Sunday, 4 June 2023 |

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

 (нова редакція)

 

ЗМІСТ:

 1. Загальні положення
 2. Мета та предмет діяльності Підприємства
 3. Майно Підприємства
 4. Управління Підприємством
 5. Господарська діяльність Підприємства
 6. Підприємство і держава
 7. Трудовий колектив та його самоврядування
 8. Облік і звітність
 9. Порядок внесення змін та доповнень до статуту Підприємства
 10. Припинення діяльності Підприємства

 

 1. Загальні положення

 1.1. Комунальне підприємство "Ірпіньжитлоінвестбуд" (далі - Підприємство) є комунальним підприємством, створеним відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь.

Власником Підприємства є територіальна громада міста Ірпеня, в особі Ірпінської міської ради, місцезнаходження: Україна, 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А, (далі - "Власник").

1.2.Для здійснення господарської діяльності Підприємства, Власник - Ірпінська міська рада створює статутний фонд у розмірі 83888,00 (вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят вісім) гривень за рахунок внеску власника у вигляді грошових коштів в сумі 48 000,00 гривень та внеску власника у вигляді комунального майна з балансовою вартістю 35888,00 гривень:

- будівля загальною площею 89 м.кв

1.3. Підприємство є юридичною особою, користується правами і виконує обов’язки, пов’язані з його діяльністю, має самостійний баланс, печатку, штампи та фірмові бланки із своїм найменуванням, розрахунковий, валютний та інші рахунки в українських та іноземних банках.

1.4. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

1.5. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов'язки, від свого імені виступає позивачем та від­повідачем у суді загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.6. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішень Ірпінської міської ради, цього Статуту, інших законів та нормативно-правових актів України.

1.7. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.8. Найменування Підприємства:

українською мовою:

- повне найменування Комунальне підприємство "Ірпіньжитлоінвестбуд" Ірпінської міської ради;

скорочене найменування: КП "Ірпіньжитлоінвестбуд";

російською мовою:

   - повне найменування Коммунальное предприятие "Ирпеньжитлоинвестбуд" Ирпенского городского совета;

скорочене найменування: КП "Ирпеньжитлоинвестбуд".

1.9. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, буд. 2-А

1.10. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Власника та його представника - управління (відділу) міської ради до сфери управління якого воно входить.

1.11.Збитки завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування або внаслідок не приймання вчасно відповідного рішення, що привело до збитків, підлягають обов’язковому відшкодуванню зазначеними органами.

 1. Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є:

для комунального підприємства – господарська діяльність спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів з метою отримання прибутку.

2.1.1. Головною метою діяльності Підприємства є: за дорученням Ірпінської міської ради здійснення функцій замовника будівництва житлових будинків і об’єктів обслуговування населення, нежитлових об’єктів, виконання ремонтних робіт, будівництва та ремонту автошляхів, що фінансуються інвесторами; доручення ради має бути оформлене у вигляді відповідного рішення ради.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

2.2.1. Перевірка актів виконаних робіт, які виконуються за кошти місцевого бюджету на відповідність обсягів та якості виконаних робіт, проектам, технічним умовам та стандартам. Замовник оплачує за виконання роботи Підприємству кошти у розмірі 2,5 відсотки від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, реконструкції або ремонту.

2.2.2. Виконання робіт з реалізації генеральних планів комплексного, економічного, соціального розвитку міста та інших регіонів України, виготовлення проектів розташування будівництва на території міста.

 1. 2.3. Проектування, будівництво, ремонт, реконструкція виробничих, торгівельних, побутових, житлових та інших об'єктів як за рахунок власних так і за рахунок залучених коштів.
 2. 2.4. Розробка проектних пропозицій по розміщенню об’єктів будівництва, а також матеріалів до проектів рішень органів місцевої влади щодо вирішень питань вибору, вилучення та надання земель для містобудівних потреб.
 3. 2.5. Участь в розробці цільових програм по цивільно-житловому будівництву.
 4. 2.6. Укладання угод з зарубіжними фірмами для вивчення сучасних методів організації будівництва та іншої діяльності Підприємства.
 5. 2.7. Організація, здійснення та участь в інвестиційній діяльності.
 6. 2.8. Маркетингові, консалтингові та інші послуги;
 7. 2.9. Видання та винесення в натуру червоні лінії забудови, траси інженерних мереж, вісі будинків, споруд тощо.
 8. 2.10. Розгляд звернень громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, підготовка технічних висновків і проектів відповідних рішень.
 9. 2.11. Здійснення технічного нагляду за виконанням будівельно-монтажних та ремонтних робіт і прийому їх в експлуатацію.
 10. 2.12. Виконання або замовлення проектно-вишукувальних, конструкторських, науково-дослідницьких, монтажних і пусконалагоджувальних робіт.
 11. 2.13. Забезпечення будівництва технологічним, енергетичним та іншим обладнанням та матеріалами.
 12. 2.14. Здійснення робіт по оформленню документації на відведення земельної ділянки під будівництво, на виконання робіт в зоні повітряних ліній електропередач, ліній зв’язку, ділянок залізниці чи в смузі відчуження залізниці, а також на розкриття дорожнього накриття, на вирубку лісу і пересадження дерев.
 13. 2.15. Підготовка та оформлення документів на виконання робіт в місцях проходження підземних комунікацій (кабельних, газопровідних, водопровідних, каналізаційних та інших), розташованих на будівельному майданчику.
 14. 2.16. Оформлення документів на використання в період будівництва на території міста електроенергії, води, газу від існуючих джерел (трансформаторних підстанцій, котелень) у відповідності з проектом виробництва робіт.
 15. 2.17. Будівництво, реконструкція та ремонт автосалонів, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій.
 16. 2.18. Торгівельна - закупівельна, посередницька, маркетингова діяльність.
 17. 2.19. Зовнішньоекономічна діяльність.

