Четвер, 4 червня 2020 |

Новини

Кому надається допомога

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Прожитковий мінімум для сім’ї — визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України „Про прожитковий мінімум» для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення.

Малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. Право сім’ї на цю допомогу залежить не лише від доходів, але і від її майнового стану, зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів.
Ця допомога призначається відповідно до закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та Постанови Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».

Хто включається до складу сім’ї при визначені права на допомогу ?

До складу сім’ї включаються:

— чоловік, дружина;

— рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей;

— неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;

— непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

— особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним;

— жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей.

Водночас  до складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Куди  звертатися за допомогою

Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї.

У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги приймають виконавчі органи сільських і селищних рад та здійснюють їх передачу відповідним органам праці та соціального захисту населення. Зазначені виконавчі органи можуть визначати уповноважену особу для прийняття документів.

Чи може бути виплачена допомога не за місцем реєстрації ?

Допомога також може бути призначена і виплачена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім’ї за умови подання довідок про склад сім’ї і про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

У разі коли повнолітні члени сім’ї, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги, фактично проживають разом, але зареєстровані за різними адресами, уповноважений представник сім’ї додає до заяви довідки про склад сім’ї та про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Потрібно зазначити, що у цьому випадку рішення про призначення соціальної допомоги приймається органами праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яке проводиться соціальними інспекторами цих органів, із складенням акта за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги потрібно подати заяву, де дається згода сім’ї на збір інформації про неї, про її власність, доходи та майно. До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:

— документ, що посвідчує особу;

— довідка про склад сім’ї;

— декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

— довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

Потрібно зазначити, що в декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім’ї аліменти.

Строк протягом якого виплачується допомога

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на півроку і через шість місяців сім’я знову повинна підтвердити своє право на виплати.

Для призначення  соціальної  допомоги  на   наступний   строк  уповноважений  представник  сім’ї  подає  заяву  і  декларацію про  доходи та майно.  Довідка про склад сім’ї поновлюється лише у разі  змін  у  складі  сім’ї  або  у  разі,  коли  між поданням заяви на  призначення соціальної допомоги на наступний строк та  припиненням  виплати  раніше  призначеної  соціальної  допомоги  минуло  більше  календарного місяця.

Випадки коли допомога не призначається

У наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у випадках коли:

— працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги;

— під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;

— особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили покупку земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо, на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається органами соціального захисту населення на підставі обов’язкового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги;

— у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

Умови припинення виплати допомоги

Виплата    раніше    призначеної    соціальної   допомоги  припиняється:
— якщо сім’єю приховано або навмисно подано  недостовірні  дані  про її доходи та майновий стан,  що вплинули на встановлення права  на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були  надміру виплачені кошти, — з місяця, в якому виявлено порушення;
— у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин,  що унеможливлюють виплату  соціальної  допомоги  (зокрема,  смерть  одинокої  особи),  —  з  місяця,  що  настає  за місяцем,  в якому  відбулися зміни;
— за заявою уповноваженого представника сім’ї —  з  місяця,  що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям

Розмір допомоги — це різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї (встановлюється щорічно законом про державний бюджет) та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджується Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном, Держкомстатом і Держкомсім’ямолоддю.

Розмір соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій осіб, кожного разу визначаються законом про бюджет на відповідний рік.

Знайте!  Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 %, а для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, — на 20 %.
Для громадян, які отримали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20 %.
Пам’ятайте! Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років — на 500 гривень.

Приклад розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2015 році:
Сім’я складається з 4 осіб (двоє дітей – 4 та 5 років, батько та мати), середньомісячний дохід сім’ї – 1000 грн.
З 1 січня 2015 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги для сім’ї становить: 2265,96 грн. (255,78 грн. х 2 працездатних + 877,20 грн. х 2 дітей до 6 років).
(Цифри 255,78 грн. та 877,20 грн. – з ЗУ “Про державний бюджет на 2015 рік”)

Розмір допомоги з січня 2015 році становить 1165,96 грн. (2265,96– 1000,00).

