Понеділок, 10 серпня 2020 |

Новини

Законом України від 06.05.2014 № 1233-VII (в редакції Закону від 01.07.2014 № 1547-VII) доповнено статтю 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» пунктом 19 згідно якого учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.

Порядок надання статусу учасника бойових дій вищевказаним особам, категорії таких осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, а також райони антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 затверджено Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення. Для встановлення такого статусу командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) у місячний строк після завершення виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, зобов’язані подати на розгляд комісії документи для встановлення статусу учасника бойових дій.

Підставою для надання такого статусу є:

документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, про перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 №104 внесено зміни до "Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення" (далі - Порядок), якою передбачено, зокрема, що:

  • рішення про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам) силових структур України приймається комісіями з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореними в Міноборони, МВС, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управлінні державної охорони, Адміністрації держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС (далі – комісія);
  • міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – міжвідомча комісія), - стосовно працівників підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та районах її проведення.

Для надання статусу учасника бойових дій командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення зобов’язані подати на розгляд комісії, утвореної міністерством, центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали особи, довідку, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 413 від 20.08.2014 року та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.
Комісії подають на розгляд міжвідомчої комісії документи із спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання.

Посвідчення учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам) силових структур України, яким надано такий статус видаються, зокрема, органами Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, адміністрації держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, працівникам підприємств, установ, організацій - Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначено перелік пільг, які надаються учасникам бойових дій, основними з яких є:

- безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

- 75-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

- 75-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання – площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;

- 75-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

- безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

- першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;

- безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою;

- позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 відсотків - додаткових робіт) - абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 147 "Деякі питання виплати у 2015 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань” встановлено, що у 2015 році учасникам бойових дій щорічна разова грошова допомога до 5 травня становить 875 гривень.

Для постановки на облік в Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги, особа, якій встановлено статус учасника бойових дій, звертається до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації (проживання). Для включення до Реєстру інформації про пільговика він подає уповноваженому органу копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім'ї на пільги (з пред'явленням оригіналів цих документів), копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, пред'являє паспорт та надає інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких він має пільги та реально ними користується (п. 5 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117).

Нещодавно з в.о. начальника Ірпінської ОДПІ Оленою Крупновою відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо електронного адміністрування ПДВ. Пропонуємо найбільш актуальні питання- відповіді.

Що таке СЕА ПДВ?

Система електронного адміністрування податку на додану вартість (далі СЕА ПДВ) призначена для безперервного оперативного контролю формування  важливої складової бюджету країни — податку на додану вартість. Головною метою впровадження СЕА ПДВ є запобігання зловживань шляхом незаконного отримання відшкодування ПДВ із бюджету.

Завдяки СЕА ПДВ інформація про об’єми бюджетних ресурсів з ПДВ стає доступною у кожний момент часу (а не по закінченню звітного періоду, коли платники склали декларації), крім того, СЕА ПДВ дає можливість оперативно регулювати процес формування зобов’язань і податкового кредиту кожного з платників таким чином, щоб в цілому по країні сума відшкодування ПДВ не перевищувала суму надходжень цього податку до бюджету.

Система електронного адміністрування ПДВ не вносить кардинальних змін в загальні принципи стягування ПДВ, затверджені Кодексом. Норми Кодексу, що визначають коло платників ПДВ, об'єкт оподаткування, принципи формування податкових зобов'язань та податкового кредиту, залишаються незмінними.

Що таке ПДВ-рахунки?

Електронні ПДВ-рахунки – одна з головних складових СЕА ПДВ. Саме за допомогою ПДВ-рахунківздійснюється безперервний та ефективний контроль формування та відшкодування податку на доданувартість.

Створення ПДВ-рахунку не потребує додаткових дій від власників бізнесу чи бухгалтерів – рахунок відкриває Казначейство на підставі даних ДФС та сповіщає про  це платника податків. Відкриття та обслуговування електронних рахунків  здійснюється на безоплатній основі, так само як і надання інформації про рух коштів на них (за відповідним запитом платник податків).

Який порядок відкриття/закриття ПДВ-рахунків?

Відкриття ПДВ-рахунку.

