиниці України відповідно до останньої грошової оцінки майна або - якщо така оцінка не проводилася чи її результати не відомі суб'єкту декларування - на момент набуття майна у власність (як зазначено в документі, на підставі якого було набуто право власності).

         Враховуючи зазначене:

         1) при визначенні вартості майна (транспортного засобу, придбаного за межами України), щодо набуття у власність якого суб'єкт декларування повинен подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, витрати із справляння податків, зборів та інших обов'язкових платежів, пов'язаних із ввезенням такого транспортного засобу на митну територію України та його державною реєстрацією, не повинні враховуватись для цілей декларування;

         2) придбання суб'єктом декларування транспортного засобу за межами України, що підтверджується відповідними документами, без державної реєстрації такого транспортного засобу вважається "придбанням майна" в розумінні частини другої статті 52 Закону;

         3) суб'єкт декларування повинен подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (у разі придбання ним транспортного засобу за межами України, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року) протягом 10 днів з моменту набуття права власності за договором.

        Разом з цим, якщо при здійсненні суб'єктом декларування реєстрації транспортного засобу або його митному оформленні, зокрема, сплаті ввізного мита, акцизного податку чи податку на додану вартість, суб'єкт декларування у звітному періоді здійснив видаток, що перевищує встановлений поріг декларування (50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року), то такий видаток повинен бути відображений у розділі "Видатки та правочини" декларації. 

 

 1. Чи необхідно відображати інформацію, яка була зазначена в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування, у декларації такого суб'єкта декларування?

         Подання інформації про суттєві зміни в майновому стані відповідно до статті 52 Закону не звільняє суб'єкта декларування від обов'язку подати декларацію та зазначити в ній відомості, передбачені статтею 46 Закону. Наприклад, у разі отримання доходу на суму вище 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, суб'єкт декларування повинен надіслати про це повідомлення в Національне агентство шляхом подання відповідної електронної форми на веб-сайті Реєстру. Зазначена інформація повинна бути також відображена у наступній декларації цього суб'єкта декларування, що охоплює відповідний звітний період (наприклад, у наступній щорічній декларації, яка охоплює звітний рік, у якому суб'єкт декларування подав відповідне повідомлення про суттєві зміни в його майновому стані).

 

 1.   Роз'яснення поняття "одноразовий дохід", який застосовується при повідомленні суб'єктами декларування про суттєві зміни в майновому стані.

       Під поняттям "одноразовий дохід" слід розуміти отримання суб'єктом декларування доходу, що перевищує суму в розмірі 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, який нарахований та виплачений одним джерелом доходу, має певну ознаку доходу та визначену дату набуття права власності на такий дохід (дату отримання доходу). При цьому для обчислення суми, яка створює у суб'єкта декларування обов'язок подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, необхідно брати нарахований розмір "одноразового доходу", оскільки відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу України, податковий агент, який нараховує, виплачує або надає оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб.

       Наприклад, у випадку отримання кількох платежів заробітної плати з різними сумами має місце отримання декількох одноразових доходів з одного джерела. Тобто, особа може розпоряджатись грошовими коштами одразу після їх одержання (надходження частинами, наприклад, заробітна плата за першу половину місяця 15-го числа і заробітна плата за другу половину місяця до 30-го числа). Отже, суб'єкт декларування повинен подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані лише в тому разі, коли розмір нарахованої заробітної плати за половину місяця, виплачений йому на певну дату, перевищує суму в розмірі 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

 

 1. Якщо розмір місячної заробітної плати суб'єкта декларування перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, чи необхідно подавати щомісяця повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування?

        Заробітна плата суб'єкта декларування вважається його доходом. Відповідно, якщо суб'єкт декларування отримав одноразовий дохід (у вигляді заробітної плати тощо) у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, встановлених для працездатних осіб на 1 січня року, коли такий дохід було отримано, то виникає обов'язок повідомити про це Національне агентство шляхом подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування.

 

 1. Чи подається повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування у разі придбання послуг на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року?

        Згідно зі ст. 177 Цивільного кодексу України об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Відповідно до ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

       Враховуючи, що Формою повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не передбачено розділу "Видатки та правочини", повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування у разі придбання послуг на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, не подається. Водночас у разі придбання послуг на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, то такий правочин повинен бути відображений у розділі "Видатки та правочини" декларації.

 

https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2019/zagalnyy_fayl_rozyasnenvid_08.02.19_0.pdf

 Відділ з питань запобігання корупції

18-19 травня на мототрасі спортивно-технічого клубу «СОНА» у м. Буча відбудеться Чемпіонату світу з мотокросу.