З 01 квітня 2015 року набуває чинності зміни, прийняті ВРУ 02.03.2015 року, а саме:

Максимальний розмір державної соціальної допомоги з урахуванням збільшення її розміру на кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, не може бути більшим за прожитковий мінімум для сім’ї.».

Законом  України №454-VIII від 19/05/2015р. «Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» внесено зміни щодо соціального захисту сімей, члени яких мають у власності чи володінні земельні ділянки» від 10 грудня 2014 року за N 1350.

Згідно з законом, розширюється коло сімей, які матимуть право на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. До таких сімей закон відносить сім’ї, у власності чи володінні яких є земельна ділянка, незалежно від розміру такої земельної ділянки.


Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям:

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

Постанова Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Ірпінська ОДПІ щосереди проводить сеанси телефонного зв`язку «гаряча лінія». Нещодавно з першим заступником начальником Ірпінської ОДПІ Оленою Крупновою на тему: «Звернення громадян. Боротьба із заробітними платами «в конвертах» розмовляли платники податків Ірпінського регіону.

До вашої уваги питання та відповіді до них, що обговорювались під час «гарячої лінії»:

  1. Які права при розгляді заяви чи скарги має громадянин?

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:

- особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

- ознайомитися з матеріалами перевірки;

- подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

- бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

- користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

- одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

- висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

- вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

  1. Чи є звернення, що не підлягають розгляду та вирішенню?

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

  1. В які терміни розглядаються повідомлення, що надходять на антикорупційний сервіс «Пульс»?

Сервіс «Пульс» - гаряча телефонна лінія за номером: (044)284-00-07, на який  громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність працівників податкової та митниць, про можливі корупційні дії з їхнього боку, а також проблеми, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Інформація приймається цілодобово.

Про результати розгляду інформації клієнти повідомляються в режимі Call-back (працівник сервісу повідомляє про результати розгляду) невідкладно або протягом 1-3 робочих днів. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін її опрацювання не перевищує 15 днів. Важливим є той факт, що результати розгляду анонімної інформації не повідомляються.

  1. До яких наслідків призводить отримання заробітної плати «в конверті»?

Працівник на  неофіційній роботі  позбавлений: допомоги по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною; допомоги  в зв’язку з вагітністю та пологами; допомоги по безробіттю у випадку втрати роботи; одержання пристойної пенсії в старості, по інвалідності та в інших випадках, передбачених законодавством.

Нелегальна зайнятість та нелегальна заробітна плата – це відсутність захисту від незаконного звільнення, гарантій на безпечні та нешкідливі умови праці, права на відпочинок, оплачувану відпустку тощо.

  1. Куди можна звернутися або кого повідомити про виплату заробітної плати «в конверті»?

В Центрах обслуговування платників встановлена спеціальна скринька «До заяв та пропозицій», де Ви можете залишити своє повідомлення про порушення трудових прав, отримання заробітної плати «в конверті» тощо.

ЦОП Ірпінської ОДПІ знаходиться за адресою: м.Ірпінь вул. Шевченка, 2а.

  1. Як оформлюються трудові відносини між роботодавцем та працівником та на підставі якого документу здійснюється їх облік?

Відповідно до статей 24 і 24 прим.1 Кодексу законів про працю України наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.01 року № 260 було затверджено форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю та Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою.

Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою поширюється на фізичних осіб, які використовують найману працю: фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо).

Укладений у письмовій формі трудовий договір між працівником і фізичною особою у трьох примірниках фізична особа повинна подати на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи. 

Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають право фізичній особі внести записи до трудової книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи (пункту 14 Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою). 

Пунктом 297.3 статті 297 Податкового кодексу України платник єдиного податку виконує передбачені Податкового кодексу України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

При цьому, облік найманих працівників фізична особа – підприємець повинна вести самостійно з додержанням умови перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності щодо граничної кількості найманих працівників у відповідній групі платників єдиного податку.

Ірпінська ОДПІ

Президент України Петро Порошенко привітав українців з 25-ю річницею проголошення Декларації про державний суверенітет України.

Декларацію про державний суверенітет України ухвалено 16 липня 1990 року.

