Неділя, 16 травня 2021 |

Новини

Для створення ОСББ співвласники будинку повинні дотримуватись такої послідовності дій:

Крок 1

Створити ініціативну групу з не менше трьох власників приміщень.

Така група не обирається і не затверджується, а є самопризначеною. Ініціатором створення об’єднання можуть виступати власники приватизованих квартир або нежитлових приміщень. До складу ініціативної групи не можуть входити мешканці які не є власниками — орендарі, наймачі та ін.) В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об’єднання.

Крок 2

З'ясувати технічний стан будинку

Ініціативна група має з'ясувати технічний стан будинку та підрахувати його економічні показники (реальний технічний стан будинку, його інженерного обладнання, тепло- і водопровідних мереж, стан допоміжних приміщень (підвали, горища тощо); реальний економічний стан будинку).

Крок 3

Підготовка необхідних документів

Ініціативна група:

- складає список власників (співвласників) квартир і нежитлових приміщень згідно їх правовстановлюючих документів на ці приміщення.

- розробляє статут ОСББ на основі Типового статуту (посилання http://zkon2.rada.gov.ua/laws/show/z1155-03).

- на підставі отриманих знань і напрацьованих документів, проводить роз'яснювальну роботу серед власників приміщень, надає можливість ознайомитись з проектом статуту, при необхідності проводить попередні інформаційні збори;

- призначає дату, місце проведення установчих зборів і повідомляє про це власників приміщень не менш ніж за 14 днів.

- повідомляє власників про проведення установчих зборів (під розпис або надіслати рекомендованого листа посилання 1 зразок повідомлення).

Крок 4

Проведення установчих зборів

Для проведення зборів не завадить заздалегідь підготувати "Порядок ведення зборів", тобто все те, що має говорити голова зборів на основі протоколу. На зборах необхідно обговорити: статут, пропозиції щодо обрання правління і ревізійної комісії, кандидатуру уповноваженого для надання установчих документів на державну реєстрацію, назву ОСББ та питання балансоутримувача.

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

Проведення учасників зборів супроводжується веденням протоколу (посилання 2 зразок протоколу).

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною дев’ятою статті 6 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», проводиться письмове опитування піввласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Крок 5

Державної реєстрації ОСББ

Для державної реєстрації ОСББ до Центру надання адміністративних послуг необхідно подати комплект документів, куди входить:

1) реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об'єднання, оформлену за зразком посилання 3; 2) протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення об'єднання та затвердження його статуту; 3) два примірники оригіналу і п'ять копій статуту об'єднання, оформлені згідно з вимогами законодавства; 4) список членів об'єднання посилання зразок списку 4.

Після отримання свідоцтва про держреєстрацію керівництво ОСББ має виготовити печатку, відкрити рахунок у банку, стати на облік у податковій інспекції, пенсійному та інших фондах соціального страхування.

Крок 6

Прийняття житлового будинку на баланс 

Порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11.10. 2002 р. №1521 (посилання http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z10464/print1454332030956547).

Для здійснення процедури передачі ОСББ на загальні зборах необхідно вирішити питання про: - прийняття житлового комплексу на баланс об'єднання; - залишення житлового комплексу або його частини на балансі попереднього балансоутримувача (за умови укладення з ним відповідного договору); - передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження такої діяльності, та укладення з цією юридичною особою відповідного договору.   Передача будинку проводиться разом з планом земельної ділянки, технічним паспортом, іншою технічною документацією.Відповідно до статті 6 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок.        

Для здійснення процедури передачі голові ОСББ необхідно листом звернутись до переднього балансоутримувача. Для приймання-передачі з балансу на баланс утворюється комісія та складається відповідний акт за підписами уповноважених представників сторін. Кожній із сторін, що бере участь у прийманні-передачі, надається примірник акта приймання-передачі, підписаний членами комісії та затверджений керівництвом кожної сторони (підписи скріплюються печаткою).   Датою передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс є дата підписання акта приймання-передачі.

Отримання прибудинкової ділянки у власність ОСББ

ОСББ може звернутися до органів місцевого самоврядування для отримання прибудинкової ділянки у власність. Для цього необхідно надати:

 • затверджений статут ОСББ; свідоцтво про держреєстрацію;
 • довідку про включення до ЄДРПОУ;
 • матеріали земельно-кадастрової інвентаризації;
 • документ, що підтверджує передачу будинку об'єднанню у встановленому порядку (акт прийому на баланс);
 • копія рішення місцевої ради про надання ділянки колишньому власнику та план відведення земельної ділянки згідно з цим рішенням.