Після реєстрації особи платником ПДВ та присвоєння індивідуального податкового номера платника податку ДФС надсилає Казначейству інформацію щодо такого платника податку.

В Казначействі зареєстрованому платнику податку відкривається ПДВ-рахунок.

У день відкриття ПДВ-рахунку Казначейство направляє до ДФС повідомлення про відкриття рахунку відповідно до положень наказу Міндоходів від 26.12.2013 р. №853 «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.01.2014 р. за № 121/24898.

ДФС здійснює взяття ПДВ-рахунку на облік, направляє повідомлення про взяття на облік до Казначейства та повідомляє платника податку про реквізити його ПДВ-рахунку.

При кожній повторній реєстрації платником ПДВ відкривається новий ПДВ-рахунок.

Закриття ПДВ-рахунків.

Після анулювання реєстрації платника податку та завершення всіх розрахунків з бюджетом за відповідний період реєстрації платником ПДВ ДФС для закриття рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ надсилає Казначейству:

а)  за наявності на ПДВ – рахунку залишку коштів -  реєстр на списання коштів до бюджету та наступного дня після списання коштів - реєстр з інформацією про платника податку, реєстрацію платником ПДВ якому анульовано і ПДВ-рахунок якого необхідно закрити;

б) у разі відсутності на ПДВ – рахунку залишку коштів - реєстр з інформацією про платника податку, реєстрацію платником ПДВ якому анульовано і ПДВ-рахунок якого необхідно закрити.

Казначейство на підставі відповідних реєстрів податку перераховує кошти до бюджету,  закриває ПДВ-рахунок та у день закриття повідомляє про це ДФС.

Який термін реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН із запровадженням системи електронного адміністрування ?

 Термін реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН із запровадженням системи електронного адміністрування залишився без змін та становить 15 календарних днів з дати складання відповідного документу. При цьому, з 01.07.2015 за порушення вказаного терміну реєстрації в ЄРПН від одного до п’ятнадцяти календарних днів застосовується штраф у розмірі 10 відсотків від суми ПДВ, зазначеної у податкових накладних/розрахунках коригування.

Який порядок отримання платниками податку інформації з Системи електронного адміністрування ПДВ?

Платники податку засобами клієнтського програмного забезпечення направляють електронні запити щодо отримання відомостей з Системи електронного адміністрування ПДВ:

1) Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1300103).

Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних  (J/F1400103) який надається платнику, містить інформацію щодо:

виданих та/або отриманих податкових накладних та розрахунках коригування до податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, як на вказану дату, так і в розрізі контрагентів із зазначенням дати та номеру документа, а також суми податку.

2) Запит  про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ та суми податку, на яку мають право зареєструвати  податкові накладні та/або розрахунки коригування (J/F1301204).

Витяг з системи електронного адміністрування (J/F1401204), який надається платнику, містить інформацію щодо:

стану рахунку (залишок на рахунку/заборгованість),

суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати  податкові накладні та/або розрахунки коригування,

складових формули розрахунку такої суми.

3) Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ΣНакл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ (J/F1301301).

Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних (J/F1401301), який надається платнику, містить інформацію щодо:

суми збільшення на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних,

суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати  податкові накладні та/або розрахунки коригування,

реєстраційний номер та  дату декларації, в якій було задекларовано таке збільшення.

4) Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1301401).

Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1401401), який надається платнику, містить інформацію щодо:

виданих податкових накладних та розрахунків коригування зареєстрованих з порушенням граничного терміну реєстрації за запитуваний період.

5) Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1301901).

Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1401901), який надається платнику, містить інформацію щодо:

типу операції,

дату та номер документа,

суму операції.

Електронні формати документів розміщені на офіційному сайті ДФС України в розділі (банер): Електронне адміністрування ПДВ/До уваги платників податків та розробників програмного забезпечення.

Яким чином можна отримати додаткову інформацію щодо електронного адміністрування ПДВ?

Для зручності платників на головній сторінці офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України (sfs.gov.ua) функціонує банер “Електронне адміністрування ПДВ”, в якому розміщено актуальні питання-відповіді, перелік електронних сервісів та форматів для отримання інформації з системи електронного адміністрування ПДВ, роз’яснення щодо особливостей реєстрації податкових накладних та складання податкової звітності, тощо.