Як йдеться у зверненні глави держави з нагоди річниці знаменної події, "рівно чверть століття тому, 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української PCP прийняла Декларацію про державний суверенітет України - історичний документ, який став предтечею ухваленого роком пізніше Акта проголошення незалежності України".

Порошенко підкреслив, що "прийняття Декларації відбулося за підтримки абсолютної більшості народних депутатів. 355 представників різних парламентських сил висловили своє ставлення не тільки до доленосного задуму, а й до головних засад майбутньої незалежної України". "Визначення державних кордонів, які не могли бути змінені без згоди народу республіки, можливість самостійно вирішувати справи свого державного життя, і, нарешті, проголошення економічної самостійності - найбільш вагомі принципи, закладені у текст документа", - нагадав Порошенко.

Він зауважив, що "у той період вітчизняної історії Декларація стала вагомим чинником консолідації для парламенту та всього Українського народу, який прагнув змін у своєму житті".

Як наголосив глава держави, "сьогодні Україна знову переживає вирішальні часи. Щоб пройти крізь складні випробування зовнішньою агресією, подолати негативні наслідки втручання деструктивних сил у внутрішнє життя нашої країни, необхідне єднання і політичних еліт, й усього суспільства. Справа захисту територіальної цілісності держави та водночас розбудови мирних сфер її життєдіяльності потребує максимальної самовіддачі кожного з нас".

"Спільним виявом політичної волі маємо забезпечити непохитну юридичну основу для творення в Україні сучасної європейської держави з потужними територіальними громадами та відповідальними ефективними менеджерами в системі державного управління", - заявив Порошенко і додав: "Я вірю в мудрий і героїчний Український народ".

"Переконаний, об’єднаними зусиллями ми вистоїмо у боротьбі з агресором, змінимо країну та будемо твердо торувати свій шлях у сім’ю розвинених демократичних народів", - наголосив президент і побажав усім добра, злагоди та нових звершень в ім'я України.

Детальніше читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/politics/1101397-sogodni-25-rokiv-deklaratsiji-pro-derjavniy-suverenitet-ukrajini-privitannya-prezidenta.html

Верховною Радою України 28 грудня 2014 року прийнято Закон України № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», яким внесено до окремих Законів України зміни, згідно з якими з 1 липня 2015 року пільги надаються окремим категоріям пільговиків, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2015 році – 1710 гривень).

Зазначена норма застосовуватиметься при наданні пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, на придбання твердого палива, скрапленого газу.

При цьому, залишається незмінним порядок надання пільг для інвалідів війни, учасників бойових дій, «чорнобильців» 1 та 2 категорій, ветеранів військової служби та органів МВС, їх вдів, реабілітованих осіб, інвалідів військової служби.

На виконання вищезазначеного Закону Урядом постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 затверджено Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Згідно вищевказаного Порядку надання пільг, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не пізніше вересня 2015 року визначають право пільговика на отримання ним пільги з липня 2015 року (в подальшому – протягом 10 днів після отримання інформації про доходи пільговика та членів його сім’ї).

Отже, щоб отримати пільгу з 1 липня 2015 року, громадянин повинен подати декларацію про доходи сім’ї пільговика, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період не пізніше вересня поточного року.

Для непрацюючих пільговиків, які отримують лише пенсію і соціальні допомоги, право на отримання пільги з 1 липня розраховується автоматично згідно інформації, отриманої від територіальних органів Пенсійного фонду України за результатами обміну електронними базами даних.

Більш детальну інформацію з даного питання можна отримати в розділі «Соціальна сфера» - «Надання пільг з урахуванням сукупного доходу сім’ї» (ПЕРЕЙТИ), а також в управлінні соціального захисту населення за місцем реєстрації (проживання).

Джерело: http://www.kyiv-obl.gov.ua/

В рамках пілотного проекту обласні автоперевізники освоюють сучасні технології управління корпоративним транспортом.