2.3. Підприємство на договірній основі залучає кошти:

 • державного фінансування;
 • кошти місцевого бюджету;
 • фізичних та юридичних осіб всіх форм власності;
 • вітчизняних та зарубіжних інвесторів;
 • позики та кредити банків.

2.4. Підприємство має право здійснювати зовнішньоекономічні операції, які відповідають предмету його діяльності та функціям і не заборонені законодавством України.

2.5. Підприємство має право здійснювати будь-які види господарсько-фінансової та виробничо-технічної діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають меті та функціям Підприємства.

 1. Майно Підприємства

3.1. Майно комунального підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, статутний фонд, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган (управління, відділ міської ради) відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Ірпеня, в особі Ірпінської міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і може закріплюватися за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • майно, передане Підприємству Власником; доходи, одержані від господарської діяльності;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій; амортизаційні відрахування; прибуток від позареалізаційних операцій;
 • кошти, одержані з міського бюджету на використання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. Статутний фонд комунального підприємства утворюється Власником, до реєстрації його як суб’єкта гос­подарювання. Мінімальний розмір статутного фонду Підприємства встановлюється міською радою.

3.6. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Власника, тобто територіальної громади міста, в особі Ірпінської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

3.7. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, нерухоме майно, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, за узгодженням з управлінням (відділом) міської ради, до сфери управління якого входить Підприємство, в установленому порядку.

3.8. Передача під заставу майнових об'єктів, що відносяться до основних фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць та підрозділів, Підприємство має право лише за рішенням представника Власника - органу місцевого самоврядування, як правило, на конкурентній основі.

3.9. Власник вправі приймати рішення щодо зміни Статутного капіталу . Рішення щодо зміни Статутного капіталу набувають чинності з моменту : реєстрації відповідних змін та доповнень Статуту.

 1. 10. У Підприємстві створюються фонди, зокрема:
 • амортизаційний фонд;
 • фонд розвитку виробництва;
 • фонд споживання (оплата праці).

За рішенням Власника в Підприємстві можуть формуватись також інші фонди.

Порядок формування фондів та їх використання визначаються Власника.

 1. 11. Основним узагальнюючим показником діяльності Підприємства є
  прибуток, що формується у відповідності до чинного в Україні
  законодавства.

З доходу, отриманого внаслідок фінансово-господарської діяльності, Підприємство:

 • здійснює обов’язкові платежі до бюджету;
 • сплачує за трудові ресурси;
 • розраховується з контрагентами по договорах;
 • формує фонди.

Залишок чистого прибутку залишається в розпорядженні Власника. Фінансовий рік Підприємства співпадає з календарним.

 1. 12. Грошові кошти Підприємства зберігаються на поточному рахунку
  (українська   валюта)   і   валютному   рахунку   (іноземна   валюта)   та використовуються ним самостійно.
 2. 13. Підприємство розробляє ліміти витрат на виробничий та соціальний
  розвиток та матеріальне заохочення.

 

 1. Управління Підприємством
 • Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату.
 • При підприємстві діє ревізійна комісія як постійно діючий контрольно-ревізійний колегіальний орган. Ревізійна комісія діє на основі Положення, затвердженого Власником. Кількісний та персональний склад комісії, а також її повноваження визначаються та затверджуються Власником.
 • При підприємстві діє наглядова рада як постійно діючий наглядовий колегіальний орган. Наглядова рада діє на основі Положення, затвердженого Власником. Кількісний та персональний склад ради, а також її повноваження визначаються та затверджуються Власником.
 • Керівник Підприємства (директор) призначається на посаду з подальшим укладанням контракту виключно на підставі розпорядження міського голови.

Керівник Підприємства (директор) в разі звільнення за власною ініціативою звільняється з посади за контрактом розпорядженням міського голови.

Керівник Підприємства (директор) в разі звільнення за ініціативою власника підприємства та підстав, визначених трудовим контрактом, звільняється виключно на підставі розпорядження міського голови.