Нормативно-правова база

Закони України:

"Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.01 р.

№ 2866 (посилання http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2866-14/print1454332030956547);

"Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.04 р. № 1869 (посилання http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1875-15/print1454332030956547);

"Про приватизацію державного житлового фонду" від 19.06.92 р. № 2482 (посилання http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2482-12).

Постанови Кабінету Міністрів України:

"Про затвердження Правил користування приміщеннями житлових будинків" від 24.01.2006 р. № 45 (посилання http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/45-2006-%D0%BF);

«Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій від 20.05. 2009 р. № 52 (посилання http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/529-2009-%D0%BF);

"Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодно та гарячої води і водовідведення" від 21.07.05 р. № 630 (посилання http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/630-2005%D0%BF/print1454945239070112);

"Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 11.10.02 р. № 1521 (посилання http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1521-2002-%D0%BF).

Накази Держжитлокомунгоспу України:

"Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян" від 15.09.92 р. № 56 (посилання http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0109-10);

"Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" від 25.08.05 р. № 76 (посилання http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05/print1434629093345221);

"Про затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя" від 27.08.03 р. № 141 (посилання http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1155-03);

"Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд" від 10.09.04 р. № 150 (посилання http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z10464/print1454332030956547).

Корисна інформація:

https://osbb.ck.ua/Home/About?src=in_gl

https://www.idom.ua/?gclid=CNLAv4DQnMsCFYHhcgodPqMMtA

Відділ інвестицій та соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Ірпінської міської ради оголошує збір ПРОЕКТІВ. Ми маємо на меті вивчити потенціал ідей та заходів, які Ви запропонуєте у м. Ірпінь і допомогти реалізувати найбільш ефективні, цікаві та суспільно корисні з них.

У Вас є проект чи цікава ідея щодо створення чи розвитку м. Ірпінь та прилеглої території, то подавайте її нам відповідно до обраної категорії (соціальна, творча та співпраця з органами місцевого самоврядування).

Метою даного конкурсу є: активізація громади м. Ірпінь та прилеглих селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське через реалізацію соціальних проектів, які б мали безпосередній вплив на місцеві спільноти, включали участь у проекті місцевих жителів, а також були реалізовані у співпраці з організацією або ініціативною групою.

 • Соціальна категорія - маються на увазі всі ідеї, що стосуються новаторської діяльності, насамперед спрямованої на вирішення або пом'якшення соціальних проблем суспільства. Зокрема, це можуть бути проекти, що стосуються організації людей задля допомоги іншим людям/тваринам/екології, задля вирішення проблем суспільства, громад, міст, селищ, тощо.
 • Творча категорія - маються на увазі всі ідеї, що стосуються розвитку творчості, наприклад: видання книжок, відкриття картинних галерей, театрів, творчих просторів, курсів, створення архітектурних форм, постановки вистав, написання музики, видання альбомів, фотографій, тощо. Всі ідеї в цій категорії мають передбачати створення проектів з творчою складовою.

Ми також хотіли отримати проекти що направлені на активізацію місцевих спільнот, впровадження та розвиток механізмів локальної демократії, освітні та мобілізаційні заходи для місцевих жителів.

Кожен бажаючий може надсилати необмежену кількість ідей в будь-якій з категорій.

Вимоги:

 • проект має вирішувати конкретні проблеми Ірпінського регіону;
 • відповідати на актуальний суспільний запит;
 • ідеї можуть бути інноваційними, але водночас;
 • повинен містити дані про автора, контакти, опис ідеї, мета і завдання проекту; актуальність, сума інвестицій на реалізацію даного проекту;
 • може бути викладений українською/російською/англійською мовами та мати обсяг до 10 сторінок друкованого тексту формату А4.

У Вас є інноваційна ідея або вже готовий проект - розкажіть про них нам! Усі заявки пройдуть ретельний відбір. А найперспективніші гарантовано отримають повну підтримку з боку Ірпінської міської ради.

Надсилати свої ідеї можна на електронну пошту відділу інвестицій виконавчого комітету Ірпінської міської ради Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Телефон для довідок – 60-351.