Системами запобігання аварій Mobileye в Київській області оснастили 8 автомобілів компаній ТОВ «Союз – Авто», ПАТ «АТАСС – Бориспіль», ТОВ «Ірпінське АТП» і ФОП «Орденко», які обслуговують траси слідування «Бровари – Київ», «Бориспіль – Київ», «Коцюбинське – Київ», «Підгірці – Київ» та «Креничі – Київ».

«Компанія Mobileye погодилась показати нам перспективи і переваги підвищення якості надання послуг з перевезення населення за рахунок використання сучасних технологій. Це дасть змогу перевізникам відчути на собі впровадження таких інновацій, порівняти роботу з ними та без них і зрозуміти, чи потрібно їм це надалі», - розповів перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Лев Парцхаладзе.

Інноваційне обладнання Mobileye допомагає водієві уникати зіткнення з транспортним засобом, який рухається попереду, велосипедистом або пішоходом, попереджає про з'їзд зі смуги руху, а також контролює дотримання безпечної дистанції та розпізнає знаки обмеження швидкості. Все це дозволяє на 80% знизити аварійність транспортного парку, підвищити безпеку на дорогах.

Нагадаємо, що в червні Київська обласна державна адміністрація в особі першого заступника голови Лева Парцхаладзе та офіційного дистриб'ютору компанії Mobileye VT (Ізраїль) в Україні ТОВ "Квінто плюс" в особі її директора Алекса Затульского, за сприяння торгового аташе Ізраїлю в Україні Елізабет Соловйової, підписали Меморандум про співпрацю, в рамках якого і реалізується даний проект.

Джерело: http://www.kyiv-obl.gov.ua/

14 липня Ірпінський міський голова Володимир Карплюк та Громадська організація «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій» підписали угоду про співробітництво та організацію взаємовідносин.

Основними напрямками угоди є надання психологічної підтримки пораненим під час військових дій; надання психологічної допомоги родинам загиблих під час антитерористичної операції та учасникам антитерористичної операції; участь у проведенні психо-реабілітаційних заходів учасників бойових дій; надання психологічної допомоги військовим, що страждають на посттравматичний стресовий розлад; участь в організації навчання та методичного забезпечення психологів, соціальних працівників та працівників інших категорій щодо роботи з учасниками антитерористичної операції та їхніми родинами. Також буде надаватись психологічна допомога особам, що зазнали катувань і тортур. Будуть проведені тренінгові роботи з військовими, що безпосередньо беруть участь у бойових діях та їхнім родинам.

З боку громадського об’єднання призначені відповідальні за дотриманням належної координації дій та вирішення поточних питань співробітництва: Катерина Проноза, Роман Діденко, Олеся Дружина, Вікторія Василенко, які є психологами ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій».

13 липня о 15 год. 01 хв. до оперативно-рятувальної служби міста Ірпеня надійшло повідомлення про загорання сміття (поблизу гаражів) у смт Коцюбинське по вул. Доківській. На місце виклику негайно було направлено відділення 54-го Державного пожежно-рятувального поста смт Коцюбинське. Вже за 9 хвилин після прибуття вогнеборців на місце події пожежу було локалізовано. У результаті вищезазначеної події вогнем пошкоджено 1 м.кв. даху гаражу та 4 м.кв. стіни гаражу.

Поряд із цим, вогнеборцям вдалося врятувати два автомобілі.

Потерпілих та загиблих у наслідок пожежі немає. Причина загорання та збитки наразі встановлюються.

Володимир Опанасюк

rescuer.kiev.ua

Сьогодні, за участі Ірпінського міського голови Володимира Карплюка, депутатів обласної та міської рад, жителів міста, в місті Ірпені відбулося відкриття нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Сімейні лікарі і педіатри обслуговуватимуть понад дев’ять тисяч населення, які поживають у цьому мікрорайоні. Тут вони зможуть отримати консультації дільничих лікарів і терапевтів, здати аналіз крові, зняти кардіограму, а також, за потреби, отримати необхідні ін’єкції та крапельниці.

Амбулаторія розміщена у комунальній будівлі, яка раніше використовувалася прокуратурою міста. На разі, тут відремонтовано приміщення, облаштовано кабінет щеплень, маніпуляційний та процедурний кабінет тощо. Для наймолодших пацієнтів поруч встановлено дитячий майданчик.