Окрім того, нагадуємо, що у ДФС функціонує Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс. У розділах ЗІРу «Запитання – відповіді з Бази знань», «Нормативні та інформаційні документи» та «Письмові консультації» розміщена необхідна інформація щодо електронного адміністрування ПДВ. Телефони «гарячої» лінії Інформаційно-довідкового департаменту: 0 800 501 007.

Уже протягом 7-ми днів в Ірпені в районі вулиці 7-ма Лінія в заплаві річки Ірпінь продовжується гасіння торфу. Так, станом на 3 серпня горить торф площею понад 3 га. Такі пожежі, в більшості випадків, виникають внаслідок необережного поводження з вогнем громадян під час відпочинку.

Торф'яні пожежі створюють небезпеку провалу в прогорілий ґрунт людей і техніки, у зв'язку з чим рятувальники закликають Вас бути обережними та не перебувати поряд з небезпечними місцями. Торф повільно прогорає на всю глибину залягання, яка може досягати 2-3 і більше метрів. У них тривалий час після вигоряння зберігається висока температура, тому провалившись в районі торф'яної пожежі людина може бути приреченою.

Шановні громадяни, Ірпінський МВ ГУ ДСНС України у Київській області закликає Вас суворо дотримуватися правил пожежної безпеки у суху погоду поблизу лісних масивів та на відкритих територіях.

Збережемо природу, чисте повітря та власні життя!

У випадку виявлення таких пожеж негайно телефонуйте «101».

    

3 серпня 2015 року о 03 год 19 хв до чергового диспетчера 36-ДПРЧ м. Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу в приватному гаражі за адресою: смт. Гостомель, вул. Леніна, 3-д. На місце події було негайно направлено відділення 53-ДПРП. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить повністю покрівля гаража та 2-х господарчих будівель. На допомогу відділенню 53-ДПРП також було направлено відділення 36-ДПРЧ.

Завдяки злагодженим та швидким діям рятувальників, вже через майже 2 години пожежу було повністю ліквідовано. Було врятовано поруч розташований житловий будинок та гараж на сусідній земельній ділянці.

Пожежею було знищено дах гаражу та господарчих будівель на площі 24 м2 та легковий автомобіль BMW-318. Нанесено матеріальних збитків орієнтовно на суму 150 тис. грн.

Орієнтовна причина пожежі – занесення стороннього джерела запалювання.

Про це йшла мова під час че засідання колегії управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації. Вів засідання заступник голови облдержадміністрації Дмиро Христюк. Серед учасників засідання – заступники голів райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення з гуманітарних питань, начальники профільних структурних підрозділів.

Члени колегії спільно з учасниками засідання обговорили питання щодо підсумків роботи з розвитку фізичної культури, масового спорту і спортивної інфраструктури на території Київської області в першому півріччі 2015 року, а також роботу щодо реалізації молодіжної політики в Київській області за І півріччя. З обох питань ґрунтовний аналіз провів начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації Володимир Стеценко.

Стосовно розвитку фізичної культури та спорту, доповідачем було озвучено ряд пріоритетів у діяльності управління у поточному році. Серед них: удосконалення нормативно-правової бази сфери фізичної культури та спорту в області, розширення повноважень громадських фізкультурно-спортивних організацій та спортивних федерацій для реалізації державної політики у сфері молоді та спорту в умовах децентралізації державної влади, розвиток належної спортивної інфраструктури, забезпечення якісних умов підготовки кандидатів до участі у літніх Олімпійських та Параолімпійських іграх 2016 року, чемпіонатах світу та Європи, а також створення дієвої системи контролю та оцінки діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх форм власності для підвищення ефективності їхньої роботи. Також було наголошено на підвищенні виконавської дисципліни.

Важливе питання – відновлення спортивної інфраструктури. Так, у першому півріччі відремонтовано 32 спортивні зали, 245 спортивних площадок, 5 стадіонів. Успіхи з розвитку спортивної бази у Богуславському, Білоцерківському, Васильківському, Вишгородському, Києво-Святошинському Миронівському, Таращанському, Яготинському районах та містах Бровари, Ірпінь.