1 березня заступник міського голови Лідія Михальченко, керуючий справами виконавчого комітету Костянтин Карєв, радник міського голови, депутат міської ради Максим Плешко, керівники відділів міськвиконкому зустрілися із представниками Фундації польсько-української співпраці ПАУСІ.

За сприяння Польсько-канадської програми підтримки демократії Фундація реалізує Проект «Партисипаторний бюджет – можливості для підвищення громадської активності і встановлення справжнього партнерства з органами влади» проект реалізується в Черкасах, Чернігові, Полтаві та Луцьку.

Даний проект успішно реалізується в більш ніж 100 містах Польщі – від маленьких, з населенням 30-35 тисяч мешканців, до столиці країни – майже 2-мільйонної Варшави. Якщо сформувати ідею проекту дуже стисло, то: плануючи бюджет міста на наступний рік, міська влада виділяє певний його відсоток на проекти, які запропонують і оберуть самі містяни.

Для реалізації Проекту посадовці органів місцевого самоврядування та громадські активісти мають пройти відповідне навчання, опрацювати за допомогою українських та іноземних експертів та впровадити механізми формування місцевих бюджетів за участю громади. Також має бути створений відповідний комітет (у польських містах такі комітети працюють на громадських засадах), який відповідатиме за збір пропозицій та організацію голосування. Безперечно, всі пропозиції, що подаватимуть громадяни, мають бути розглянуті відповідними (профільними) депутатськими комісіями за участю громадськості, щоб визначити, чи відповідають вони компетенції органів місцевого самоврядування, чи можлива їх реалізація як така, чи можлива їх реалізація за ті кошти, що будуть передбачені тощо. При цьому відсоток бюджету і «масштабність» проекту (чи це будуть проекти по мікрорайонах міста, чи загальноміські) визначатимуть органи місцевого самоврядування.

Після перевірки та відбору перелік пропозицій має бути поданий на розсуд і вибір громади. Шляхом голосування обиратиметься той, який врешті органи місцевого самоврядування реалізовуватимуть.

Таким чином, переконані заступники директора Фундації ПАУСІ в м.Варшава Кшиштоф Фільцек та Костянтин Плоский , громада міста не лише відчуває свою участь в житті міста, але й має реальний вплив на його розвиток.

Практичним досвідом поділилася заступник директора департаменту фінансової політики Черкаської міської ради Тетяна Харенко. У місті Черкасах, запропонований Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ проект, уже реалізовується – минулого року було затверджено міську цільову програму «Громадський бюджет міста Черкаси на 2015 – 2019 роки».

Заступники міського голови відзначили, що такі проекти надзвичайно корисні для розвитку органів місцевого самоврядування і їх співпраці з громадськістю, а досвід польських колег є безцінний.

Наразі обидві сторони готуватимуться до наступного етапу, яким буде представлення плану і графіку проведення тренінгів і навчань.

1 березня у міськвиконкомі привітали з 70-річчям Почесного громадянина Ірпеня Олександра Васильовича Галуненка. Ювіляру вручили нагрудний знак «За заслуги у розвитку Ірпеня». Перший заступник Дмитро Христюк, заступники міського голови Наталія Семко та Лідія Михальченко подякували за підтримку та дружні поради.

«Понад 30 років свого життя Олександр Васильович присвятив праці на АНТК ім. Антонова. Наше місто любить по-своєму, бо тут він жив у молоді роки, опікувався його проблемами на рівні області й країни, працюючи депутатом, – зазначив перший заступник міського голови Дмитро Христюк. – Нехай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас сторицею».

Галуненко Олександр Васильович – Заслужений льотчик-випробувач, Герой України, людина, що пілотувала «Мрію», чиє ім’я занесено до Книги рекордів Гіннеса.

Народився 1 березня 1946 року в селі Троїцьке Запорізької області. Закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків у 1968 році пілотом-інженером. Випускник Ленінградського інституту авіаційного приладобудування (1974) та Школи льотчиків-випробувачів. За встановлення 110 світових авіаційних рекордів в одному польоті на Ан-225 «Мрія» його ім’я вписано у 1991 році у Книгу рекордів Гіннесса. Він 263-разовий рекордсмен світу з літакового спорту.

Заслужений працівник транспорту України, кандидат технічних наук, професор кафедри безпеки польотів Кіровоградської льотної академії НАУ. Нагороджений орденами Пошани, «За заслуги» III ступеня та іншими нагородами.