Невдовзі в Ірпені планується відкриття ще однієї амбулаторії загальної практики сімейної медицини – на вул. Михайлівській.

Фото – В.Шилов

                     

15072WX501360

№ 291(13.07.2015)

13.07.2015

161953

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

1. Замовник (генеральний замовник):

1.1. Найменування: Ірпінський міськвиконком Київської області

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05408846

1.3. Місцезнаходження: вул.Шевченка, 2-а, м.Ірпінь, Київська обл., 08200

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35421116053933

1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

Прізвище, ім’я, по батькові: Попсуй Анастасія Вікторівна

Телефон: 045-97-61-435

Тел./факс: 045-97-63-260

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прізвище, ім’я, по батькові: Дукова Наталія Петрівна

Телефон: 045-97-63-090

Тел./факс: 045-97-63-260

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 4291404 (чотири мільйони двісті дев’яносто одна тисяча чотириста чотири) грн.

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю: www.imr.gov.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: код 41.00.4 - будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти) (Реконструкція центрального міського стадіону в м. Ірпінь Київської області) - Згідно технічного завдання

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Згідно технічного завдання

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Соборна, 183, Київська обл., м. Ірпінь

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: серпень-вересень 2015

5. Місце отримання документації конкурсних торгів: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка 2а кімн. 58.

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати):

6.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається

6.2. Умови надання:

7. Подання пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Місце: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка 2а кімн. 50.

7.2. Cтрок: 12.08.2015р. 08.30

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка 2а кімн. 20.

8.2. Дата: 12.08.2015

8.3. Час: 16:00:00

9. Інформація про рамкову угоду:

10. Додаткова інформація: Закупівля проводиться на залишковий обсяг робіт від загального обсягу робіт визначеного проектно-кошторисною документацією, згідно технічного завдання

11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Попсуй Анастасія Вікторівна, голова комітету з конкурсних торгів, заступник міського голови

_________________________

(підпис, М. П.)

Нитка до нитки – голому сорочка. Збираючи на допомогу нужденним ледь не по гривні, члени Ірпінського осередку Червоного Хреста у результаті допомагають на мільйони. Зібравши в залі Ірпінської міської ради своїх однодумців і партнерів, члени ТЧХ відзвітувалися, скільки було зібрано ресурсів і на що спрямовано, переобрали голову місцевого осередку та оновили склад правління.

Це відбулося 8 липня 2015 р. на міській звітно-виборчій конференції, яка зібрала 75 делегатів, серед яких – не тільки члени Червоного хреста, а й представники міської адміністрації, медицини, бізнесу, працівники соціальної та освітньої сфери, ветеранських організацій, журналісти та ін. Головував начальник Ірпінського управління праці Петро Володимирович Зброжек.

Востаннє така конференція проводилася у 2010 р. Тому звітували за останні п’ять років. Цифри вражають: за цей період допомога була надана 48 483 особам на загальну суму 2 231 370,00 грн. Допомога Ірпінській центральній міській лікарні склала суму понад 55 тис. грн. Не дивлячись на те, що склад місцевого осередку Червоного хреста дуже скромний (працює усього 4 патронажні медичні сестри милосердя і 1 молодша сестра, а психолог і психотерапевт узагалі – на громадських засадах), за звітний період вони надали 16 тисяч медичних і 24,5 тисячі соціально-побутових послуг незахищеним верствам населення, прийняли 40,5 тисяч відвідувачів центру. Малозабезпечених одиноких непрацездатних осіб похилого віку на обліку, які потребують постійної допомоги та догляду вдома, – 340. Їм надано 43 430 медичних та соціально-побутових послуг.

Співпрацюють і з «Волонтерською радою», передавши допомогу у зону АТО на суму 74525 грн. Постійні відвідувачі Медико-соціального центру – переселенці зі сходу та Криму, яким надається психологічна і матеріальна допомога (її отримало 2631 особа на суму 158 952 грн.). Знаходять підтримку і в керівництва міста, і в регіоні загалом. Міська адміністрація бере активну участь у Всеукраїнській комплексній програмі «Турбота».

