Четвер, 17 січня 2019 |

Новини

Як інформує прес-служба виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, упродовж 2018 року за оперативними даними Фонд соціального страхування України профінансував здійснення виплат матеріального забезпечення, враховуючи допомогу по тимчасовій втраті працездатності і по вагітності та пологах, для більш ніж 2,5 млн застрахованих осіб на суму біля 12 млрд грн. Страхові виплати щомісяця фінансувались для понад 208 тис. потерпілих на виробництві та членів їх сімей, загальні видатки склали близько 7,8 млрд грн.

Нагадаємо, підставою для нарахування Фондом матеріального забезпечення є подана роботодавцем заява-розрахунок. З 01.10.2018 страхувальникам надано можливість надсилати заяви-розрахунки в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису з метою оптимізації та пришвидшення фінансування.

Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (компенсація втраченого заробітку за лікарняними листками), допомогу по вагітності та пологах виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом. Підставою для призначення є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. Також Фондом здійснюється фінансування допомоги на поховання застрахованої особи або члена сім’ї, що перебував на її утриманні.

Страхові виплати у зв’язку із травмою на виробництві або професійним захворюванням призначаються з дня встановлення інвалідності та виплачуються Фондом щомісячно. Крім того, Фонд соціального страхування України здійснює фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку та забезпечення медико-соціальними послугами, враховуючи всі витрати на лікування. З дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності настає право потерпілого на отримання одноразової допомоги.

У четвертому кварталі 2018 року до районних (міських) відділень та управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Київській області усно та письмово звернулося 982 особи. Із загальної кількості зареєстровано 102 письмових звернень та 880 - під час особистого прийому.

Більшість звернень стосується різних питань – 339 звернень, тобто 34,6% від загальної кількості. На другому місці питання виплат по листках непрацездатності, допомоги по вагітності і пологах, допомоги на поховання – 239 звернень або 24,2% від загальної кількості звернень. На третьому місці – лікування в санаторно-курортних закладах - 139 звернень або 14,2%. На четвертому місці – питання медичного обслуговування – 81 звернення або 8,3%.

З початку року скарг на неправомірні дії працівників відділень до управління не надходило, проте надійшло 25 подяк працівникам.

З метою оперативного задоволення законних вимог заявників, адресного вирішення порушених питань громадян у робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Київській області проводяться особисті прийоми потерпілих та страхувальників керівниками управління та відділень, їхніми заступниками та начальниками відділів.

Графіки прийому громадян керівництвом виконавчої дирекції Фонду та фахівцями обласного управління розміщено на стендах інформаційних куточків з питань роботи із зверненнями громадян в усіх відокремлених підрозділах та їх представництвах. Визначено відповідальних працівників за цей напрямок роботи.

Питання щодо стану роботи зі зверненнями громадян є пріоритетними і постійно аналізуються. Всі звернення розглянуто своєчасно, заявникам надано роз'яснення відповідно до вимог чинного законодавства.

В управлінні та відділеннях посилено контроль за своєчасним та об'єктивним розглядом звернень громадян. Налагоджено та регламентовано співпрацю з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

З 1 січня 2019 року розпочався етап подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

Посадові особи місцевого самоврядування, депутати  Ірпінської міської ради, посадові особи юридичних осіб публічного права (комунальних підприємств) зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку та терміни, визначені ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», інші повідомлення, подання яких передбачено ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції». Зазначені декларації (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані) подаються згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.  

Враховуючи викладене вище, відповідно до вимог ст.ст. 1, 3, 45, 52 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи місцевого самоврядування, депутати Ірпінської міської ради, посадові особи юридичних осіб публічного права (комунальних підприємств)  зобов’язані:

  1. Щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

  1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
  2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

Порядок інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані визначаються Національним агентством з питань запобігання корупції.

Крім того, згідно ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Зверніть увагу на те, що 07.11.2018 р. набрав чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги», а Закон України «Про електронний цифровий підпис» втратив чинність. Будь ласка, враховуйте це при отриманні послуг електронного цифрового підпису.

Відповідно до ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

За порушення суб’єктом декларування встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог фінансового контролю (несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подання  завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,   або умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни в майновому стані) передбачено притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності у встановленому законом порядку.  

Відділ з питань запобігання корупції  виконавчого комітету  Ірпінської міської ради

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадує, що 01.01.2019 розпочався черговий етап подання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічних декларацій за 2018 рік.

Важливо пам’ятати, що безпосередньому поданню Вами декларації може передувати виникнення у Вас питань у зв’язку із завершенням терміну дії КЕП (кваліфікований електронний підпис) або його втратою, зміною електронної пошти, а також питань щодо вимог до відображення тої чи іншої інформації у декларації, вирішення яких потребуватиме додаткового часу. Тому просимо Вас перевірити, що Ви без перешкод можете зайти до Реєстру та маєте всю необхідну інформацію для заповнення декларації. 

На сайті Національного агентства доступна оновлена інформація, яка допоможе вам у заповненні та поданні декларації. Матеріали розміщенні за посиланнями:
https://nazk.gov.ua/rozyasnennya
https://nazk.gov.ua/rekomendaciyi-do-chergovogo-etapu-elektronnogo-deklaruvannya
https://nazk.gov.ua/rekomendaciyi-pry-roboti-z-yedynym-derzhavnym-reyestrom-deklaraciy
https://nazk.gov.ua/poshyrenni-zapytannya-pry-roboti-z-yedrdo

Звертаємо Вашу увагу також на те, що 07.11.2018 набрав чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги», а Закон України «Про електронний цифровий підпис» втратив чинність. Будь ласка, враховуйте це при отриманні  кваліфікованого електронного підпису.