   

1 березня в Ірпені презентували роботу Муніципальної варти.

«Це нова структура – перша в такому форматі не тільки в Київській області, а й в Україні – складається з двох підрозділів: служби оперативного моніторингу та служби реагування, – сказав перший заступник міського голови Дмитро Христюк. – Служба моніторингу працює, як чергова частина, у міськвиконкомі. Їх завдання – збирати і опрацьовувати інформацію про ситуацію в місті. Для цього здійснюється відеоспостереження з 64 камер, що розміщені по місту, та Інтернет-моніторинг».

Працює цілодобова гаряча лінія – 60-400, куди громадяни мають змогу повідомити про незадовільну роботу комунальних служб, аварійні ситуації, порушення правил благоустрою, про факти зловживання службовим становищем чиновників.

Також повідомлення про вищезазначені виявлені факти можна залишити на порталі «Гарне місто» http://garnemisto.in.ua/.

 

У місті Ірпені у зв’язку з плановими ремонтними роботами на електрообладнанні та чисткою трас ліній електропередач, у вказані дні в період з 09:00 до 17:00 години буде відсутнє електропостачання за адресами:

- 04 березня – вул. З. Алієвої (міський ринок),

- 12 березня – вул. Мінеральна,

- 14 березня – вул. Московська, З. Алієвої, Садова (від вул. Соборна до вул. Центральна),

- 22 березня – вул. Дачна, К. Зайцева, Варшавська (з 1 по 70 номер), 74 Стрілецької дивізії, Спартака, Горького, Северинівська (№ з 1 по 50), Лесі Українки, Жданова, Горького (частково), пров. Горького.

Диспетчерська служба Ірпінського РП ПАТ «Київобленерго»

Тел. 63-2-99

Сьогодні ще п’ятеро керівників районів відзвітували про соціально-економічний стан і розвиток районів. Це був завершальний етап заслуховування представників райдержадміністрацій щодо їх діяльності на місцях. Однак на цьому «період звітів» у Київській ОДА не завершується:  найближчим часом буде проведено ще два раунди заслуховувань, на яких доповідатимуть очільники міст.

Керівники райдержадміністрацій звітували перед спеціально створеною комісією у складі голови Київської облдержадміністрації Максима Мельничука, першого заступника Лева Перацхаладзе і заступника Андрія Янченка, керівника апарату КОДА Наталії Рідей, очільників структурних підрозділів обладміністрації, представників правоохоронних органів. У понеділок заслухали керівників п’яти районів – Вишгородського, Макарівського, Миронівського, Іванківського і Поліського.

Першим представляв звіт голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Горган. Він відзначив, що 2015-й був роком зростання для району. Місцеві бюджети Вишгородщини торік були виконані на 118% від запланованого, а витрати на капітальне будівництво у 6 разів перевищили ті, що були у 2014-му. За його словами, минулий рік також став безпрецедентним для розвитку соціальної інфраструктури району, тут не виникало проблем із призначенням субсидій і був зафіксований профіцит робочих міст. Окрім того, Вишгородщина стала одним із лідерів в областю по виділенню земельних ділянок учасникам АТО (надано 1545 ділянок).

У своєму звіті Олександр Горган підкреслив, що район має чудовий рекреаційний потенціал і що торік тут почали активно розвивати зелений туризм, який повернув до життя окремі депресивні села. Також Вишгородщина відзначилася і в ІТ-сфері: тут запровадили першу у країні програму органу держвлади безкоштовного і дистанційного навчання ІТ-спеціалістів. Нині на дану програму підписано майже 900 осіб, а за чотири місяці її проведення змогли працевлаштуватися вже 62 людини. Підсумовуючи виступ, голова РДА підкреслив, що головні напрямки у своїй роботі вбачає у проведенні термомодернізації закладів і установ району та наведенні порядку щодо справної сплати земподатку усіма землекористувачами (задля кращого наповнення бюджету).

Представники комісії КОДА, у свою чергу, високо оцінили звіт Олександра Горгана і відзначили, що Вишгородщина на найвищому рівні провела роботу по мобілізації, оперативно запровадила систему електронних закупівель «Прозоро» і долучилася до будівництва фортифікаційних споруд.  При цьому звернули його увагу на те, що у районі зафіксовано одну із найнижчих в області середніх зарплат серед медпрацівників і на наявність проблеми забезпечення автотранспортом сільських амбулаторій.