Чемпіонат світу з мотокросу в Україні – це масштабна спортивна подія 2019 року. Змагання пройдуть на одній з кращих мотоциклетних трас країни спортивно-технічного клубу «Сона». Сюди з'їдуться близько 30 команд зірок мотоспорту з усього світу. Протягом двох днів очікується понад 30 000 глядачів! Це чудова нагода провести вихідні з родиною та отримати незабутні враження. Для глядачів готується великий фуд-корт, KIDS-зона, виставка OLD CAR FEST-MOTO та яскравий виступ зірок українського шоу-бізнесу.

Нагадаємо, що мотоциклетна траса СТК «Сона» уже понад 20 років приймає міжнародні, всеукраїнські та регіональні змагання з мотокросу і вважається однією з кращих тренувальних баз для українських спортсменів. Траса протяжністю 1800 метрів створена 1994 року і відповідає усім європейським нормам. Змагаючись, спортсмени долають 22 трампліни і 17 поворотів.

 
 
 

10 травня в Ірпені у приміщенні «Конференц холу» відбувся перший благодійний мистецький бал.

За словами організаторів, головна мета заходу  – зібрання коштів на добру та благородну справу, на лікування Заслуженого художника України, співзасновника художнього пленеру «Намальований Ірпінь» Костянтина Могилевського, організація альтернативного культурного дозвілля.

"Насправді сьогодні Ірпінь збирає друзів, я бачу тут дуже багато друзів Ірпеня, так само Костянтин Вікторович збирає сьогодні друзів, і хочеться, щоби він відчув, що в нього багато друзів. І що Ірпінь – це місто, яке цінує мистецтво, і в першу чергу – життя, здоров’я людей", - зазначила в.о. міського голови – секретар Ірпінської міської ради Анастасія Попсуй. 

Фото : Олег Гриб

 

 

На конкурс винесені об'єкти:

 1. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення площею 258,0м² за адресою: м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 61/1.

            Балансоутримувач: Управління освіти і науки ІМР .

            Ринкова вартість майна відповідно до звіту про незалежну оцінку складає 2 520 763,20 грн. з урахуванням ПДВ.

Примітка: для проведення занять спортом.

Початковий розмір річної орендної плати – не менше 4% від вартості приміщення, встановленої суб’єктом оціночної діяльності, з урахування ПДВ (орендна ставка може змінитися відповідно до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду комунального майна).

           Основні умови конкурсу для об'єктів:

початковий розмір орендної плати з розрахунку на місяць визначається відповідно до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду комунального майна, що належить територіальній громаді м. Ірпінь (рішення Ірпінської міської ради від 13.09.13 р. №3424-47-6 зі змінами) залежно від цільового призначення використання орендарем нерухомого майна; використання об’єкту оренди при найбільшому розмірі орендної плати; дотримання вимог експлуатації об’єкта; належне утримання прилеглої території; здійснення певних видів ремонтних робіт; забороняється розміщення розважально-музичних закладів, нічних клубів, які шкодять відпочинку мешканців будинку та встановлення ігрових автоматів; належне виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди.

Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:

 • Заяву про участь в конкурсі (у встановленій формі);
 • Документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків;
 1. Документи, які визначені наказом Фонду державного майна України від 15.02.2013 №201 «Про затвердження переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності»;
 1. Зобов’язання (пропозиції у встановленій формі) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення плати (надаються у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу);
 2. Відомості про учасника конкурсу:

а) юридичні особи:

 • нотаріально засвідчені копії установчих документів;
 • документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
 • відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованостей;
 • неприбуткові організації – копію документів про реєстрацію неприбуткової організації;

б) фізичні особи:

 • копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
 • витяг з Єдиного державного реєстру;
 • декларацію про доходи.

Ознайомлення з об’єктом оренди здійснюється за погодженням із балансоутримувачем.

Плата за реєстрацію заяви (реєстраційний внесок) складає 17,00 грн та перераховується до цільового фонду міської ради соціально-економічного розвитку міста. Гарантійний внесок у розмірі 10% від суми річної орендної плати перераховується на рахунок одержувача коштів виконавчого комітету Ірпінської міської ради. Номера рахунків для сплати гарантійного та реєстраційного внесків, додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, кім. 48.

Конкурс буде проведено через 30 днів після опублікування інформації в газеті «Ірпінський вісник» за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а (кім. 50). Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 6 днів до проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а (кім. 50).

Довідки за телефоном – (04597) 63-260.

 

 

9 травня в Ірпені на Алеї Слави відбулося урочисте зібрання з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В заході взяли участь керівництво Ірпінської міської ради, ветерани та мешканці міста. Усі разом хвилиною мовчання, квітами та воєнними піснями вшанували пам’ять тих, хто загинув, заахищаючи рідну землю.