Слід відзначити і спортивні досягнення спортсменів області. Спортсменами Київщини завойовано на змаганнях Європейського та світового рівня 22 медалі. Зокрема, на І Європейських Олімпійських іграх у Баку срібним призером з боксу став Геворг Манукян, бронзовими призерами - Світлана Ярьомка, Ярослав Самофалов, Валерій Андрейцев. Також значних успіхів досягли легкоатлети області: срібним призером юнацького чемпіонату світу з повторенням світового рекорду у стрибках з жердиною став вихованець Броварського вищого училища фізичної культури Владислав Малихін. Призерками чемпіонатів Європи серед молоді стали Катерина Дерун, Людмила Оляновська. Переможцем Всесвітньої універсіади з легкої атлетики у команді став Ігор Главан.

Порадували у поточному році і видатні спортсмени з обмеженими можливостями. Загалом, на чемпіонатах Європи та світу спортсменами області з обмеженими можливостями здобуто 23 медалі. Не відстають і спортсмени з неолімпійських видів спорту. Так, жіночий футбольний клуб «Біличанка» з с.м.т. Коцюбинське став чемпіоном України та володарем Кубку України у Вищій лізі сезону 2014-2015 років. Представники Броварської школи УШУ Андрій Коваль, Людмила Темна, Дмитро Панасюк, Артем Суонг, Дмитро Колєсніков, Роман Рева стали чемпіонами Європи.

Також в роботі з молоддю є ряд важливих напрацювань. Зокрема, активно працює молодіжна громадська рада при обласній державній адміністрації, активізувалась робота щодо участі молоді у прийнятті рішень, підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, розвитку патріотичного руху.

«Маємо об’єднати наші зусилля в галузі фізичної культури, спорту та молодіжної політики. Кожен має чітко розуміти, що він буде роботи в даному напрямку. Має бути системна робота на результат. В даному напрямку робитиме все можливе обласна державна адміністрація, але нам потрібен і зворотній зв'язок від районних державних адміністрацій та міськвиконкомів. Якщо є проблеми – давайте вирішувати їх разом. Без спільної роботи нам з вами нічого не вдасться», - зауважив Дмитро Христюк. Крім цього він нагадав присутнім, що 2016 рік – це олімпійський рік, тож слід з усією відповідальністю віднестися саме до підготовки спортсменів Київщини до участі в найпрестижніших змаганнях міжнародного рівня.

Також під час колегії було нагороджено кращих спортсменів місяця. Відтепер така практика стане звичною. Так, почесні відзнаки управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації Дмитро Христюк вручив Сергію Гриню та Аліні Федоровій, які стали кращими спортсменами червня та липня відповідно. Вручаючи почесні відзнаки, він подякував спортсменам за їх спортивні перемоги, побажав нових спортивних досягнень та наголосив, що саме на таких конкретних життєвих прикладах має навчатися підростаюче покоління.

Джерело: http://www.kyiv-obl.gov.ua

2 серпня о 00 год. 20 хв. до чергового диспетчера 36-ДПРЧ м. Ірпінь надійшло повідомлення про задимлення в квартирі за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3а, кв. 166.

По прибуттю до місця виклику, за словами сусідів, в квартирі у якій було задимлення на даний час жителів не було. Тому рятувальники спустились через балкон і потрапили в квартиру, в якій було задимлення.

Завдяки злагодженим та швидким діям рятувальників було врятовано життя чоловіка, який знаходився в кімнаті квартири.

Було виявлено, що із-за необережності та неуважності власника квартири, ним було залишено на увімкненій газовій плиті кава, яка згодом начала горіти і виділяти дим.

Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем власника квартири. Матеріальних збитків пожежею не завдано. 

Пам’ятайте! Варто постійно піклуватися про належний стан протипожежного захисту своїх помешкань та бути обережним та уважним під час користування газовим обладнанням.

Бережіть себе!

Враховуючи необхідність легалізації доходів громадян та перерахування податків і зборів для збільшення надходжень до бюджету, працівниками Ірпінської ОДПІ протягом січня-червня поточного року було здійснено ряд відповідних заходів, визначених вимогами чинного законодавства.