Наступною звітувала голова Макарівської райдержадміністрації Тетяна Семенова. Вона зупинилася на роботі по формуванню територіально об’єднаних громад, розповіла про можливості агропромислового сектору району і наголосила на транспортній проблемі, пов’язаній з великою кількістю нелегальних перевізників. На її переконання, розвиток району – за розбудовою логістики, інфраструктури, будівництва. Серед проблем – велика кількість земель, які є у приватній власності, неналежне освітлення ділянки траси «Київ-Чоп», яка проходить через Макарівщину (через це тут часто трапляються ДТП із летальними наслідками) і відсутність необхідної кількості поліцейських машин для патрулювання вулиць. Зі свого боку, представники комісії КОДА порекомендували активізувати роботу на Макарівщині у напрямку залучення інвестицій.

Голова Миронівської РДА Ігор Черногод у своєму звіті розповів про перевиконання місцевих бюджетів (тільки за січень цього року план був виконаний на 140%), про відсутність у районі заборгованості по зарплатні бюджетникам і по оплаті  енергоносіїв. На Миронівщині на сьогодні є безкоштовне харчування для дітей 1-4 класів і дітей бійців АТО, проводять роботу по декомунізації, а у перспективі хочуть реалізувати проект з реконструкції водозабірних та очисних споруд (адже мешканці села Росава понад 20 років не мають доступу до питної води, а тільки до технічної). Серед побажань, які прозвучали на адресу району від комісії, - покращити та пришвидшити роботу по облаштуванню ЦНАПів та організації їх роботи, а також активізувати роботу по запровадженню системи електронних закупівель «Прозоро».

Завершальними стали звіти Поліського та Іванківського районів.  Їх представляли керівник апарату Поліської РДА Тетяна Кордун і заступник голови Іванківської РДА Олександр Жданов. Проблематика у районів схожа і стосується відсутності необхідних проектів по капітальному будівництву, наявності заборгованості по енергоносіям у бюджетних закладах, відсутності харчування для дітей у навчальних закладах.

Нагадаємо, станом на сьогодні перед керівництвом області відзвітували усі райони. На черзі – заслуховування керівників міст.

         

Голова Київської обласної адміністрації Максим Мельничук в рамках робочого візиту у Білоцерківський район ознайомився з роботою ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат». Молокозавод випускає повний спектр продукції під брендами Premialle, «Ферма» та «Біла лінія». Продукція комбінату успішно конкурує із зарубіжними брендами на міжнародному ринку. Новітнє підприємство на сьогодні єдине в Україні, продукція якого проходить європейську сертифікацію. Потужність підприємства – 250 т/добу.

Завод створено лише за рахунок українських інвестицій. Введений в експлуатацію з 2008 року. Це довгостроковий проект, мета якого – виробляти українські молочні продукти європейської якості.

На виробництві впроваджені передові технології і керівництво комбінату не зупиняється на досягнутому і зараз основні моменти по розширенню виробництва націлені на українського споживача.

«Ми переконалися у тому, що підприємство одне з найкращих на Київщині. Це підтверджує і той факт, що продукція експортується за кордон. Більше того, у непростий час в економічному відношенні підприємство нарощує потужності та вже найближчим часом планує вийти на європейський ринок», - підкреслив Максим Мельничук.

Також голова Київської обласної адміністрації Максим Мельничук мав змогу зустрітися з Почесним консулом України в Турецькій Республіці Хікметом Чєтіном Гювєрджіном, який прибув на Білоцерківщину з метою налагодження зв’язків для подальшої співпраці. На зустрічі також були присутні голова Білоцерківської районної адміністрації Вадим Маршалок та міський голова Геннадій Дикий. Зокрема, сторони обговорили можливість співробітництва у торгово-економічній, науково-технічні та культурні сферах між провінцією Ізмір та Київською областю.

Голова Київської облдержадміністрації Максим Мельничук спілкуючись з гостями зазначив, що Київська область відкрита до співпраці у всіх галузях господарства, а також готова до реалізації спільних інноваційних програм.

«Ми зацікавлені в інвестиціях. Оскільки Київська область є столичним регіоном, на нас покладаються великі надії у розвитку економіки від керівництва держави. Адже досвід реалізації найкращих інвестиційних проектів у нашому регіоні, може послугувати прикладом для всієї України», - прокоментував Максим Мельничук.