Анастасія Попсуй, в.о. Ірпінського міського голови, у своєму привітанні зазначила: «У ці дні ми віддаємо шану всім тим, хто у найжорстокішій війні в історії людства виборював нашу свободу, хто захищав рідну українську землю від ворогів.

Духовними цінностями нашого народу стали священна пам’ять і глибока повага до тих, хто пройшов страшну і сувору школу війни, хто в повоєнні роки відбудовував зруйновані міста та села, хто і сьогодні є для нас прикладом любові до Батьківщини, зразком витримки, мудрості та щирої віри у щасливе майбутнє нашої незалежної держави.

Ми пам’ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам’ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам’ять робить нас сильнішими. Вона – запорука неминучості нашої перемоги сьогодні!»

Олександр Маркушин, перший заступник Ірпінського міського голови, зауважив, що Свято Перемоги є символом героїчного минулого, величі духу і мужності людей, які пройшли вогняними шляхами нещадної і жорсткої війни. 

«Низько вклоняємося подвигу тих, хто ціною власного життя, проявляючи нечуваний героїзм і відвагу, зуміли врятувати світ від нацистського поневолення.

Бажаю вам, шановні ветерани, добра, довголіття, бадьорості духу й шани людської. Нехай у ваших родинах панує злагода, оселі повняться достатком, а всі теплі слова і побажання, які ви почуєте у ці дні, додають сил та душевного спокою.

Усім землякам щиро бажаю мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та усіляких гараздів!», – побажав Олександр Маркушин.

Джерелоhttps://itvua.tv/news/s-ohodni-v-irpeni-vidznachaiut-den-peremohy-nad-natsyzmom-u-druhiy-svitoviy-viyni-fotoreportazh/

Фото : Олег Гриб

 

Свято Перемоги є символом героїчного минулого, величі духу і мужності людей, які пройшли вогняними шляхами нещадної і жорсткої війни. 

Низько вклоняємося подвигу тих, хто ціною власного життя, проявляючи нечуваний героїзм і відвагу, зуміли врятувати світ від нацистського поневолення.

Бажаю вам, шановні ветерани, добра, довголіття, бадьорості духу й шани людської. Нехай у ваших родинах панує злагода, оселі повняться достатком, а всі теплі слова і побажання, які ви почуєте у ці дні, додають сил та душевного спокою.

Усім землякам щиро бажаю мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та усіляких гараздів!

 

Олександр МАРКУШИН,

перший заступник Ірпінського міського голови

 8 і 9 травня ми відзначаємо День пам’яті та примирення, День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У ці дні ми віддаємо шану всім тим, хто у найжорстокішій війні в історії людства виборював нашу свободу, хто захищав рідну українську землю від ворогів.

 Духовними цінностями нашого народу стали священна пам’ять і глибока повага до тих, хто пройшов страшну і сувору школу війни, хто в повоєнні роки відбудовував зруйновані міста та села, хто і сьогодні є для нас прикладом любові до Батьківщини, зразком витримки, мудрості та щирої віри у щасливе майбутнє нашої незалежної держави.

 Ми пам’ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам’ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам’ять робить нас сильнішими. Вона – запорука неминучості нашої перемоги сьогодні!

 З Днем Перемоги!

Анастасія ПОПСУЙ,

в.о. Ірпінського міського голови

Сьогодні в Ірпені стартує четвертий відкритий художній пленер, який триватиме до 18 травня. Художники мають створити серію картин на тему весни в Приірпінні. 

До участі запрошені понад 40 митців з Ірпеня, різних міст України, Словаччини та Азербайджану. Цього року організатори очікують найбільшу кількість приїжджих гостей – 23. Серед них –  заслужені художники України: Михайло Довгань з Вінниччини, Орест Манюк з Києва, Віктор Скубак з Луганщини. 

Варто зазначити, що художники працюватимуть у місті протягом 10 днів, і кожен охочий зможе не тільки спостерігати за дивовижним процесом творчості, а й взяти участь у мистецьких  майстер-класах.

Нагадаємо, що по закінченні пленеру  на центральній площі міста відбудеться виставка створених художниками картин.

Новини

Анонси

 

brandbook

zovn reklama

Петиції

Громадський бюджет

Звіт за 100 днів

Звіт за 3 роки

Звіт

Секретар ради інформує

munvarta

munvarta

munvarta

Юстиії

декларування

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ірпінського регіону на період до 2020 року

Громадська рада


«АСОЦІАЦІЯ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ»

Молодіжна громадська рада

ПАМ'ЯТАЄМО полеглих за Україну

 

Календар подій

Ірпінський вісник