Зараз у зв’язку із надзвичайною ситуацією у країні всі обласні організації ТЧХ прийшли на роботу за новою, прискореною програмою з надання першої медичної допомоги. За розпорядженням КОДА Товариству Червоного Хреста доручено організовувати рятувальні загони з надання першої допомоги. В Ірпені така робота незабаром теж стартує. Дуже важливо, щоб якомога більше людей уміли у критичній ситуації будь-кому допомогти вижити, адже грамотна допомога у перші хвилини надзвичайної ситуації може врятувати людині життя.

На конференції звітувала на лише багаторічна голова ірпінського осередку ТЧХ Валентина Забарило, а й голова ревізійної комісії Ганна Миколаївна Радченко. Уже давно відомо, якщо відсутня прозорість і звітність в діяльності, то з часом буде страчено найголовніше – довіра людей. Тож Ганна Радченко розповіла, що уся діяльність Товариства регламентується Законом України №531/97 ВО від 16.09.1997 року “Про бгалодійність і благодійні організації та громадські об’єднання” і Законом України “Про товариство Червоного Хреста України”. «Положеннями ІМОТЧХ визначені джерела формування коштів: вступні та щорічні внески членів, благодійні пожертвування та допомога у будь-якій формі, встановленому порядком державних та громадських організацій, інших юридичних осіб та окремих громадян, пожертвування будь-якого рухомого чи нерухомого майна та коштів, що надійшли від громадян як дарчий заповіт, допомога та соціальне замовлення з боку державних органів для виконання цільових програм і акцій ТЧХ, надходження від проведення благодійних заходів та інші надходження, що не суперечать чинному Законодавству України».

Доходи за звітний період становлять 2 282 943 грн. Від реалізації марок “Членський внесок” — 221 980 грн. Надходження благодійних внесків — 13 812 грн. Натуральна допомога — на суму 2 47 161 грн.

Ревізійна комісія відзначає динаміку зростання виконання фінансового плану. «Журнал обліку і видатку марок, журнал розписок, зобов’язань, отримання коштів за членські внески, фінансові звіти по членським внескам ведеться згідно з інструкціями і перебувають у належному стані», – констатує Ганна Миколаївна. – «Основна фінансова господарська діяльність ведеться через фінансовий відділ КООТЧХ».

На засіданні уже традиційно було переобрано голову ірпінського осередку ТЧХ – нею знову стала Валентина Забарило; відзначено подяками і квітами постійних партнерів, волонтерів, благодійників та безпосередньо – сестер милосердя, зазначено необхідність переходу діяльності організації на електронні технології. Заступник міського голови з гуманітарних питань Анастасія Попсуй зауважила, що необхідно починати вести облік і звітність в електронному вигляді. Заявила про готовність створити на офіційному сайті Ірпінської міської ради окрему сторінку для Товариства Червоного хреста у Приірпінні.

Серед важливих питань, які наразі постали перед ірпінським Червоним Хрестом – приміщення. Будучи змушеними покинути стару будівлю на вул. Мінеральній в Ірпені, організація знайшла тимчасову підтримку у депутата Ірпінської міської ради та підприємця Юрія Прилипка, який надав декілька кімнат для потреб ТЧХ. Утім, як зазначила А.В.Попсуй, міською радою Ірпеня уже знайдено нове приміщення, в якому зараз ведеться ремонт, аби там було значно краще і затишніше, ніж на попередньому місці. Очікується, що уже на початку вересня Товариство справить своє новосілля.

Юлія БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА,

Ірина ГРИЦАК

Новини

Анонси

 

pay-oplata

pay-oplata

brandbook

zovn reklama

Петиції

Громадський бюджет

Звіт за 100 днів

Звіт за 3 роки

Звіт

Секретар ради інформує

munvarta

munvarta

munvarta

Юстиії

декларування

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ірпінського регіону на період до 2020 року

Громадська рада


«АСОЦІАЦІЯ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ»

«Асоціація міст України»

Молодіжна громадська рада

ПАМ'ЯТАЄМО полеглих за Україну

 

Календар подій

Ірпінський вісник