   

Делегація з Київщини під керівництвом голови обласної адміністрації Максима Мельничука та у складі першого заступника голови Лева Парцхаладзе, керівників та фахівців профільних структурних підрозділів ОДА з робочою поїздкою відвідали місто Вінниця. Основна мета візиту полягала у тому, щоб ознайомитися з роботою Центрів адміністративних послуг. Делегація Київської обласної державної адміністрації вивчила організацію роботи двох вінницьких ЦНАПів та міського call-центру.

У Вінниці Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» розпочав свою роботу ще у 2008 році. Натомість у 2012 році для зручності було створено ще три територіальні офіси. На сьогоднішній день вінницький досвід займає передові позиції у фаховій організації надання як адміністративних, так і соціальних послуг.

«Ми раді ознайомитися сьогодні з роботою вінницького Центру надання адміністративних послуг. Це, мабуть, взірцевий ЦНАП, який за останніх вісім років надав стільки послуг, що політика у цій сфері стала державною. З квітня 2016 року районні державні адміністрації по всій Україні набувають повноважень у сфері державної реєстрації, що значно покращить життя і сервіс обслуговування людей. Ось це і називається справжня децентралізація влади в Україні. Зараз практично кожен обласний центр, місто обласного значення та районні державні адміінстрації вже організували роботу ЦНАПів. На жаль, не рідко їх функціонування знаходиться на початковому етапі. Адже різний сервісний рівень забезпечується не тільки на Київщині, а в принципі по всій Україні. Проте обласні ЦНАПи на сьогоднішній день непогано справляються з тими навантаженнями і викликами, які на них покладені. У цьому вирішальна роль відводиться керівництву тієї чи іншої області. Саме тому наша делегація з візитом прибула до міста Вінниці, щоб ознайомилася з роботою вінницьких центрів надання адміністративних послуг. Відверто, ми позитивно вражені. Наші вінницькі колеги поділилися своїми напрацюваннями, позитивним досвідом і помилками, які виникали спочатку роботи центру. У Київському регіоні ми працюємо над спорудженням сервісного центру, тому напрацьований нами досвід обов’язково буде врахований у роботі по організації надання послуг», - розповів Максим Мельничук.

У рамках робочого візиту до Вінниці керівники Київської ОДА зустрілася з головою Вінницької облдержадміністрації Валерієм Коровієм та міським головою Сергієм Моргуновим.  

Спілкуючись з Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим, керівництво делегації з Київщини розповіли про свій проект сервісного центру «Готово», а також обговорили проблематику надання послуг громадянам. Учасники зустрічі відзначили, що на даний час відсутні загальні для всієї держави уніфіковані стандарти надання послуг. У цій справі у місті Вінниця напрацьовані власні алгоритми надання адмінпослуг, що слугує корисним досвідом для поширення у інших ЦНАПах.

Зараз у Київській області ведеться будівництво сервісного центру «Готово», який надаватиме великий спектр послуги адміністративного та соціального спрямування. А головне буде найбільш зручним для мешканців столичного регіону, оскільки розташування його у центрі Києва також має свої переваги, більше того 40% населення з Київщини працює у столиці.  Тому зараз в обласній адміністрації активно напрацьовують досвід у справі організації роботи центру та розробки стандарту адміністративних послуг, які виконуватимуться у найбільш швидкі терміни.     

Свої враження під час ознайомлення з роботою ЦНАПів у Вінниці висловив і перший заступник голови Київської ОДА Лев Парцхаладзе. Зокрема, він відзначив позитив у відношенні влади до людей. Адже приміщення вінницьких центрів мають безбар’єрний доступ для людей з обмеженими фізичними можливостями. Окрім того, в кожному з територіальних офісів працює адміністратор, який може спілкуватися мовою жестів. 

«Ми хочемо перейняти кращі технології, підходи, бізнес-процеси і тенденції. Насправді наша команда у цьому напрямку активно працює та аналізує не досвід центрів не лише в Україні, але й у Прибалтики, Польщі та Грузії. Найкращі напрацювання ми вкладаємо у наш проект, який зараз на етапі будівництва. Для Київській області - це буде справжнім еталоном. Відкриття його заплановане на кінець травня. В подальшому такі напрацювання ми будемо поширювати на інші регіони», - зазначає Лев Парцхаладзе.