При наймі керівника Підприємства з ним обов’язково укладається трудовий контракт, в якому визначаються строк найму, права, обов’язки та відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільненні його з посади, інші умови найму за згодою сторін.

 • Функції, права та обов’язки структурних підрозділів (виробництв, цехів, дільниць) Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.
 • Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством Положенням про них.
 • Керівник може бути звільнений від посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до закону.
 • Керівник Підприємства діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах всіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Керівник самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.
 • Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з підприємством;
 • . Взаємовідносини керівника (директора) з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.
 • . Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам законодавства про колективні договори.

4.12. До виняткової компетенції Власника належить:

- прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

- прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу (акту);

- прийняття рішення про створення філій, представництв, відділення та інших відокремлених підрозділів Підприємства;

- прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства;

- прийняття рішення про створення наглядової ради підприємства;

- прийняття рішення про створення ревізійної комісії підприємства.

4.13 До компетенції керівника - директора Підприємства належить:

- відповідно до чинного законодавства України організовує свою діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;

- затверджує штатний розпис і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру за пого­дженням з Власником;

- приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

- укладає угоди, договори видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

- у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

- залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

4.14. Обов’язки директора Підприємства на період лікарняного чи щорічної відпустки покладаються на заступника директора, якщо інше не передбачене цим Статутом чи наказом директора Підприємства.

 1. Господарська діяльність Підприємства

5.1 Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2 Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

5.3 Порядок використання прибутку визначає керівник Підприємства згідно чинного законодавства України і колективного договору.

5.4 Керівник підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із законодавством.

Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

5.5 При зміні керівника Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом.

5.6 Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

5.7 Ціни на товари, які виготовляються Підприємством та на послуги, які надаються Підприємством встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.8 У всіх сферах своєї господарської діяльності, відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі договорів. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не супе­речать чинному законодавству України.

5.9 Підприємство має право від свого імені укладати угоди, які не суперечать чинному законодавству, окрім угод про оренду (суборенду) земельних ділянок, дозвіл на укладання яких затверджується рішенням Ірпінської міської ради.

5.10 Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

 • Порядок використання виручки підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.
 • По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов’язань.

 

 1. Підприємство і держава

6.1. Взаємовідносини Підприємства з органами державного управління і місцевого самоврядування будуються відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законодавчих актів України, які встановлюють компетенцію цих органів.

 1. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив складають всі особи, що працюють на підставі трудових договорів, які укладає директор від імені Підприємства.

7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку, а також трудовим договором.

 1. Облік і звітність

8.1 Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.

8.2 Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

8.3 Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його орга­нізації.

Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

8.4 На основі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність. Відповідно до ст. 14 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" Підприємства зобов'язані подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати.

8.5 Підприємство зобов’язане, надавати до відділу житлово-комунального господарства, відділу економіки та фінансового управління Ірпінської міської ради фінансову звітність не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та річну - не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком.

Одержувачі бюджетних коштів надають фінансову звітність органам Державного казначейства та фінансовому управлінню місячну звітність не пізніше ніж 5 числа наступного за звітним місяця, квартальна - не пізніше ніж 15 числа наступного за звітним кварталом місяця, а річна фінансова звітність - не пізніше ніж 22 січня наступного за звітним року.

Згідно вимог пункту 7 статті 19 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич­них осіб - підприємців" Підприємство зобов’язано подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстраційну картку встановленого   зразка про підтвердження відомостей про юридичну особу, не пізніше тринадцяти місяців з дня подачі (надіслання рекомендованим листом) останньої реєстраційної картки, що містить відомості про юридичну особу.

 1. Порядок внесення змін та доповнень до статуту Підприємства

9.1 Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Ірпінської міської ради за поданням органу, до сфери господарського відання якого входить Підприємство.

Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Якщо зміни до Статуту оформлюються не викладенням його в новій редакції, а оформлюються шляхом окремих додатків, то в такому випадку вони є невід’ємною час­тиною Статуту Підприємства, про що на титульному аркуші змін робиться відповідна відмітка.

 1. Припинення діяльності Підприємства

10.1 Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, пе­ретворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника - Ірпінської міської ради, суду, та в інших випад­ках, встановлених законодавством.

При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб’єктами господарювання всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

При приєднанні Підприємства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього суб’єкта переходять всі майнові права та обов’язки Підприємства, що приєдналося до нього.

При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його майнові права та обов’язки переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

При виділі одного або декількох нових суб'єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого Підприємства.

При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно-правової форми) в інший суб’єкт господарювання до новоствореного суб’єкта господарювання за передавальним балансом (актом) переходять всі майнові права та обов’язки попереднього Підприємства, що перетворюється.

10.2 Підприємство ліквідується у випадках:

 • за рішенням Власника;
 • за рішенням суду;
 • в інших випадках, встановлених законом.

10.3 При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

10.4 Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.5 Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

10.6 Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

 

Ірпінський міський голова                                         В.А. Карплюк