Національне агентство рекомендує Вам не зволікати із заповненням декларації та подавати їх завчасно.

Уже другий рік поспіль найактивніші члени Ірпінської Агенції розвитку реалізують соціальний проект для діток напередодні Нового року. 31 грудня «Екіпаж Санти» подарував щирі емоції та новорічно-різдвяний настрій діткам, які перебували в Ірпінській міській дитячій лікарні.

«Давайте робити добрі справи разом», – закликала на своїй публічній сторінці у Фейсбук заступник міського голови Олена Чернявська.

Помічники Санти відвідали дітей в лікарняних палатах, подарували подарунки маленьким пацієнтам, створили справжнє казкове стято у переддень Нового року.

«Роби добро і воно тобі повернеться, – переконана Олена Іванівна. – Допомагаючи комусь поліпшити своє життя, ми змінюємо і весь цей світ на краще в цілому».

29 грудня у центрі Ірпеня перший заступник міського голови Олександр Маркушин та працівники комунального підприємства «Муніципальна варта» підняли прапор Військово-морських сил Збройних сил України.

«Таким чином наше місто долучається до інших міст України і висловлює свою підтримку мужнім українським морякам, які зараз перебувають у полоні Кремля», - підкреслив Олександр Григорович.

За словами першого заступника міського голови, прапор Військово-морських сил ЗСУ буде піднятим біля Ірпінської міської ради, поки полонені моряки не повернуться в Україну.

     

1 січня в Ірпені відбувся розважальний новорічний забіг «Santa run», учасники якого стартували з міського парку ім. В. Правика.

Захід організували представники ірпінського соціального проекту за здоровий спосіб життя «Територія спорту».

«Наша команда енергійних Сант вітає містян та гостей Ірпеня з Новим роком! І наполегливо бажає тренувати своє тіло, очищати душу позитивними і добрити справами, – зазначила ініціатор заходу Олеся Олійник. – Експериментуйте, ваш організм може більше, ніж ви в це вірите. Будьте здорові у Новому році».

У зв'язку з підняттям вартості електроенергії та вартості послуги за транспортування стоків ПАТ "АК Київводоканал", на підставі Постанови НКРЕКП за №2003 від 21.12.2018 року та Постанови НКРЕКП № 2004 від 21.12.2018 року, що опубліковані в газеті «Урядовий кур'єр» за 29 грудня 2018 року

з 01 січня 2019 року  діють наступні тарифи:

  • на централізоване водопостачання  –7,02 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ);
  • на  водовідведення – 12,144 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ);

разом тариф: 19,164 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ); 

на послуги з використанням внутрішньо будинкових систем:

  • на централізоване постачання холодної води – 7,38 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ);
  • на  водовідведення – 12,756 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ)

разом тариф: 20,136  грн. за м3 (в т.ч. ПДВ).

З повним текстом постанов № 2003 та № 2004 від 21.12.2018 року  можна ознайомитись на офіційному  сайті НКРЕКП. 

З повагою,

Адміністрація КП «Ірпіньводоканал»

Ми про своїх не забуваємо!

25 листопада 2018 року російські військові цинічно атакували і захопили українські катери в Азовському морі. 24 військових ВМС України опинились у полоні. Шестеро з них отримали поранення.

Ми, «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради, пишаємося мужністю і стійкістю наших вояків, вважаємо їх вчинок і поведінку в російському полоні героїчною. Гордимося їхньою відданістю Народу України.

Хлопці, вся Україна з ВАМИ! Чекаємо на скоре повернення додому!

Дійства на новорічно-різдвяні свята в Ірпені триватимуть до 8 січня. За цей час у місті пройдуть святкові ярмарки, концерти, вистави та фестивалі.

01 січня, 00:30 

Новорічна ніч (розважальна програма з діджеєм Burzhuy, паперовим, неоновим, вогняним новорічним шоу) (Центральна площа)

02 січня, 17:00-20:00

Концертно-розважальна програма (Центральна площа)

03-05 січня, 10:00-11:30

Новорічні майстер-класи для дітей та дорослих (Дитяча бібліотека)

03 січня, 17:00-20:00 

Вуличне гуляння (Центральна площа)

04 січня, 17:00-20:00 

Вуличне гуляння (Центральна площа)

05 січня, 11:00, 13:00 

Дитячі благодійні ялинки «Красуня і Чудовисько» під патронатом міського голови (Центральний будинок культури (вхід за запрошеннями) 

05 січня, 15:00-20:00

Вуличне гуляння (Центральна площа)

07 січня, 12:00-16:00 

Концертно-розважальна програма до свята Різдва Христова (Центральна площа)

08 січня, 12:00 

Фестиваль «Різдвяна зірка» (Актова зала міськвиконкому) 

Новини

Анонси

 

brandbook

zovn reklama

Петиції

Громадський бюджет

Звіт за 100 днів

Звіт за 3 роки

Звіт

Секретар ради інформує

munvarta

munvarta

munvarta

Юстиії

декларування

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ірпінського регіону на період до 2020 року

Громадська рада


Молодіжна громадська рада

ПАМ'ЯТАЄМО полеглих за Україну

 

Календар подій

Ірпінський вісник