Обговорюючи тематику питання роботи Центрів надання адміністративних послуг голова Київської облдержадміністрації також наголосив на важливості відпрацювання електронної системи надання послуг громадянам. Також керівництво столичного регіону зацікавив позитивний досвід використання індивідуальних електронних програм, які спеціально були розроблені ІТ-спеціалістами Вінницької міської ради для Прозорих офісів. 

«Президент України Петро Порошенко, наголошує на тому, що програма з надання адміністративних послуг повинна бути уніфікована по всій Україні. Люди повинні отримувати кваліфіковані послуги незалежно від місця, де вони територіально звертаються за цим сервісом. Перевага забезпечення електронної системи у тому, що після першого звернення до центру з надання адміністративних послуг, інформація про особу та документи залишаються у базі даних. Тому при отриманні наступних послуг не потрібно пред’являти копії документів, що значно спрощує процедуру та час оформлення. Наші вінницькі колеги поділилися з нами своїми напрацюваннями, позитивним досвідом і помилками, які виникали спочатку роботи. Ми будемо працювати над тим, щоб робота у ЦНАПах Київської області була організована якомога краще», - прокоментував Максим Мельничук.

 

Голова Київської обласної державної адміністрації Максим Мельничук відвідав два дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) родини Лужецької та родини Панчохи у селі Дрозди Білоцерківського району.

Обидві родини, в яких проживають по 6 дітей у кожній, є переселенцями з Донеччини. Внаслідок ведення бойових дій на сході України, ще грудні 2015 року матері-виховательки Надія Лужецька та Людмила Панчоха разом зі своїми прийомними дітьми переїхали до Білоцерківського району з м. Макіївка Донецької області.

Два житлові будинки, які розташовані фактично на одному подвір’ї,  придбано за сприянням проекту «Соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей та дітей у Київській області». Даний проект реалізується службою у справах дітей та сім’ї Київської облдержадміністрації спільно з Міжнародною благодійною організацією «Партнерство «Кожній дитині» в Україні» та фінансується Європейським Союзом.

Голова Київської облдержадміністрації Максим Мельничук поспілкувалися з обома родинами, ознайомилися з умовами проживання дітей та поцікавилися нагальними потребами. Для дітей, в якості невеличких подарунків, керівництво обласної та районної влади привезли солодощі.   

«Турбота про дітей наш спільний обов’язок. Я безмежно вдячний матерям-вихователям, які взяли на себе відповідальність за виховання діток, які в силу певних обставин лишилися без батьківської уваги, любові та опіки. Адже для всіх сім’я – це не лише рідна домівка, навколо люблячі люди, але це відповідне середовище, де формується майбутнє підростаючого покоління. Саме тому надзвичайно важливо, у яких умовах зростають діти, чи знають вони про традиції та історію свого народу. Переконаний, що змалечку дітям потрібно прививати любов до рідної землі, а головне виховувати  у національно-патріотичному дусі», - зазначив Максим Мельничук.

Будинки у хорошому стані, є все необхідне для належних умов проживання та виховання дітей. Натомість на даний час лишається відкритим питання благоустрою прибудинкових територій та озеленення. Тож керівник області Максим Мельничук дав доручення голові райдержадміністрації Вадиму Маршалку допомогти сім’ям провести роботи по облаштуванню територій. Зокрема, голова КОДА звернув увагу на встановлення дитячого спортивного майданчику та приміщення підвалу, що є необхідним для зберігання овочів та фруктів.

Родини Лужецької та Панчохи подякували керівництву області за такий візит, а ще приділену увагу та підтримку.

Довідково.

На кінець 2015 року в області функціонувало 73 дитячих будинків сімейного типу, в тому числі 11 ДБСТ внутрішньо переміщених з тимчасово окупованої території та 108 прийомних сімей, в тому числі 6 ПС внутрішньо переміщених з тимчасово окупованої території в яких виховувалося 662 дітей, 73 з яких тимчасово переміщенні.

Станом на 31.12.2015 на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувало 3566 дітей, 90,07% з яких виховується в сімейних формах виховання, зокрема, 2 612 - перебувають під опікою/піклуванням, 527 - виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

   

Новини

Анонси

 

pay-oplata

 

pay-oplata

 

brandbook

zovn reklama

Петиції

Громадський бюджет

Звіт за 100 днів

Звіт

 

munvarta

munvarta

Громадська рада

Молодіжна громадська радаПАМ'ЯТАЄМО полеглих за Україну

 

Календар подій