За результатами контрольно-перевірочної роботи додатково нараховано податку на доходи фізичних осіб в сумі 878 тис. грн. Також  виявлено 3 фізичні особи-підприємці, які проводили виплати заробітної плати за рахунок  «тіньових» коштів без відображення в бухгалтерському обліку та без перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб. У результаті цих перевірок донараховано ПДФО в сумі 32,2 тис. гривень.

Крім того, працівниками інспекції  протягом цього періоду додатково залучено  28 фізичних осіб до держреєстрації. Сума сплачених ними податків склала майже 3 тис. гривень.

Нагадуємо громадянам, які продовжують працювати на приватних фірмах та у підприємців без належного оформлення трудових взаємовідносин, економлячи 15% на податку на доходи фізичних осіб: Ви втрачаєте набагато більше – це і страховий стаж, і єдиний внесок на загольнообов’язкове державне соціальне страхування, і відсутність будь-яких прав у разі конфлікту з роботодавцем.  

Та й тіньова зайнятість не відповідає довготерміновим інтересам і самих підприємств. Вона спричиняє формування досить великого прошарку населення, зацікавленого у збереженні економічних деформацій, консервує звичку жити за шахрайськими законами, знижує трудову активність працюючих, руйнує моральні принципи. Відмова підприємців від виплати зарплати «в конверті» стане проявом здорового прагматизму, від якого певні дивіденди отримають вони самі. Адже тільки спільними зусиллями бізнесу і влади можна збільшити доходи населення, подолати бідність і соціальне розшарування нашого суспільства.

Ірпінська ОДПІ

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014р. №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які перемістились з тимчасово окупованої території України та зони АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» Кабінет Міністрів України постановляє: «Визначити публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» уповноваженим банком, який відкриває та обслуговує поточні рахунки, на які зараховується грошова допомога, а також який приймає документи, необхідні для призначення грошової допомоги у разі відкриття поточного рахунку (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо виплата грошової допомоги раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку)».

Управління праці та соціального захисту населення

Інформуємо, що із серпня 2015 року виділяються направлення для лікування учасників антитерористичної операції, які мають посвідчення учасника бойових дій в Національному Українському Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни, що знаходиться у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району. Направлення видаються в КЗ КОР «Київська обласна лікарня №2» за адресою: м. Київ, пер. Нестерівський, 13/19.

Для отримання направлень необхідна виписка із амбулаторної карти, копія посвідчення учасника бойових дій та копія паспорта.

За детальною інформацією потрібно звертатися за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 38 КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня».

30 липня о 15 год. 35 хв. від гр. Баляби Олексія надійшло повідомлення до 36-ДПРЧ м. Ірпінь про виявлення підозрілого вибухонебезпечного предмета за адресою: смт Гостомель, вул. Щорса. На місце події було негайно направлено головного інспектора Ірпінського МВ ГУ ДСНС України у Київській області Гордієнка Тараса Володимировича, який встановив, що на місці події знаходиться артилерійський снаряд часів ВВв діаметром понад 100 мм. Про місце знаходження снаряда було повідомлено працівників Ірпінського МВ ГУ МВС України у Київській області, які до прибуття піротехнічної групи охороняли територію де знаходився снаряд. Після прибуття піротехніків снаряд був знешкоджений.

ДСНС України застерігає громадян бути обережними, під час виявлення вибухонебезпечних предметів! При виявленні підозрілого предмета, негайно повідомте про це Службу порятунку за номером 101 та правоохоронні органи за номером 102.

Бережіть себе!

Новини

Анонси

 

pay-oplata

pay-oplata

brandbook

zovn reklama

Петиції

Громадський бюджет

Звіт за 100 днів

Звіт за 3 роки

Звіт

Секретар ради інформує

munvarta

munvarta

munvarta

Юстиії

декларування

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ірпінського регіону на період до 2020 року

Громадська рада


«АСОЦІАЦІЯ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ»

«Асоціація міст України»

Молодіжна громадська рада

ПАМ'ЯТАЄМО полеглих за Україну

 

Календар подій

Ірпінський вісник